وکالت نامه

با درود ایا وکالت تام که به کسی داده شده را میتوان باطل کرد

1 سال پیش در

سلام سوال شما به صورت خیلی کلی مطرح شده و باید جزئیات جدیدی را مطرح نمایید