تفاوت‌ استخدام رسمی و پیمانی و قراردادی یکی از مسائل مهمی است که ذهن بسیاری را به‌خود مشغول کرده است. استخدام به معنی مشغول به کار شدن در یک سازمان است که در ازای کار در آن سازمان یا شرکت، حقوق و مزایا به فرد تعلق می‌گیرد. حتماً شما هم به دنبال ورود به بازار کار و تضمین آینده کاری خود می‌باشید و راه تحقق این امر را در استخدام در شرکت‌های خصوصی و نهادهای دولتی می‌دانید اما ممکن است که در این زمینه هیچ‌گونه اطلاعاتی نداشته باشید. همانطور که می‌دانید استخدام، انواع مختلفی دارد لذا ما شما را با انواع استخدام‌های رسمی و پیمانی و قراردادی و تفاوت هریک از آنها آشنا می‌کنیم.

تعریف استخدام

استخدام قراردادی است که بین کارمند و کارفرما بسته می‌شود و در قالب قراردادی کتبی برای ارائه خدمات و کنترل و نظارت بر انجام کار می‌باشد. این قرارداد معمولاً با تضمین سود از جانب کارمند برای کارفرما همراه با تعیین دستمزد می‌باشد.

انواع استخدام کدام است؟

از لحاظ حقوقی و بر مبنای قانون، قراردادهای استخدامی که اکنون در ارگانهای دولتی کشور ایران منعقد می‌شوند، به سه دسته، قابل تقسیم هستند: از منظر حقوقی، این قراردادها عبارت‌اند از: قرارداد استخدام رسمی، قرارداد استخدام پیمانی و قرارداد استخدام خدماتی یا قرارداد کار. هر کدام از این قراردادها وابسته به شرایط خاصی هستند. البته می‌توان گفت که، بندها و مفاد مشترکی بین هر سه آن‌ها وجود دارد.

از دیدگاه مراجع قانونی و بر اساس ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری بعد از تصویب کردن این قانون تمامی استخدام‌ها به صورت رسمی و یا پیمانی صورت می‌گیرد.

استخدام رسمی چیست؟

به کارگیری نیرو در مناصب رسمی در دستگاه­‌های دولتی برای تصدی و اشتغال حاکمیتی را استخدام رسمی گویند. کارمندان دولت برای تصدی مسئولیتهای مشاغل دولتی، به کار گرفته میشوند. این افراد باید دارای شرایط خاصی باشند و گزینشهای متناسب با شغل مورد نظر را، با موفقیت بگذرانند. جالب توجه است که بدانید که در مورد مشاغل دولتی و حاکمیتی، چنین گفته میشود که، این مشاغل از لحاظ حقوقی دارای امتیاز تصمیم‌سازی در امور مهم بوده و در انجام فعالیت‌های جاری مملکت، مؤثر هستند. بالطبع موقعیت فرد استخدام‌ شده، می‌تواند در پیشرفت مقاصد اداری و دولتی حائز اهمیت باشد. از نظر حقوقی نیز، موقعیت او میتواند، از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است.

بهتر است بدانید که کارمندانی که طبق قرارداد استخدام رسمی به کار گرفته میشوند، از منظر حقوقی، زیر نظر نظام استخدامی کشور و همین‌طور قانون مدیریت خدمات آن هستند.

بخوانید
قرارداد کار و نکات مهم استخدامی براساس قانون کار

استخدام پیمانی چیست؟

این افراد برای انجام کارهای تصدیگری در ارگان‌های اداری و دولتی پذیرفته می‌شوند. افراد استخدام شده‌ پیمانی، زیر نظر آیین‌نامه استخدامی پیمانی بوده و از منظر حقوقی، تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی قرار می‌گیرند. البته باید بدانید که این افراد، همانند استخدامی‌های رسمی نبوده و استخدام آن‌ها منوط به پیماننامهای است که طبق آن، در یک ارگان دولتی مشغول به کار شدهاند. . برخی اینگونه استخدام را استخدام نیمه رسمی نیز مینامند؛ چرا که در صورت تداوم و رضایت از عملکرد آنها، امکان تمدید قرارداد و یا حتی ارتقاء و استخدام بصورت رسمی برای آنها وجود دارد.

استخدام شرکتی چه استخدامی است؟

در این نوع قرارداد یک شرکت خصوصی یا دولتی غیر وابسته فرد را با استخدام خود در می‌آورد. یعنی فرد به‌صورت مستقیم با شرکت‌های برق منطقه‌ای یا توزیع یا نیروگاه و… قرارداد ندارد و با شرکت واسط قرارداد دارد. در این قرارداد فرد مستخدم مستقیم با دولت قرارداد ندارد و نیروی شرکت بحساب می‌آید.

قرارداد استخدامی کارکنان خدماتی به چه صورت است؟

افرادی که طبق این قرارداد، در بخشهای دولتی مشغول به کار می‌گردند، کارهای خدماتی و مسئولیت پشتیبانی بخشهای اصلی را عهدهدار میشوند. درواقع می‌توان گفت که، این افراد کارهایی مثل آشپزی، سرایداری، رختشویی و … را انجام می‌دهند. این افراد نیز همانند دو گروه اول، از منظر حقوقی، تحت پوشش قانون تامین‌اجتماعی هستند. البته فراموش نشود که کارمندان خدماتی بخشهای دولتی، از لحاظ استخدامی و اداری، مشمول قانون کار میگردند.

 

استخدام رسمی و پیمانی و قراردادی چه تفاوت‌هایی دارد؟

 قراردادهای استخدامی بیان‌کننده مقررات و ضوابط موجود میان روابط دو طرف قرارداد می‌باشد. کسانی که این قرارداد را منعقد می‌کنند، در هر طرف قرارداد و در هر جایگاهی که باشند می‌بایست حقوق و تعهدات خود را در این قرارداد در ارتباط با یکدیگر در نظر بگیرند. به‌همین منظور باید تفاوت‌های استخدام رسمی و پیمانی و قراردادی را یک‌به‌یک شناخت:

تفاوت استخدام رسمی و پیمانی و قراردادی در بیمه کردن

چنانچه قرار باشد شما در نهادی به صورت پیمانی استخدام شوید، باید این موضوع را بدانید که کارفرمای شما وظیفه دارد شما را بیمه کند. در صورتی هم که به صورت رسمی استخدام می‌شوید بعد از بازنشستگی از خدمات مربوط به آن بهره‌مند خواهید شد. البته باید این را هم بدانید که اگر به صورت پیمانی در مؤسسه‌ای استخدام می‌شوید از این نوع خدمات برخوردار نخواهید بود.

کارمندان رسمی از نظر پوشش بیمه‌ای مشمول صندوق بازنشستگی کشوری می‌باشند. مشمولین پیمانی از نظر پوشش بیمه تامین اجتماعی مشمول صندوق تامین اجتماعی و کارکنان خدماتی هم از نظر بیمه مشمول قانون تامین اجتماعی هستند.

تفاوت استخدام رسمی و پیمانی و قراردادی در حقوق

در تفاوت حقوق قراردادی و پیمانی باید بگوییم میزان دریافتی نیروهای رسمی که در نهادها و سازمان‌های دولتی کار می‌کنند به اضافه حقوق و مزایا و همچنین اضافه کاری، بیشتر از میزان دریافتی نیروهای قراردادی است. اگر قرار است شما در نهادی به صورت قراردادی مشغول به کار شوید باید از تفاوت حقوق کارمند رسمی با پیمانی مطلع باشید که از آن‌جائیکه جزء کارکنان غیررسمی دولت محسوب می‌شوید نمی‌توانید از افزایش حقوق و مزایایی که کارکنان رسمی از آن بهره‌مند می‌شوند برخوردار شوید.

بخوانید
نکات مهم قرارداد کار‌ی بین کارفرما و کارگر چیست؟

تفاوت استخدام رسمی و پیمانی و قراردادی در توجه به کارکنان

بیش از نیمی از بودجه کشور در زمینه هزینه‌های جاری به کار برده می‌شود. یکی از مشکلاتی که دولت با آن مواجه است تورم حقوق کارمندان می‌باشد به گونه‌ای که در برخی موارد دولت نسبت به سپردن نیروهای خود به شرکت‌های پیمانکاری تمایل نشان می‌دهد تا از این طریق بتواند هزینه‌های جاری را کم کند.

چنانچه شما عضوی از نیروی کاری پیمانی در نهادی باشید به شما شماره پرسنلی تعلق خواهد گرفت که همین امر سبب می‌شود کار شما دارای اعتبار بیشتری باشد. اما اگر نیروی قراردادی مؤسسه‌ای هستید باید بدانید که سازمان‌ها هیچ تعهدی در قبال شما نخواهند داشت. پس در تفاوت استخدام پیمانی و قراردادی این نکته را در نظر داشته باشید.

تفاوت استخدام رسمی و پیمانی و قراردادی در پاداش دادن

از تفاوت پیمانی و قراردادی می‌توان این مورد را نام برد که اگر شما نیروی پیمانی نهاد یا مؤسسه‌ای هستید احتمال این‌که به صورت رسمی استخدام شوید زیاد است ولی اگر نیروی قراردادی می‌باشید ممکن است به مدت ۱۰ سال هم کار کنید ولی نهایتاً از پاداش پایان کار و بازنشستگی برخوردار نخواهید بود و در صورتی‌که کارفرما تمایل به اخراج شما داشته باشد می‌تواند به راحتی شما را از کارتان اخراج نماید.

تفاوت استخدام رسمی و پیمانی و قراردادی در مرخصی دادن به کارکنان

چنانچه قرار است به عنوان نیروی پیمانی در شرکتی مشغول فعالیت شوید لازم است بدانید که مدت زمان مرخصی شما نهایتاً به میزان مدت قراردادی خواهد بود که مابین شما و کارفرمایتان بسته شده است اما اگر از کارکنان رسمی نهادی لازم است بدانید که حداکثر به مدت سه سال می‌توانید از مرخصی بدون حقوق بهره‌مند شوید که البته بهتر است این را هم بدانید که این مدت زمان در صورتی‌که قصد ادامه تحصیل در رشته مرتبط با شغل‌تان را داشته باشید به مدت دو سال دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود.

سخن آخر

 لازم به ذکر است که تمامی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و خصوصی و نهادهایی که تحت مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری قرار می­‌گیرند باید با توجه به تفاوت‌ استخدام رسمی و پیمانی و قراردادی مبادرت به استخدام افراد نموده. شما هم اگر می‌خواهید قراردادی مطمئن در زمینه استخدام داشته باشید به بانک قرارداد وینداد مراجعه کنید.
همچنین می‌توانید از خدمات مشاوره حقوقی تخصصی کارشناسان ما در این زمینه بهره‌مند شوید و با راهنمایی‌های دقیق و اصولی تنظیم یا بررسی قرارداد استخدامی خود را به پایان رسانید.

دسته‌ها: قرارداد کار

0 دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عضویت در خبرنامه هفتگی
عضویت در خبرنامه

هر یکشنبه صبح آخرین مطالب و نکات حقوقی را دریافت کنید!

close-link