آنالیز و مشاوره رایگان راه حل مشکلات حقوقی

اگر نگران سلامت حقوقی کسب‌وکار خود هستید، فقط با یک جلسه آنالیز رایگان راه حل مشکلات حقوقیتان را از ما بخواهید.

تنظیم قرارداد مشارکت چه اصولی دارد؟ + مهم‌ترین بندهای قرارداد

زمان مطالعه: 5 دقیقه
به‌روزرسانی مطلب توسط‌
تنظیم قرارداد مشارکت مدنی چگونه است؟

حتماً تاکنون اسم قرارداد مشارکت مدنی به گوشتان خورده است و چنین تصور نموده‌اید که با قراردادی بسیار پیچیده مواجه هستید. همچنین ممکن است سردرگمی‌هایی برایتان پیش آمده باشد که قرارداد مشارکت را چگونه تنظیم کنیم.

در این راستا باید توجه نمایید که برخلاف عنوان و ظاهر آن، مبحث مشارکت مدنی از مباحث جذاب و شیرین حقوق خصوصی بوده و در صورت آشنایی با نکات مربوط به تنظیم قرارداد مشارکت مدنی، به سهولت و راحتی می‌توانید در حوزه‌های مختلفی مبادرت به انعقاد این قرارداد نمایید.

این قرارداد از جمله قراردادهای پرکاربرد در حوزهٔ استارتاپ‌ها و کسب و کار می‌باشد. به گونه‌ای که مناسب تمامی افراد با نیازهای مختلف است.

به عنوان مثال در صورتی که یک سرمایه‌گذار قصد هم‌افزایی و جذب سرمایه بیشتر داشته باشد و یا یک استارتاپ به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز قصد تولید کالا یا ارائه خدمات را داشته باشد و سایر موارد دیگر می‌توان از این قرارداد استفاده نمود.

علت این امر آنست که قرارداد مشارکت به‌نحوی انعطاف پذیر است که گستره وسیعی از موضوعات را در خود جای می‌دهد. با این توضیح اگر قصد انعقاد قرارداد مشارکت مدنی را دارید و برایتان سوال است که قرارداد مشارکت را چگونه تنظیم کنیم در این مطلب همراه ما باشید تا گام به گام مراحل انعقاد و نکات مهم آن را مورد توجهتان قرار دهیم.

قرارداد مشارکت مدنی چیست؟

همانطور که سابقاً در بخش مربوط به قرارداد مشارکت بیان شده‌است، تعریفی از مشارکت مدنی مطرح است که در ماده ۵۷۱ قانون مدنی ذکر شده و به موجب آن مشارکت مدنی با تلفیق سرمایه‌های اشخاص مختلف اعم از حقوقی و حقیقی صورت می‌گیرد.

توجه نمایید که هدف و غایت نهایی از تنظیم قرارداد مشارکت مدنی، انجام یک یا چند کار معیّن در زمینه فعالیت‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی در مدت زمان محدود و با هدف کسب سود می‌باشد.

بدین مظور شرکاء بایستی سرمایه‌ای در کنار هم قرار دهند که این سرمایه یا آوردهٔ هریک از شرکا ممکن است به صورت نقدی یا غیرنقدی باشد. در فرض اخیر بایستی سرمایه غیرنقدی برآورد و ارزشیابی شود.

علاوه بر این همانطور که در مقدمه بیان شد، به جهت گستره وسیع مشارکت مدنی، این قرارداد نسبت به مباحث مختلف تنظیم می‌شود که این موارد شامل صادرات کالا، بخش خدمات، بازرگانی داخلی، تولید و فروش محصول، واردات کالا به قصد فروش، احداث مسکن انفرادی و انبوه سازی و مواد اولیه و ابزار کار و علی الخصوص صنعت است.

قرارداد مشارکت را چگونه تنظیم کنیم ؟

قرارداد مشارکت مدنی دارای ویژگی‌های و خصیصه‌های مختلفی است. از جمله خصیصهٔ مهم این قرارداد که در واقع وجه تمایز آن با قرارداد مضاربه است، شیوهٔ تأمین سرمایه اعم از نقدی و غیر نقدی است.

بدین توضیح که در قرارداد مشارکت مدنی سرمایه اعم از نقدی و غیر نقدی با مشارکت شرکاء تأمین می‌شود لکن در عقد مضاربه تأمین سرمایه صرفاً توسط مالک صورت می‌گیرد.

از جمله شاخص‌های دیگر قرارداد مشارکت مدنی آن است که تمامی شرکاء سهم الشرکه نقدی خود را در اختیار شرکت یا موسسه قرار داده و اگر تمام یا بخشی از سهم الشرکه غیرنقدی باشد، بایستی با توافق شرکاء، تقویم شده و ارزش ریالی آن در سرمایه اشتراکی منظور شود.

اگر برای شما هم سوال پیش آمده که قرارداد مشارکت را چگونه تنظیم کنیم می‌توانید ارتباط با مشاوران حقوقی وینداد را در برنامه خود قرار دهید.

مهم‌ترین بندهای قرارداد مشارکت مدنی

همانند تمامی قراردادهای به منظور تنظیم قرارداد مشارکت نیز، بایستی اطلاعات و مفادی به صورت مواد مختلف در کنار یکدیگر قرار گیرند تا قرارداد مورد نظرتان تنظیم شود.

ماده ۱- مشخصات طرفین قرارداد مشارکت مدنی

بدین منظور اولین مرحله جهت تنظیم قرارداد مشارکت مدنی احراز هویت طرف قرارداد و ثبت مشخصات طرفین از قبیل نام و نام خانوادگی، کد ملی، شماره شناسنامه، اقامتگاه و تلفن را در قرارداد ذکر نمایند. در این راستا بدیهی است که اگر اختلافی میان شرکا حادث شود، دادگاه اقامتگاه و مشخصات طرفین که در متن قرارداد درج شده را ملاک عمل قرار می‌دهد.

به عنوان نمونه می‌توان مشخصات را به صورت ذیل درج نمود:

آقایان/خانم‌ها ………………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… صادره از ………………….. کد ملی ………………. متولد ………       ساکن …………………………………………… تلفن …………………

با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ………………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه ……………… متولد …………..  به موجب …………….

ماده ۲- موضوع قرارداد

در این بخش ضرورت دارد تا موضوع قرارداد به صورت دقیق درج گردد.

موضوع قرارداد مشارکت مدنی ممکن است مشارکت در ساخت، واردات، صادرات و غیره باشد.

ماده ۳ –  آورده‌های متعاملین

در این بخش از قرارداد مشارکت مدنی بایستی میزان دقیق سرمایه و آورده هر یک از طرفین قرارداد مشارکت مدنی درج شود.

به عنوان نمونه می‌توان در قرارداد مشارکت در ساخت درج نمود که:

1-3 آورده طرف اول عبارتست از ……………….  قطعه زمین به مساحت ششدانگ  ……..  متر مربع دارای پلاک ثبتی شماره  ……. فرعی از ……  اصلی  قطعه ……. واقع در بخش ……..   حوزه ثبتی ………….  که سند مالکیت به شماره سریال  ………    در صفحه   …….  دفتر    ……….به نام ……….. صادر و طبق سند رهنی شماره  ……..  دفتر اسناد رسمی  …………  مورد رهن بانک   …………….   در تاریخ عقد قرارداد به مبلغ به عدد (  …………ریال) و به حروف (   …………….  ریال) توسط کارشناس رسمی / خبره محلی مورد توافق و تراضی طرفین تقویم شده و گزارش ممضی شده آن پیوست و جزء لاینکف این قرارداد است.

2-3 آورده طرف دوم عبارتست از آورده نقدی به میزان مجموع هزینه‌های به شرح ذیل که طرف دوم پرداخت آن را در طول مدت قرارداد، تضمین نموده و این امر مورد پذیرش طرف اول قرار گرفت .

ماده ۴- تعهدات طرفین

همانند سایر قراردادها، به لحاظ ماهیت قرارداد مشارکت مدنی بایستی ماده یا موادی به تعهدات قراردادی طرفین اختصاص یابد.

در این بخش می‌بایست به تفکیک تمامی تعهدات متقابلی که مورد تراضی قرار گرفته ذکر شود.

در قرارداد مشارکت مدنی باید تمامی اموری که طرف مقابل باید انجام دهد، به‌صورت فهرستی، درج شود.

به عنوان نمونه تعهداتی که در قرارداد مشارکت در ساخت (یکی از انواع مشارکت مدنی) است را می‌توان به شکل ذیل درج نمود:

1 ) تعهدات طرف اول:

1-1- پس از اتمام بنا به شرح قرارداد حاضر, طرف اول قرارداد مکلف است نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال  …………..  دانگ مشاعی ملک اعم از عرصه و اعیان به نسبت سهم الشرکه طرف دوم به نامبرده اقدام کند.

2-1- طرف اول متعهد است که ضمن در اختیار قراردادن ملک، اسناد لازم مربوطه از قبیل سند مالکیت, وکالتنامه کاری را جهت اجرای طرح، تنظیم و به طرف دوم قرارداد تسلیم نماید. بطوریکه مانعی برای شروع طرح پیش نیاید

3-1- طرف اول در صورت تأخیر در ایفای تعهد مبنی بر تنظیم سند انتقال، مکلف است به ازای هر روز تأخیر در ایفای تعهد انتقال، مبلغ                                           ریال بعنوان وجه التزام عدم ایفای تعهد به طرف دوم بپردازد و پرداخت وجه التزام فوق مسقط حق طرف دوم نبوده و رافع مسئولیت انتقال از طرف اول نیز نخواهد بود.

2 ) تعهدات طرف دوم:

1-2- در صورتیکه اجرای طرح مورد توافق در موعد مقرر به شرح ماده 5 تکمیل نشود طرف دوم می‌بایست به ازای هر روز تأخیر در ایفای تعهد روزانه به مبلغ    …………………….     ریال بعنوان خسارت و ضرر و زیان دیرکرد و تکمیل بنا به طرف مقابل بپردازد.

2-2- طرف دوم قرارداد مکلف به بیمه  نمودن کارگران و کارکنان در قبال حوادث کارگاهی خواهد بود.

ماده  ۵ – مدت قرارداد

نکتهٔ مهم دیگری که بایستی در تنظیم قرارداد مشراکت مدنی رعایت نمود، ذکر دقیق تاریخ شروع و پایان قرارداد است.

به عنوان مثال می‌توان به صورت ذیل درج نمود:

مدت زمان شروع مشارکت و اجرای طرح از تاریخ (حروف)        لغایت  تاریخ (حروف)       می‌باشد.

ماده ۶- پیش‌بینی وقوع شرایط فورس ماژور

در قرارداد مشارکت مدنی این احتمال وجود دارد که موضوع قرارداد مواجه با مانعی شود که به دلایل خارج از اختیار هر یک از طرفین عاجز از عمل به تعهداتش شود.

در نتیجه باید در قرارداد بخشی پیش‌بینی شود که اگر هر یک از طرفین به لحاظ عوامل خارج از اراده نتواند به تعهدات عمل نماید، چه راهکاری وجود خواهد داشت.

ماده ۷-فسخ قرارداد

در برخی مواقع به لحاظ عوامل و دلایل مختلفی ممکن است قرارداد از طریق فسخ منحل شود. در این خصوص باید ماده‌ای در قرارداد گنجانده شود و موارد فسخ و نحوه اطلاع‌رسانی آن به طرف مقابل به‌صورت دقیق قید شود.

تنظیم قرارداد مشارکت مدنی مورد نظرتان را به تیم حقوقی وینداد بسپارید!

با توجه به مطالب فوق در صورتی که ابهامی دارید یا نمی‌دانید که قرارداد مشارکت را چگونه تنظیم کنیم می‌توانید با ثبت درخواست تنظیم قرارداد ، قراردادی متناسب با نیازهایتان دریافت نمایید.

5/5 - (1 امتیاز)
دسترسی نامحدود به تمامی خدمات وینداد

دسترسی نامحدود به تمامی خدمات وینداد

guest

0 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده تمامی نظرات

نوشته های مرتبط