درصد تخفیف
300 هزار تومان تخفیف
|
تخفیف ویژه زمستان
تخفیف فصل زمستان
متمم-قرارداد-پیمانکاری-الحاقیه-اصلاح

متمم قرارداد پیمانکاری چیست و چه تفاوتی با الحاقیه و اصلاحیه دارد؟

تا به حال شده به عنوان یک پیمانکار یا کارفرما، قرارداد پیمانکاری تنظیم کنید اما بعد از آن، تصمیم به تغییر بخشی از قرارداد بگیرید؟ یا بخواهید نکته‌ای به آن اضافه کنید، اما ندانید چطور باید اینکار را انجام دهید؟! در مورد تنظیم قرارداد سه روش تعیین شده که ضمن آن افراد با درج آن‌ها […]

تا به حال شده به عنوان یک پیمانکار یا کارفرما، قرارداد پیمانکاری تنظیم کنید اما بعد از آن، تصمیم به تغییر بخشی از قرارداد بگیرید؟ یا بخواهید نکته‌ای به آن اضافه کنید، اما ندانید چطور باید اینکار را انجام دهید؟! در مورد تنظیم قرارداد سه روش تعیین شده که ضمن آن افراد با درج آن‌ها در قرارداد، می‌توانند به طور کامل به اهداف قراردادی خود دست‌یابند. متمم قرارداد پیمانکاری ، الحاقیه و اصلاحیه ، سه روشی‌اند که با کمک آن‌ها می‌توان به قراردادی متناسب با اهداف طرفین دست یافت و کمک می‌کنند ابهامی در خصوص عبارات مندرج در قرارداد نباشد. در این نوشته سعی شده به تعریف کاملی از قرارداد پیمانکاری خدمات و متمم قرارداد پیمانکاری، الحاقیه و اصلاحیه آن بپردازیم.

تعدیل در قرارداد پیمانکاری نیز یکی از روش‌های اصلاح قرارداد است که در شرایط خاصی می‌توان از آن استفاده کرد.

قرارداد پیمانکاری چیست؟

بسیاری از پروژه‌هایی که امروزه با آنها سروکار داریم و در فضای کسب‌وکار زیاد اجرا می‌شوند از سری قراردادهای پیمانکاری هستند. این قراردادها که به وسیله‌  اصول و قواعد ویژه‌ای تنظیم می‌شوند، انواع مختلفی دارند. اما در همه‌ این قراردادها اصولی وجود دارد که بین همه‌ آنها مشترک است. اگر می‌خواهید در مورد قرارداد پیمانکاری خدمات بیشتر بدانید می‌توانید سری به این مطالب بزنید:

به طور کلی قرارداد پیمانکاری، قراردادی است که به موجب آن کارفرما، انجام عملی با شرایط معین و در برابر وجه معین، در مدت مشخص را به شخص حقیقی یا حقوقی به نام پیمانکار (مقاطعه کار) واگذار می‌کند؛ موضوع قرارداد پیمانکاری ممکن است ایجاد ساختمان، حمل و نقل و یا تهیه و تدارک کالا باشد. به‌بیان‌دیگر قرارداد پیمانکاری به تنظیم روابط میان کارفرما و پیمانکار مربوط‌ می‌شود.

به لحاظ حقوقی کارفرما در یک طرف قرارداد پیمانکاری قرار دارد و مفاد ذکر شده در قرارداد را بر اساس اسناد و مدارک خاص به پیمانکار ارائه داده است و پیمانکار بر اساس همان اسناد و مدارک موضوع پیمان را اجرا می‌کند همینطور طرفین می‌توانند در صورت نیاز در قرارداد، متمم قرارداد پیمانکاری، الحاقیه و اصلاحیه را درج نمایند.

شرایط عمومی و اختصاصی قرارداد پیمانکاری

شرایط عمومی هر قرارداد پیمانکاری عبارت ‌ست از تعهدات طبیعی و عام حاکم بر قرارداد که بر طرفین تحمیل می‌شود. بنابراین تعهدات و الزامات ذکر شده در شرایط عمومی قرارداد در واقع جنبه عمومی دارند که باید در تمامی قراردادهای پیمانکاری رعایت شوند. به‌عبارت‌ دیگر‌ شرایط عمومی در واقع یک چارچوب کلی است که بسیاری از تکالیف، حقوق و مسئولیت‌های کارفرما و پیمانکار در آن ذکر شده است.

شرایط اختصاصی پیمان، شرایطی‌ست که با توجه به نوع قرارداد با توافق طرفین جهت تکمیل قرارداد درج می‌شود. منظور از شرایط اختصاصی آن دسته از شرایطی است که طرفین قرارداد خودشان بر اساس شرایط ، اوضاع و احوال و ماهیت قرارداد، با یکدیگر توافق کرده‌اند و بر روابطشان حاکم می‌دانند. نکته حائز اهمیت این است که شرایط اختصاصی پیمان هیچ‌گاه نمی‌‌تواند ناقض مفاد شرایط عمومی پیمان باشد.

اگر شما هم نیاز به یک قرارداد پیمانکاری کامل دارید که تمام شرایط عمومی و اختصاصی پیمان را داشته باشد می‌توانید درخواست تنظیم قرارداد پیمانکاری اختصاصی‌تان را ثبت کنید تا تمامی تعهدات و تکالیف، مناسب با شرایط و ماهیت قراردادتان همینطور، متمم قرارداد پیمانکاری، الحاقیه و اصلاحیه برای شما تنظیم شود.

نمونه متمم قرارداد پیمانکاری و الحاقیه و اصلاحیه چیست؟

گاهی اوقات در هنگام تنظیم قرارداد پیش می‌آید که اشخاص، از ابتدای زمان ثبت قرارداد نقص‌هایی را در متن قرارداد پیمانکاری می‌بینند یا پیش بینی می‌کنند نتیجه‌ مورد نظر از قرارداد حاصل نمی‌شود یا نیاز به اضافه یا کم کردن متن یا کلمه ای به اقتضای زمان و … است و متن قرارداد نیاز به تغییراتی دارد. با توجه به متن قانون، امکان تغییر متن قرارداد وجود ندارد، بنابراین اشخاص می‌توانند با درج نمونه متمم قرارداد پیمانکاری، الحاقیه و اصلاحیه در قراردادهایشان، به راحتی این مسئله را حل کنند.

متمم قرارداد پیمانکاری چیست؟

در شرایطی که طرفین قرارداد تغییر نکرده ولی نیاز به اضافه کردن موضوع، مبلغ و مدت جدیدی به قرارداد باشد از اتصال متمم به قرارداد استفاده خواهد شد. متمم قرارداد اهمیت ویژه‌ای دارد هرچند تا حدی شبیه به الحاقیه است اما باید توجه کرد که چنانچه قراردادی ثبت شود و  نیازمند متمم باشد و طرفین متمم را در آن درج نکنند، قرارداد تمام نشده تلقی می‌شود. چنانچه در متمم تعهدات طرفین تغییر کند باید پس از درج آن به تایید دو طرف برسد وگرنه مشکلات زیادی را درآینده به دنبال خواهد داشت.

الحاقیه قرارداد پیمانکاری چیست؟

در برخی موارد طرفین تصمیم می‌گیرند، بخش‌هایی به متن حقوقی اصلی اضافه یا کسر شود و در آخر به صورت الحاقیه به قرارداد متصل شود. در واقع الحاقیه بندی است که در زمان عقد قرارداد نسبت به آن توافق شده و طرفین پیمان، اجرای آن را مشروط به شرایطی نموده‌اند که ممکن است حادث شده یا کارفرما تمایل به انجام آن داشته باشد.

توجه کنید که الحاقیه باید همسو با مفاد متن اصلی قرارداد و تکمیل کننده آن باشد. نباید متن قرارداد را به طور اساسی تغییر دهد و یا منجر به ابطال آن گردد. همچنین در هر قراردادی که بنا به ضرورت الحاقیه در آن درج می‌شود، این الحاقیه همچون متن اصلی قرارداد لازم الاجرا می‌باشد.

اصلاحیه قرارداد چیست؟

به معنی تغییر بخشی از متن قرارداد می‌باشد، در واقع اگر یکی از طرفین قرارداد مشکلی در متن اصلی قرارداد مشاهده نماید می‌تواند طی نامه ای آن را به طرف دیگر قرارداد اطلاع دهد، طرف دیگر اگر پاسخی در مقابل نامه‌ اصلاحیه ندهد، به معنای تایید اصلاحیه بوده‌ است. ذکر این نکته الزامی است که در تهیه اصلاحیه نیازی به ایجاد توافقات اولیه نیست، بلکه  استناد به مستندات اولیه که نشان دهنده اشتباه رخ داده باشد کفایت خواهد کرد.

تفاوت متمم قرارداد پیمانکاری و الحاقیه و اصلاحیه چیست؟

متمم قرارداد پیمانکاری با الحاقیه شبیه به هم اند اما باید توجه کرد چنانچه از متن قرارداد از ابتدا ناقص بوده و مقصود طرفین حاصل نشود و قرارداد نتیجه‌ نهایی مورد نظر را به دنبال نداشته باشد باید متممی در آن درج گردد، اما قرارداد از ابتدا ناقص نبوده ولی به علت اقتضای زمان و غیره لازم است کلمه یا جمله یا متنی اضافه یا کم گردد. این تغییرات جدید را می‌توانیم الحاقیه بنامیم.

باید توجه داشت، در صورتی که مبالغ در قرارداد تغییر کرد به همان نسبت تضمینات هم در قرارداد باید تغییرکند همچنین در صورتی‌که کارفرما دارای آیین‌نامه‌هایی باشد که سقف معاملات را معین نموده باشد، نباید اعمال شرایط جدید قرارداد را از طبقه اولیه به طبقه بالاتری انتقال دهد.

جمع‌بندی

همانطور که از توضیحات بالا معلوم است تنظیم قرارداد پیمانکاری امری فوق‌العاده پیچیده بوده که حتی جا به جا شدن یک کلمه در آن می‌تواند حقوق و تعهدات طرفین را به کلی دگرگون کند. یکی از مهم‌ترین نکاتی که در قرارداد خود باید به آن توجه کنید مالیات و بیمه قرارداد پیمانکاری است. پیچیدگی همین مسایل نیاز به استفاده از راهنمایی‌های یک مشاور حقوقی متخصصی در امر قراردادها را ثابت می‌کند. با مشاوره حقوقی وینداد تمام سوالاتتان در مورد مسائل حقوقی کسب‌وکارتان برطرف خواهد شد.

اگر در مورد قرارداد پیمانکاری ،متمم قرارداد پیمانکاری، الحاقیه و اصلاحیه سوالی دارید، می‌توانید سؤال خود را از مشاور حقوقی متخصص در زمینه قرارداد پیمانکاری پرسیده و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

سوالات متداول

۱- چه چیزهایی می‌توانم به قرارداد پیمانکاری اضافه کنم؟

زمانی که نیاز به اضافه کردن موضوع، مبلغ و مدت جدیدی به قرارداد باشد از الحاق متمم به قرارداد پیمانکاری استفاده خواهد شد.

۲- برای اضافه کردن یک بند باید از متمم قرارداد استفاده کنم یا اصلاحیه قرارداد؟

چنانچه متن قرارداد از ابتدا ناقص بوده و دو طرف قرارداد به هدف و مقصود خود نرسیده‌اند باید متمم در آن درج گردد، اما اگر قرارداد از ابتدا ناقص نبوده ولی به علت اقتضای زمان و غیره لازم است کلمه یا جمله یا متنی اضافه یا کم گردد، این تغییرات جدید را می‌توانیم اصلاحیه بنامیم.

4.4/5 - (7 امتیاز)
اشتراک‌گذاری
نظرات
ثبت نام
Notify of
guest

2 Comments
جدیدترین
قدیمی‌ترین بیشترین امتیاز
Inline Feedbacks
مشاهده تمامی نظرات
محمد معیری
محمد معیری
5 ماه پیش

عالی بود
استفاده کردیم
زکات علم نشر آنست

سرمدی
سرمدی
2 سال پیش

عالی بود. ممنون از شما

آنچه در این مطلب خواهید خواند

بعد از ثبت درخواست، کارشناسان حقوقی با شما تماس می‌گیرند تا جزئیات قرارداد پیمانکاری شما را در بندهای قرارداد بیاورند.

خدمات پیشنهادی مناسب شما

بعد از ثبت درخواست، کارشناسان حقوقی با شما تماس می‌گیرند تا جزئیات قرارداد پیمانکاری شما را در بندهای قرارداد بیاورند.

مقالات مرتبط

نمونه قرارداد کشاورزی
مقالات قرارداد پیمانکاری

نمونه قرارداد کشاورزی + نکات تنظیم قرارداد

قراردادهای پیمانکاری به دلیل داشتن ظرفیت وسیعی برای همکاری و دریافت یا ارائه خدمات در کسب‌وکارها بسیار کاربردی هستند. نمونه قرارداد کشاورزی نیز از جمله

قرارداد تولید قطعه و محصول
مقالات قرارداد پیمانکاری

نمونه قرارداد تولید قطعه و نکات تنظیم آن

با افزایش جمعیت و گسترش نیاز مردم، تمایل سرمایه گذاران نیز برای تولید قطعات و محصولات مختلف افزایش یافت. قرارداد پیمانکاری تولید قطعه، یکی از