دعاوی حقوقی شرکت

همه ‌چیز را در مورد نحوه طرح دعاوی حقوقی شرکت ها بدانید!

یکی از مهمترین اقداماتی که ثبت شرکت و قانونی شدن آن در پی دارد؛ دعاوی حقوقی شرکت است. به عبارتی دیگر شرکت‌هایی که به صورت غیرقانونی فعالیت دارند امکان طرح این دعوا را ندارند. هنگامی که صحبت از دعاوی شرکت به صورت حقوقی یا کیفری می‌شود منظور این است که

یکی از مهمترین اقداماتی که ثبت شرکت و قانونی شدن آن در پی دارد؛ دعاوی حقوقی شرکت است. به عبارتی دیگر شرکت‌هایی که به صورت غیرقانونی فعالیت دارند امکان طرح این دعوا را ندارند. هنگامی که صحبت از دعاوی شرکت به صورت حقوقی یا کیفری می‌شود منظور این است که شرکت‌ها به عنوان یک شخصیت حقوقی این امکان را دارند که در محکمه و دادگاه حاضر شوند و علاوه‌بر اینکه امکان طرح دعوا علیه یک شخص حقوقی یا حقیقی دیگر را دارند بلکه سایر اشخاص نیز می‌توانند علیه آن‌ها دعوا مطرح کند. برای مثال یک شخص می‌تواند با تنظیم نمونه دادخواست علیه شرکت تعاونی طرح دعوی کند. در این مقاله درباره اینکه دعاوی حقوقی چیست؟ انواع دعاوی حقوقی و نمونه دادخواست از طرف شرکت توضیحات بیشتری خواهیم داد. 

دعاوی شرکت شامل چه مواردی است؟ 

حال با دانستن این که شرکت یک شخص حقوقی است و امکان طرح دعوا علیه یا به نفع آن در مراجع اداری وجود دارد؛ در عین حال برای مطرح کردن یک دعوا لازم است که نوع آن مشخص شود. برای مثال همان طور که علیه اشخاص حقیقی می‌توان به صورت کیفری یا حقوقی دعوا مطرح کرد؛ این قابلیت علیه یا به نفع شرکت‌ها هم وجود دارد. 

کافیست شرکت‌ها نوع دعوایی را که قصد مطرح کردن آن را دارند با کمک یک مشاور حقوقی شناسایی کنند. برای مثال شکایت از شرکت خصوصی به این دلیل قرارداد را نقض کرده است یک نوع دعوای حقوقی است.

دعاوی حقوقی و کیفری شرکت می‌توانند علیه اشخاص ثالث و سهامداران نیز مطرح شوند یا این که سهامداران یا اشخاص ثالث علیه شرکت دعوایی را مطرح کند. همچنین شرکت شما می‌تواند علیه شرکت دیگری هم طرح دعوای حقوقی یا کیفری نماید. البته این به نکته توجه داشته باشید که نماینده شرکت در دادگاه حاضر می‌شود نه خود شرکت. 

برای طرح دعوا نیز باید یک نمونه دادخواست علیه شرکت سهامی خاص یا غیر سهامی به مراجع قضایی ارائه کنید.

نحوه طرح دعاوی علیه شرکت 

اگر شخصی قصد داشته باشد دعوایی علیه شرکتی مطرح کند باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی درخواست خود را به ثبت برساند. این شخص می‌تواند یک شخص ثالث یا یکی از سهامداران شرکت باشد. حتی نماینده شرکت دیگری هم می‌تواند از طریق  تنظیم نمونه دادخواست شخص حقوقی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی علیه شرکت دعوا مطرح کند. در این صورت باید با توجه به نوع دعوا در شرکت درخواست صحیح تنظیم شود تا طرح دعوی علیه شرکت سهامی خاص و سایر شرکت‌ها به درستی به ثبت برسد. 

اگر دعاوی شرکت الف یا اشخاص حقیقی از نوع حقوقی باشد باید دعوای خود را با تنظیم دادخواست مطرح کنید. اما در صورتی که بخواهید از شرکتی به خاطر کلاهبرداری و سایر مواردی مانند آن شکایت کنید، دعوای شما از نوع کیفری است و نیاز به تنظیم شکوائیه خواهید داشت. درخواست شما مثل نمونه دادخواست علیه شرکت تعاونی پس از طرح توسط مراجع مربوطه پیگیری می‌شود.

طرح دعاوی علیه شرکت ها

مرجع رسیدگی کننده به دعاوی شرکت 

با توجه به نوع دعوایی که اشخاص حقوقی یا حقیقی علیه شرکت مطرح می‌کنند؛ مرجع رسیدگی کننده نیز متفاوت است. برای مثال محل رسیدگی به دعاوی حقوقی مرور زمان در دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری یکسان نیست. معمولا به شخصی که علیه شرکت دعوایی مطرح کرده است؛ از طریق سامانه ثنا یا سامانه ابلاغ قضایی الکترونیکی اطلاع رسانی می‌شود که برای پیگیری پرونده خود به کدام مرجع رسیدگی کننده مراجعه کند.

دعاوی تحت صلاحیت دادگاه محل مرکز اصلی شرکت 

برخی از دعاوی، تحت صلاحیت دادگاه محل اقامت شرکت است. این دعاوی شامل دعوای بین شرکا و سهامداران شرکت تجاری و سایر دعاوی مربوط به داخل شرکت هستند. بنابراین اگر سهامداران شرکت درباره عادلانه نبودن تقسیم سود سهام از شرکت شکایتی دارند می‌توانند برای بررسی پرونده به این دادگاه مراجعه نمایند. همچنین شکایات مربوط به ورشکستگی شرکت در این دادگاه رسیدگی می‌شوند.

دعاوی مربوط به تعهدات شرکت با شخص ثالث و همچنین دعاوی اموال منقول، برای مثال تاخیر در تحویل خودرو و ضررهای ناشی از این تاخیر به شرکت، در صلاحیت محلی است که مال یا تعهدات در آنجا واقع شده‌اند. 

دادسرا و دادگاه‌های کیفری 

رسیدگی به جرایم کیفری شرکت‌ها نیز در دادگاه‌های کیفری و دادسراها صورت می‌گیرد. برای مثال کلاهبرداری در حوزه صلاحیت دادگاه‌ها و دادسرا‌های کیفری است. جرایم اقتصادی هم توسط مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی انجام می‌شود. 

انواع دعاوی شرکت 

شرکت به عنوان یک شخصیت حقوقی، دعاوی متفاوتی را می‌تواند مطرح کند. همچنین امکان طرح دعاوی متعدد از طرف اشخاص متفاوت علیه او وجود دارد. در این بخش انواع دعاوی شرکت بررسی خواهد شد: 

  • دعاوی سهامداران علیه شرکت 

شرکت‌ها از شرکا و سهامداران زیادی تشکیل شده‌اند که سرمایه شرکت را تامین می‌کنند. در کنار تامین سرمایه، سهامداران باید در روند تصمیم گیری شرکت نیز دخالت داشته باشند. در صورتی که یکی از سهامداران یا برخی از آن‌ها نسبت به تضییع حقوق، نقض قوانین و مقررات شرکت یا عملکرد معیوب شرکت شکایتی داشته باشند می‌توانند در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی طرح شکایت نمایند. البته اگر شرط داوری در قرارداد وجود داشته باشد باید ابتدا به این شرط رجوع کرد.

  • دعاوی اشخاص ثالث علیه شرکت 

نه تنها سهامداران بلکه اشخاص ثالث هم می‌توانند علیه شرکت دعوا حقوقی یا کیفری مطرح کنند. اگر شرکت، کالایی از دیگر اشخاص خریده و در موعد مقرر هزینه آن را پرداخت نمی‌کند یا این که با امضای چک وعده پرداخت پول را داده است اما چک برگشت خورده باشد؛ ممکن است که علیه او دعوایی مطرح شود. همچنین کلاهبرداری نوع دیگری از دعاوی اشخاص ثالث علیه شرکت است. 

  • دعاوی شرکت علیه سهامداران و اشخاص ثالث 

نه تنها اشخاص بلکه شرکت‌ها نیز می‌توانند علیه دیگر اشخاص اقامه دعوا کنند. اگر ضرری توسط شخص ثالث به شرکت وارد شده باشد، نماینده شرکت که در بیشتر موارد همان مدیرعامل است، باید دادخواست خود را به ثبت برساند. در صورتی که شرکت در نتیجه رفتار اشتباه سهامداران با کاهش سرمایه مواجه شود یا این که مدیران و سهامداران در شرکت معاملات غیرقانونی به نام شرکت انجام دهند، امکان طرح دعوا علیه آن‌ها وجود دارد. 

جمع‌بندی

هنگامی که صحبت از دعاوی شرکت می‌شود منظور این است که همان طور که اشخاص حقیقی امکان طرح دعوا علیه دیگر اشخاص را دارند، شرکت‌ها هم به عنوان یک شخص حقوقی می‌توانند علیه دیگر اشخاص طرح دعوا کنند. طرح دعوا نه تنها علیه این افراد بلکه ممکن است که توسط شخص دیگری علیه شرکت طرح دعوا شود.

برای طرح دعاوی کیفری و حقوقی اولا باید از این نوع دعاوی، عناوین دعاوی حقوقی و انواع آن، تفاوت دعاوی کیفری و حقوقی همچنین مراجعی که برای رسیدگی صلاحیت دارند، اطلاع کافی داشته باشید. در این زمینه می‌توانید برای طرح دعاوی تخصصی از طریق تیم وکیل دعاوی حقوقی اقدام کنید. تیم وینداد خدمت طرح دعاوی را با حضور وکلای متخصص در موضوعات مختلف کسب و کار شما ارائه می‌دهد.

سوالات متداول   

آیا داشتن کد ثنا هنگام طرح دعوا ضروری است؟ 

بله، در صورتی که شرکت قصد داشته باشد علیه شخص دیگری طرح دعوا کند، باید حتما نماینده شرکت کد ثنا شرکت را به همراه داشته باشد. 

در چه صورت امکان طرح دعوای جزایی علیه شرکت وجود دارد؟ 

هر زمانی که سهامداران و اشخاص ثالث با یکی از جرایم مطرح شده در قانون مجازات اسلامی و دیگر جرایم شرکت‌ها مواجه شدند می‌تواند علیه او طرح دعوا نمایند.

3.4/5 - (5 امتیاز)
اشتراک‌گذاری

مشاوره تلفنی حقوقی آنلاین

برای دریافت مشاوره تخصصی خدمات حقوقی کسب‌وکارها ( تنظیم قراردادهای دو زبانه، تنظیم اوراق قضایی، دعاوی تخصصی کسب‌وکارها، مالکیت فکری، کپی‌رایت و غیره) درخواست خود را ثبت نمایید. کارشناسان ما، با شما تماس خواهند گرفت.

نظرات
ثبت نام
Notify of
guest

5 Comments
جدیدترین
قدیمی‌ترین بیشترین امتیاز
Inline Feedbacks
مشاهده تمامی نظرات
Free Man
Free Man
4 ماه پیش

معلومات خوبی هستن..مشکل من اینه که برا شکایت یک صاحب کار بخاطر بدس اوردن حقوقم یک نماینده واسه پروندم گذاشتم ولی این نماینده فقط از من 3سال پیش هزینه گرفتن و متاسفانه رفیق این صاحب کاری که حقمو ضایع کرده درومد و کار پروندمه پیگیره نمیشه و فقط وعدهای دروغ بم میده…فقط لطف کنید برامون بنویسد که چه نامه ای بنویسم تا شاکی این نماینده دروغ رو گیر بندازم و لااقل هزینه ای ۳سال قبلی که بهش دادمو بم پس بده و دوباره پیگیر شکایت صاحب کاری که حقمو ضایع کرده رو بگیرم..
***
ممنون میشم از زحمات همه شما دوستان عزیز من***

علیرضا معینی اصل زنجانی
علیرضا معینی اصل زنجانی
8 ماه پیش

با سلام و خسته نباشید اگر بیمه اشخاص در شرکت توسط مدیر عامل صورت گیرد و رئیس هیات مدیره نیز صاحب امضای اوراق تعهد آور باشد و از بیمه این اشخاص توسط مدیرعامل اطلاع نداشته باشد و اداره تامین اجتماعی نیز توجهی به روزنامه شرکت در خصوص اوراق تعهد آور ننماید طرح دعوی را برعلیه تامین اجتماعی و مدیرعامل مشترکا باید نمود یا تنها بر علیه مدیر عامل با توجه به این که شخص بیمه شده فوت نموده و اداره تامین اجتماعی ماده ۹۰ را اجرا کرده و شرکت و تمام اعضا و سهامداران را مقصر تشخیص داده.

بهنام پاکنهاد
بهنام پاکنهاد
9 ماه پیش

با سلام بنده سهاندار یک شرکت سرمایه گذاری با سرمایه ثبت شده 5 میلیارد تومان در سال 1386 هستم که سهام من به میزان 5% از کل شرکت میباشد این شرکت به دلیل مهاجرت سهامداران عمده آن به خارج از کشور عملا به مدت حدود12 سال است که غبر فعال است و خسارت جبران ناپذبری به شرکت وارد آمده است آیا راهی است که از این شرکت طلب خسارت کرد . در صورت مثبت بودن جواب ایمیل ارسال کنید تا اطلاعات بیشتر در اختیار شما قرار گیرد

حجت
حجت
9 ماه پیش

سلام
در مورد شرایط و نحوه ی طرح دعوا در تعاونی ها مخصوصاً دعاوی اعضا علیه هیأت مدیره برای حق بیمه و سایر حق و حقوق و ضررهای وارده به شرکت و … چیزی ننوشتین . گر چه شرکت تعاونی هم یکی از شرکتهای تجاری محسوب میشه و یه جورایی میشه در برخی از موارد وحدت ملاک گرفت ولی اگه اختصاصی می نوشتین بهتر بود

حبیب اکبری
حبیب اکبری
10 ماه پیش

با عرض سلام و احترام آیا شرکت منحل شده بعد از 15 سال میتواند اقامه دعوی بنماید؟ ممنون میشم اگر راهنمایی بفرمایید با سپاس

Picture of ثریا احمدی

ثریا احمدی

ثریا احمدی یکی از نویسندگان خوب وینداد است که کارشناسی حقوق را در دانشگاه علوم قرآن و حدیث خوانده و اطلاعات تخصصی در شاخه‌های مختلف به‌ویژه امور ثبتی و قراردادی دارد و به همین واسطه مقالات کاربردی را در مجله حقوقی وینداد منتشر کرده که در ادامه این مقالات را می‌خوانید.
آنچه در این مطلب خواهید خواند

شرحی از درخواست دعاوی چک و سفته خود را ثبت کنید، تا بهترین وکیل وینداد در آن حوزه با شما تماس بگیرد.

خدمات وینداد برای شما

شرحی از درخواست دعاوی چک و سفته خود را ثبت کنید، تا بهترین وکیل وینداد در آن حوزه با شما تماس بگیرد.

مقالات مرتبط

مراحل-شکایت-از-شرکت-خصوصی
مقالات دعاوی حقوقی

شکایت از شرکت خصوصی چگونه است؟

زمانی یکی از دوستانم در مورد چگونگی شکایت از شرکت های خصوصی سوالی داشت. چالش و دغدغه اصلی او در این مورد چگونگی اقامه و