مقالات نمونه قرارداد کار

قرارداد کار بین کارفرما و کارکنان تنظیم می‌شود. منظور از کارکنان هم کارگر و کارمند است. در این قرارداد شرایط همکاری مانند ساعت کاری، حقوق و دستمزد و غیره به‌صورت کامل مشخص می‌شود. این قرارداد را با توجه به نوع شغل می‌توان برای موضوعات مختلف تنظیم کرد. در مقالات نمونه قرارداد کار، شرایط همکاری قانونی و نکات لازم در این زمینه را در قالب قرارداد کار مشاغل مختلف را بیان کرده‌ایم.

نمونه قراردادهای کار