اگر نگران سلامت حقوقی کسب‌وکار خود هستید، فقط با یک جلسه آنالیز رایگان راه حل مشکلات حقوقیتان را از ما بخواهید.
فقط با یک جلسه آنالیز رایگان، راه حل مشکلات حقوقیتان را از ما بخواهید.
اگر نگران سلامت حقوقی کسب‌وکار خود هستید، فقط با یک جلسه آنالیز رایگان راه حل مشکلات حقوقیتان را از ما بخواهید.

آثار جزایی نفی ولد

حکم قطعی دیوانعالی برای نفی ولد صادر شد و ثابت گردید که طفل بدنیا آمده از مرد نیست. قانون چه مجازاتی برای زن در نظر گرفته است؟

با سلام:

با توجه به سوال شما آثار مترتب بر حکم نفی ولد به هیچ عنوان تاثیری بر مجازات زن نخواهد داشت و فقط می توانید با این حکم نام فرزند را از شناسنامه خود به عنوان فرزند حذف نمایید و هیچ کدام از یکدیگر ارث نخواهید برد.

برای مجازات زن نیز باید شکایت رابطه نا مشروع و یا زنای محصنه مطرح گردد و برای اثبا ت آن نیاز به ادله قانونی که چهار بار اقرار زن  در محکمه نزد قاضی به این امر و یا شهادت چهار مرد عادل می باشد.

با احترام

تیم حقوقی وینداد

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به وینداد می‌باشد