اشتراک وینداد، دسترسی نامحدود و کامل به خدمات حقوقی و ثبتیاشتراک وینداد، دسترسی نامحدود و کامل به خدمات حقوقی و ثبتی

آثار جزایی نفی ولد

حکم قطعی دیوانعالی برای نفی ولد صادر شد و ثابت گردید که طفل بدنیا آمده از مرد نیست. قانون چه مجازاتی برای زن در نظر گرفته است؟

با سلام:

با توجه به سوال شما آثار مترتب بر حکم نفی ولد به هیچ عنوان تاثیری بر مجازات زن نخواهد داشت و فقط می توانید با این حکم نام فرزند را از شناسنامه خود به عنوان فرزند حذف نمایید و هیچ کدام از یکدیگر ارث نخواهید برد.

برای مجازات زن نیز باید شکایت رابطه نا مشروع و یا زنای محصنه مطرح گردد و برای اثبا ت آن نیاز به ادله قانونی که چهار بار اقرار زن  در محکمه نزد قاضی به این امر و یا شهادت چهار مرد عادل می باشد.

با احترام

تیم حقوقی وینداد

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به وینداد می‌باشد