اگر نگران سلامت حقوقی کسب‌وکار خود هستید، فقط با یک جلسه آنالیز رایگان راه حل مشکلات حقوقیتان را از ما بخواهید.
فقط با یک جلسه آنالیز رایگان، راه حل مشکلات حقوقیتان را از ما بخواهید.
اگر نگران سلامت حقوقی کسب‌وکار خود هستید، فقط با یک جلسه آنالیز رایگان راه حل مشکلات حقوقیتان را از ما بخواهید.

ابلاغ۲۵ درصد افزایش در ترک تشریفات

سلام. در قراردادهای پیمانکاری که به صورت ترک تشریفات منعقد می گردد می توان افزایش یا کاهش ۲۵ درصد مبلغ اولیه قرارداد را انجام داد؟

1 سال پیش در

درود بر شما

انجام معامله از طریق ترک تشریفات یکی از مسیرهای ارجاع کار می باشد ضمن اینکه فرایند اجرای کار بر اساس مستندات و مفاد قرارداد مبادله شده خواهد بود به بیانی دیگر ممکن است ما از مسیرهای مختلف به مقصد معامله برسیم (مناقصه، مزایده، ترک تشریفات، عدم الزام و...) لیکن فرایند اجرای کار، انجام معامله، پیشبرد و اتمام آن (مدیریت اجرا پیمان) بر اساس مفاد قرارداد مبادله شده خواهد بود (که البته خود جزئی از اسناد فرایند ارجاع کار است)، بر این اساس مادامی که در شرایط قراردادی، امکان ابلاغ کاهش یا افزایش کار وجود داشته باشد، فارغ از مسیر و فرایند ارجاع کار، امکان ابلاغ اضافه کاری یا کاهش کار وجود خواهد داشت

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به وینداد می‌باشد