حداقل و حداکثر ساعات کارکرد در قرارداد های کارگری چقدر است؟

سلام
میخواستم بپرسم وقتی به عنوان کارگر یا کارمند تو شرکتی استخدام میشم، حداقل و حداکثر ساعات کاری چقدره؟

باسلام؛


ساعات کار می تواند در بعضی از روزهای هفته کمتراز میزان مقرر و درب عضی روزها نیز بیشتر از میزان تعیین شده در قانون باشد بشرط اینکه مجموع ساعات کارکرد در هفته از 44 ساعت تجاوز نکند. ملاک قراردادن 192 ساعت کار در ماه قانونی است، بعضی از شرکت ها در قرارداد کار با مدت موقت مبنا را 176 و بعضی 192 ساعت و 220 ملاک عمل قرار میدهند، لذا مبنای 192 ساعت عادلانه است و منعی ندارد.

در رابطه با کار در روز جمعه ، از آنجا که کارفرما روز دیگری را بجای روز جمعه برای استراحت در نظرگرفته این موضوع مصداق رعایت تبصره ماده 62 قانون کار بوده و قانونی می باشد.