2 سال پیش در

حقوق مدیرعامل شرکت

باسلام
حقوق مدیر عامل شرکت چگونه و بر چه اساسی مشخص می‌گردد؟

9 ماه پیش در

حقوق مدیر عامل چقدر میباشد در شرکت سهامی خاص