خسارت قرارداد پیمانکاری

ایا میتوان خسارت تاخیر در قرارداد پیمانکاری ساختمان را زمانی که بیش از یک چهارم از پیمان گذشته است و رد قرارداد به ازای هر روز تاخیر قید شده است دریافت نمود؟

name

زهرا بیات کارشناس حقوقی وینداد

1 سال پیش در

سلام

امکان مطالبه ی خسارت به عوامل زیادی از جمله عدم وجود فورس ماژور، وجود ددلاین برای هر فاز از قرارداد و ... بستگی دارد و بنابراین نیاز به مطالعه ی قرارداد شما دارد. توصیه می شود جهت ارائه ی راه حل دقیق از راهنمایی یک مشاوره حقوقی استفاده کنید.


با احترام

تیم حقوقی وینداد