دررابطه با قراردادکار

باسلام،بنده ۷ساله دریک شرکت بدون قرارداد کارمیکنم وبیمه کامل هم ارسال شده وبصورت مستمرکارکردم،حال مدیرعامل اسرار به امضاءقرارداد یکساله می کند وبنده هم امضاء نمیکنم تکلیف چیست.باتشکر

name

آرش حق شناس

1 سال پیش در

با سلام.

کار بدون قرارداد دارای ریسک هر روزه پایان همکاری میباشد. بنابراین توصیه می گردد قرارداد مربوطه را با مشاوره از یک مشاور قراردادی امضا نمایید تا حقوق و تعهدات شما روشن بوده و حق پیگیری های متعاقب نیر برای شما محفوظ باشد.

1 سال پیش در

باتشکر ازکارشناس محترم،،بنده هیچگونه قراردادی تاکنون امضانکردم ودرصورت پایان همکاری ازسوی شرکت مگرنباید رضایت بنده را جلب کنند ؟

name

آرش حق شناس

1 سال پیش در

با سلام. 

خیر الزاما جلب رضایت شما ضروری نیست.