درمورد بازگشت به کار

باسلام،آیا کارگرویا کارمندی که بصورت دائمی مشغول به کآر بوده وپس از اخراج توسط کارفرما،وبا حکم بازگشت به کار اداره کار،آیا کارفرما می تواند اورا به کار دیگری ویا طاقت فرسایی مشغول کند یا اینکه باید به همان شغل قبلی برگردد؟ممنون از راهنمایی

name

آرش حق شناس

1 سال پیش در

با سلام.

پس از بازشگت به کار مقررات سابق قرارداد میان کارگر و کارفرما برقرار است. باید قرارداد شما توسط مشاور حقوقی مطالعه گردد و سپس می توان در این خصوص اظهار نظر نمود. وینداد می تواند در این خصوص به شما کمک نماید. 

1 سال پیش در

باتشکر از کارشناس محترم،به استحضاربرسانم که قراردادی وجودنداردکه مقررات آن برقرارباشد