دستمزد کار ساعتی

حداکثر دستمزد ساعتی در ماه چه قدر می باشد؟

name

زهرا بیات کارشناس حقوقی وینداد

1 سال پیش در

سلام

حداکثری در خصوص دستمزد وجود ندارد. تنها رعایت حداقل های قانونی کار الزامی است.


با احترام

تیم حقوقی وینداد