قانونی وجود دارد که مانع از اشتغال افراد در ادارات دولتی در شهری غیز از محل سکونت افراد باشد

قانونی وجود دارد که مانع از اشتغال افراد در ادارات دولتی غیر از شهر محل سکونت باشد

name

مهرنوش فتاحی

2 سال پیش در

با سلام

در مورد سوال شما باید اشاره کرد که در حالت عادی چنین قانونی وجود ندارد که مانع از اشتغال شخصی در شهری غیر از محل سکونتش شود. تنها در مواردی که به عنوان مجازات تکمیلی برای افراد خاصی این امر تعیین شود رعایت آن الزامی است. در غیر این صورت افراد می توانند در محلی غیر از محل سکونتشان مشغول به کار شوند.