مدت قرارداد کار

سلام

مدت زمانی که کارفرما می تواند یک قرارداد تمدید کند چقدر است؟آیا میشود یک قرارداد بیش از یکسال مانند سه یا 5 ساله با کارگر ببندد؟ من در یکی از ادارات خصوصی مشغول به کار هست و حقوق و مزایای اداره کار دریافت میکنم

name

الهه هوایی

5 ماه پیش در

با سلام 

مدت قرارداد و تمدید آن به توافق طرفین بستگی دارد و منع قانونی برای آن وجود ندارد.

با احترام 

تیم حقوقی وینداد