مدت قرارداد

با سلام آیا امکان دارد که تاریخ تنظیم قرارداد بعد از مدت قرارداد باشد؟ مثلا قرارداد فروش سرویس از تاریخ 97/04/01 تا تاریخ 99/04/01 باشد و تاریخ تنظیم قرارداد 98/05/09 باشد؟

1 سال پیش در

ممنون میشم اگر زودتر پاسخ بدید.