اگر نگران سلامت حقوقی کسب‌وکار خود هستید، فقط با یک جلسه آنالیز رایگان راه حل مشکلات حقوقیتان را از ما بخواهید.
فقط با یک جلسه آنالیز رایگان، راه حل مشکلات حقوقیتان را از ما بخواهید.
اگر نگران سلامت حقوقی کسب‌وکار خود هستید، فقط با یک جلسه آنالیز رایگان راه حل مشکلات حقوقیتان را از ما بخواهید.

سوال در مورد ماده قانونی

سلام در صورتی که خواهان اسامی خوانده ها را بصورت ناقص عنوان کرده باشد و یکی از خواهانها را در دادخواست کلا نیاورده باشد به استناد چه ماده قانونی میتوان ایراد شکلی گرفت و درخواست رد دعوا داد؟

1 سال پیش در

با سلام

پاسخ سوال شما وابسته به موضوع خواسته خواهان میباشد که اگر موضوع خواسته خواهان امری مانند حق شفعه باشد شخص خواهان باید نام تمامی خوانده ها را ذکر کند و این ایراد موجب رد دادخواست میشود.  همچنین دعوی ارث که تجزیه ناپذیر است ابن امر موجب اخطار رفع نقص صادر میشود. اگر گواهی ارث ضمیمه شده ولی اسم همه ذکر نشده است، اگر بعدا مشخص شود که نام یکی از خوانده ها باید حتما ذکر میشده است و جلسه اول دادرسی نیز گذشته باشد دادخواست وی رد میشود.چون رسیدگی به دعوی منوط به وجود نام خوانده یا خواهان است.

در این خصوص چنانچه تردیدی دارید می توانید از مشاوره حقوقی تلفنی استفاده کنید.

با احترام؛

تیم حقوقی وینداد


تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به وینداد می‌باشد