شروع ارزیابی حقوقی همین حالا از وضعیت حقوقی کسب‌وکار خود آگاه شوید ارزیابی حقوقی

پیمانکاری که کار را به او سپرده بودم از مفاد قرارداد تخلف کرده است. راهکار حقوقی چیست؟


1 پاسخ
برای پاسخ به این پرسش لطفا وارد سایت شوید.
عکس پروفایل

هر چند مطابق قانون قراردادهای پیمانکاری لازم هستند به این معنی که طرفین نمی توانند آن را به هم بزنند ولی مطابق مواد 46 و 48 شرایط عمومی پیمان کارفرما می تواند در صورت تخلف پیمانکار و و یا براساس مقتضیات عمومی قرارداد را فسخ کند. هرچند این دو واژه مبهم بوده و نیاز است تخلف در مراجع حل اختلاف به اثبات برسد.