name

فرشاد حسن زاده برنامه‌نویس

2 سال پیش در حقوق استارتاپ‌ها
name

مهرنوش فتاحی

2 سال پیش در

در مورد سوال شما باید ذکر شود که زمانی که تعداد بنیان گذاران چند نفر است تفاهم نامه ای میان آن ها به امضا می رسد که حاوی نکات حقوقی بسیار دقیقی است. از جمله این که وظایف و نقش های هر یک آن ها مشخص می شود. وضعیت سهام هر یک از آن ها مشخص می شود. انعقاد این قرارداد از نکات اساسی شروع یک کسب و کار محسوب می شود و می تواند از بروز مشکلات عدیده ای جلوگیری کند.


در این مورد می توانید از تفاهم نامه بنیان گذاران در بانک قراردادهای وینداد استفاده نمایید.