شروع ارزیابی حقوقی همین حالا از وضعیت حقوقی کسب‌وکار خود آگاه شوید ارزیابی حقوقی

اگر کارگری به کارفرمای خود مدیون باشد، آیا کارفرما می تواند از کل دستمزد وی مطالبات خود را وصول کند؟


1 پاسخ
برای پاسخ به این پرسش لطفا وارد سایت شوید.
عکس پروفایل

با توجه به ماده 44 قانون کار اگر کارگری به کارفرمای خود مدیون باشد، در قبال این دیون تنها می تواند مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت کند. در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.