بیمه کارمند با هزینه خودش

اگر کارمندی در قرارداد کار به صورت 20 روز ساعت کاری داشته باشد و به همین تعداد روز هم حقوق متناسب با قانون کار دریافت کند.آیا اگر بیمه این فرد به جای ۲۰ روز, به درخواست خودش ۳۰ روزه رد شود و او مابقی آن ۱۰ روز را پرداخت کند. این روند مشکل حقوقی دارد؟ و چطور می توان این مورد را در قرارداد کار اضافه کرد؟

name

مهرنوش فتاحی

2 سال پیش در

با سلام 

نکته ای که شما بدان اشاره فرمودید خلاف قانون است و امکان اضافه شدن آن در قرارداد کار هم وجود ندارد. باید بررسی به عمل بیاورید که آیا می توان این 10 روز را به صورت خویش فرما رد کرد یا خیر که البته احتمال این امر هم ضعیف است.