ساعت کار توافقی

ساعت کار در قرارداد مثلا 140ساعت در هفته بجای 176ساعت در هفته وبه مدت 9ماه . آیا می شود توافقی بیمه را کامل 30یا 31روزه محاسبه کرد ؟ برای کارفرما در آینده مشکلاتی بوجود نمی آورد؟

name

زهرا بیات کارشناس حقوقی وینداد

11 ماه پیش در

سلام

بیمه به تعداد ساعت ها و روزهای کاری بایستی پرداخت شود.