قرارداد آنلاین

قرارداد پیمانکاری و NDA به صورت آنلاین،در چه شرایطی اعتبار قانونی دارد و قابل پیگیری است؟

name

فرزانه بزم آمون

9 ماه پیش در

با سلام

قراردادهای الکترونیکی همانند قراردادهای سنتی نیازمند قصد و رضای طرفین، ذکر مشخصات طرفین، موضوع قرارداد، قیمت قرارداد، مدت قرارداد و حقوق و تعهدات طرفین میباشد اما نکته مهم در رابطه با امضای قرارداد الکترونیک می باشد که باید به صورت تایید شده باشد.
در واقع قرارداد بدون امضای طرفین لازم الاجرا نخواهد بود.

برای استفاده از ابزار مهم و مطمئن امضای الکترونیک میتوانید از امضای الکترونیک وینداد استفاده بفرمایید.

با احترام؛  

تیم حقوقی وینداد