قرارداد حق التدریس

به قرارداد حق التدریس عیدی و سنوات تعلق می‌گیرد؟

name

مهرنوش فتاحی

2 سال پیش در

با سلام

به قرارداد حق التدریس عیدی و سنوات تعلق نمی‌گیرد.

در صورتی که به قرارداد حق التدریس نیاز دارید، می توانید از بانک قراردادهای وینداد این قرارداد را دریافت نمایید.