در صورتی که در قرارداد کاری که میان افراد شکل گرفته است مواردی نظیر محل کار کارگر، ساعت کار، مزایای جانبی و مدت قرارداد پیش بینی نشود، آیا این امر موجبی برای ابطال قرارداد می شود؟

برچسب‌ها: قانون کار قرارداد
1 پاسخ
برای پاسخ به این پرسش لطفا وارد سایت شوید.
عکس پروفایل

عدم پیش بینی مواردی نظیر محل کار، ساعت کار، تعطیلات، مرخصی ها و سایر موارد از این قبیل سبب ابطال قرارداد نبوده و صرفا به این معنی است که طرفین قرارداد در رابطه با موارد ذکر شده به حداقل های تعیین شده در قانون و یا عرف حاکم بر آن دستگاه و یا عرف حاکم بر آن حرفه یا شغل نظر داشته اند و این موارد را حاکم بر قرارداد خود دانسته اند.