نتیجه قرارداد EPC

اگر در یک قرارداد EPC نتیجه مطلوب حاصل نشه تکلیف چیست؟ با توجه به اینکه پیمانکار هزینه خرید تجهیزات رو انجام داده است

name

زهرا بیات کارشناس حقوقی وینداد

1 سال پیش در

سلام

منظور از حاصل نشدن نتیجه مطلوب چیست؟ در صورت بروز اختلاف بین طرفین بایستی قرارداد منعقده مورد مطالعه قرار گیرد و  براساس مشاهده ی اسناد و مدارک مشاوره قطعی صورت می پذیرد. پیشنهاد می شود با یک مشاور حقوقی مشورت نمایید.


با احترام

تیم حقوقی وینداد