مشکل در تبدیل ایده به ثبت

سلام من وقت زیادی ندارم،گفته شده برای مرحله اول تبدیل ایده به اختراع اینه که اید...

ثبت بین الملل

<p>من میخوام ثبت بین الملل انجام بدم.مگر نه اینکه ثبت pct در ۱۵۲ کشور حفاظت میشه...

ثبت اختراع

می توان یک پلتفرم را ثبت اختراع نمود؟