سند اعیان

با سلام و احترام ؛ خانه ای دو طبقه در ده ونک دارای ۶ دانگ سند اعیان به صورت دو....