نحوه محاسبه حق بیمه قرارداد پیمانکاری و مالیات قرارداد پیمانکاری '10 زمان خواندن

به‌روزرسانی مطلب توسط‌
حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری و مالیات آن به چه صورت است؟

قرارداد پیمانکاری یکی از رایج‌ترین قراردادهای مورد استفاده در کسب‌وکارهاست. بیمه و مالیات قرارداد پیمانکاری نیز یکی از چالش برانگیزترین موضوعات قراردادی است که باید دقت زیادی در مورد آن به کار گرفته شود تا طرفین دچار مشکل نشوند.

می‌دانیم که بسیاری از فعالیت‌هایی که امروزه در فضای کسب و کار با آن مواجهیم از طریق قرارداد پیمانکاری مدیریت می‌شوند. اگر در طول عمر کاری‌تان با قراردادهای ساخت و ساز، تولید کالا، حمل و نقل و… روبرو شده باشید متوجه شده‌اید که علاوه بر اینکه تنظیم این قراردادها کار ساده‌ای نیست.

مسائل و مواردی همچون بیمه و مالیات هم وجود دارند که باید با آگاهی کامل از آن‌ها دست به انعقاد قرارداد پیمانکاری بزنید. ما در ادامه این مطلب نکات مربوط به مالیات و حق بیمه قرارداد پیمانکاری ساختمان را بیان می‌کنیم.

همچنین شما می‌توانید با دانلود کتاب بیمه و مالیات در قراردادها با مسایٔل مربوط به محاسبه و پرداخت مبالغ بیمه و مالیات در قراردادها آشنا شوید.

قرارداد پیمانکاری چیست؟

به طور کلی قرارداد پیمانکاری، قراردادی است که به موجب آن کارفرما، انجام عملی با شرایط معین و در برابر وجه معین، در مدت مشخص را به شخص حقیقی یا حقوقی به نام پیمانکار (مقاطعه کار) واگذار می‌کند؛ موضوع قرارداد پیمانکاری ممکن است ایجاد ساختمان، حمل و نقل و یا تهیه و تدارک کالا باشد.

قانون حق بیمه قراردادهای پیمانکاری

ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی به‌منظور یکپارچه‌سازی امور بیمه‌ای کلیه کارگران و شاغلان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی مقرر شده است و پیمانکاران و کارفرمایانی که در عضویت سازمان تامین اجتماعی می‌باشند؛ بایستی ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی را نیز همچون دیگر مواد قانونی رعایت نمایند.

قاعده عمومی محاسبه حق بیمه در ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی آمده است، در عین حال مطابق بخشنامه شماره ۱۴ جدید اداره درآمد سازمان تامین اجتماعی حق بیمه در قردادهای پیمانکاری به صورت درصدی از مبلغ قرارداد تعیین می‌شود و تعداد بیمه‌شدگان و مزد آنان از این جهت بی‌تاثیر است.

ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی: در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه ‌به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی‌ که منعقد می‌کند مقاطعه‌کار را متعهد نماید کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در قانون بپردازد.

این ماده کلیه کارفرمایان و پیمانکاران تحت عضویت سازمان تامین اجتماعی را مکلف می‌سازد که علاوه بر بیمه کردن کارکنان خود، نسبت به بیمه نمودن نیروهای مربوط به پروژه‌های مناقصه‌ای و قراردادی نیز اقدام نمایند.

بنابراین کلیه پیمانکاران مقاطعه‌کار که در طی مناقصه‌های دولتی و غیر دولتی، اقدام به قرارداد با نیروهای خود می‌نمایند؛ باید نسبت به بیمه این نیروها اقدام نمایند.

سازمان تامین اجتماعی، به منظور تضمین بیمه کردن نیروهای پیمانکاران مقاطعه کار، کارفرمایان تحت عضویت خود را مکلف کرده است که با نگهداشت درصدی از پرداختی خود به پیمانکار مربوطه، امور مربوط به بیمه کردن شاغلان و تسویه حساب با سازمان تامین اجتماعی از جانب پیمانکار تحت قرارداد را لحاظ نمایند.

از این رو پیمانکار مادامی‌که امور مربوط به بیمه کارکنان قراردادی و تسویه حساب با سازمان تامین اجتماعی را تکمیل ننماید، از باقی مانده طلب خود از کارفرما محروم می‌باشد.

 عموما درصد نگهداشت کارفرما در خصوص پرداختی پیمانکار؛ به میزان ۵ درصد می‌باشد ولی در برخی از موارد این درصد بنابر شرایط کاری، متغیر می‌یابد.

حق بیمه قراردادهای پیمانکاری به چه صورت است؟

انجام پیمان به دو صورت ممکن است اتفاق بیفتد؛ یا خود پیمانکار کار را به عهده بگیرد، یا کار را به مقاطعه‌کار فرعی یا جزء واگذار کند که در این صورت قسمت عمده‌ای از مسئولیت‌های قانونی متوجه پیمانکار ثانوی می‌باشد.

 

درصورتی که خود پیمانکار پیمان را انجام دهد دو حالت دارد:

۱-پیمانکار کار رابه تنهایی و بدون کارگر انجام می‌دهد؛ و مشخصا چون کارگری نداشته، تکلیفی به پرداخت حق بیمه هم ندارد و الزامی نسبت به حبس %۵ از کل مبلغ پیمان نزد سازمان نیست.

۲-در مواردی که پیمانکار از کارگر استفاده می‌کند؛ که دو نوع رابطه ایجاد می‌کند:

اولا: رابطهای بین پیمانکار و کارفرما وجود ندارد که در این صورت مشمول قانون تامین اجتماعی نبوده و کارفرما تکلیفی به بیمه نمودن پیمانکار ندارد.

دوما: رابطه بین کارگران و پیمانکار در کارگاه است که به دلیل وجود رابطه کارگری-کارفرمایی، پیمانکار بعنوان کارفرما مکلف است کارگران شاغل خود را بیمه کند و کارفرما مکلف است در قرارداد با پیمانکاران، وی را ملزم به بیمه نمودن کارگران شاغل و پرداخت حق بیمه آنها نماید. و جهت تضمین %۵ بهای کل پیمان را تا ارائه مفاصا حساب تامین اجتماعی نزد خود نگه دارند.

بخوانید
نمونه قرارداد پیمانکاری حمل مصالح + نکات تنظیم قرارداد پیمانکاری

در قراردادی که بصورت مقاطعه کاری یا پیمانکاری واگذار می‌شود پیمانکار ممکن است انجام پیمان را به پیمانکار فرعی دیگری واگذار نماید. که شرایط بالا برای پیمانکار فرعی هم همان است یعنی:

۱-پیمانکار فرعی کار را بدون استفاده از کارگر انجام می‌دهد و به دلیل عدم وجود کارگر تکلیفی نسبت به پرداخت حق بیمه هم نیست.

۲- در مواردی که پیمانکار فرعی از کارگر استفاده کند دو حالت پیش می‌آید:

اولا: در صورت عدم رابطه بین پیمانکار اصلی و پیمانکار فرعی، موضوع مشمول قانون تامین اجتماعی نشده و پیمانکار اصلی تکلیفی برای بیمه پیمانکار فرعی ندارد.

دوما: اگر پیمانکار و کارگر باهم کار می‌کنند به دلیل وجود رابطه کارگری-کارفرمایی، پیمانکار مکلف به پرداخت حق بیمه کارگران می‌باشد. البته انجام این تکلیف به عهده پیمانکار اصلی می‌باشد.

شما می‌توانید قراردادهای پیمانکاری مورد نیاز پروژه‌های خود را از بانک قراردادهای وینداد دریافت کنید. همچنین می‌توانید برای هر قرارداد پیمانکاری، از مشاوره حقوقی تخصصی ما نیز بهره‌مند شوید.

 

روش محاسبه حق بیمه در قرارداد پیمانکاری

طبق ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی، از نظر حق احتساب بیمه به سه دسته تقسیم می‌شوند:

۱. قراردادهای مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی
۲. قراردادهای غیر عمرانی
۳. موارد خاص قراردادهای غیرعمرانی

اکثر کارفرمایان و پیمانکاران سعی دارند که قراردادهای آنان در گروه قراردادهای عمرانی قرار بگیرد؛ زیرا حق بیمه‌ای که پرداخت می‌شود به مراتب کمتر است.

برای اینکه قراردادی پیمانکاری، قرارداد عمرانی محسوب شود دو شرط لازم است:

الف) قرارداد بر اساس بهای پایه سازمان برنامه و بودجه ، یا ضوابط تیپ سازمان منعقد شده باشد.

ب) تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولت تامین شده باشد.

نحوه محاسبه حق بیمه قرارداد پیمانکاری+ مالیات در قرارداد پیمانکاری

ضرایب حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری عمرانی

‌حق بیمه کلیه قراردادهای مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی بر اساس مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورای عالی تامین اجتماعی از تاریخ ۶۳/۰۴/۱۶ به بعد به شرح زیر است:

 ۱- حق بیمه قرارداد عمرانی مشاوره‌ای

قراردادهای عمرانی مشاوره‌ای قراردادهایی‌اند که عموما نیاز به مصالح نداشته یا هزینه لازم جهت تامین مصالح نسبت به هزینه کل پروژه ناچیز است.

نمونه این قبیل قراردادها قرارداد مشاوره در زمینه امکان احداث بزرگراه در منطقه‌ای خاص یا قرارداد به‌سازی لرزه‌ای ساختمان یا ساختمان‌هایی معین است. این قراردادها خود به دو نوع قراردادهای سازه‌ای و عملیاتی تقسیم می‌گردند.

حق بیمه قراردادهای مشاوره‌ای مقطوعاً ۱۴ درصد ناخالص کارکرد بعلاوه ۱/۶ درصد به عنوان حق بیمه بیکاری جمعاً به میزان ۱۵/۶ درصد ناخالص کارکرد است. ‌(سهم پیمانکار ۳/۶ درصد و سهم کارفرما ۱۲ درصد‌).

مثال: در قرارداد مشاوره پیمانکاری به مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان، مبلغ ۱۵.۶۰۰.۰۰۰ حق بیمه محاسبه می‌شود که از این میزان ۴.۳۳۰.۰۰۰ هزار تومان سهم پیمانکار بوده و مابقی مبلغ را باید کارفرما تامین کند.

۲- حق بیمه قراردادهای عمرانی اجرایی

نمونه این دسته از پیمان‌ها، قرارداد احداث بزرگراه و کلا قراردادهای ساخت و ساز می‌باشد. نحوه پرداخت حق بیمه در این دسته از قراردادها بدین نحو است که کارفرما قبل از پرداخت هر صورت وضعیت، حق بیمه را کسر و به سازمان پرداخت می‌کند.

حق بیمه قراردادهای پیمانکاری (‌اجرایی‌) مقطوعاً ۶ درصد ناخالص کارکر به علاوه ۶ دهم درصد به عنوان بیمه بیکاری جمعاً به میزان ۶/۶ درصد ناخالص کارکرد است (‌۱/۶ درصد سهم پیمانکار و ۵ درصد سهم کارفرما‌).

مثال: اگر یک قرارداد پیمانکاری اجرایی به مبلغ ۸۵.۰۰۰.۰۰۰ منعقد شود، حق بیمه معادل ۵.۶۱۰.۰۰۰ تومان می­شود که از این مبلغ ۸۹.۷۶۰ تومان سهم پیمانکار و مابقی سهم کارفرما است.

ضرایب حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری غیرعمرانی

کلیه قراردادهای فاقد شرایط اشاره شده در بخش طرح‌های عمرانی، قراردادهای غیرعمرانی تلقی شده و حق بیمه این قبیل قراردادها برابر مقررات و مصوبات شورایعالی تامین اجتماعی بشرح آتی محاسبه و وصول می‌شود.

مثال: در قرارداد بازسازی یک خانه که تمام هزینه خرید مصالح بر عهده پیمانکار است و ارزش آن ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان است، مبلغ ۱.۴۰۰.۰۰۰ تومان حق بیمه باید پرداخت شود.

۱-در قراردادهای خدماتی (کار به صورت مکانیکی) و قراردادهایی که مصالح مصرفی در آنها به طور کلی به عهده پیمانکار است ضریب حق بیمه به میزان %۷ ناخالص کل کارکرد به‌عنوان بیمه بیکاری است.

۲-در قراردادهای دستمزدی و خدماتی (کار به صورت غیر مکانیکی) ضریب حق بیمه به میزان %۱۵ درصد ناخالص کل کارکرد به‌عنوان بیمه بیکاری است.

۳- در مواردی که مصالح مصرفی پروژه قسمتی به عهده پیمانکار و قسمتی به عهده واگذارکننده کار باشد، ارزش مصالح واگذاری به پیمانکار به ناخالص کل کار اضافه می‌شود و میزان ضریب حق بیمه %۷ ناخالص کل کارکرد به‌عنوان بیمه بیکاری خواهد بود.

۴-در قراردادهای خدماتی که نوع کار ایجاب می‌کند، قسمتی به صورت مکانیکی (دستگاه‌ها و ماشین آلات متعلق به پیمانکار) و قسمتی به صورت دستی انجام شود ضریب حق بیمه بخش مکانیکی %۷ و ضریب حق بیمه بخش دستی %۱۵ محاسبه می‌شود.

در قراردادهای غیر عمرانی؛ قراردادی که مصالح با پیمانکار است، %۷ حق بیمه دریافت می‌شود و اگر مصالح با واگذارنده کار باشد %۱۵ حق کارفرما می‌باشد. در لیست حقوق کارگر %۷ حق بیمه سهم کارگر می‌باشد و %۹ نیز برای بیمه بیکاری است.

مثال: در یک قرارداد پیمانکاری با موضوع ساخت یک آپارتمان، بخش مربوط به گودبرداری به­وسیله ماشین­آلات صنعتی ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان و قسمت ساخت داخلی واحدها با ارزش ۱۳۰.۰۰.۰۰۰ تومان مورد توافق قرار گرفته است. در این قرارداد بیمه بخش مکانیکی با معیار ۷ درصد، ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان و حق بیمه بخش دستی، با معیار ۱۵ درصد، ۱۹.۵۰۰.۰۰۰ تومان محاسبه می­شود.

بخوانید
قرارداد اجاره تجهیزات و نکات آن + ۵ سوال مهم درباره آن

نکات مهم درباره ضرایب حق بیمه در سایر قراردادهای پیمانکاری

  • کارفرما از هر صورت وضعیت ۵‌% بابت بیمه کسر می‌کند و آن را به صورت سپرده نگهداری می‌نماید و پس از ارائه عناصر حساب آن را به پیمانکار پرداخت می‌کند‌.
  • پیمانکار باید هر ماهه لیست کارکنان خود را تهیه و بر مبنای حقوق و مزایایی مشمول بیمه، بیمه آنها را محاسبه کرده و پرداخت کند‌.
  • ‌پس از خاتمه پیمان پیمانکار بر اساس درصدهای بالا (۱۵‌% و ۱۷‌% و ‌بیمه بیکاری) بیمه خود را محاسبه می‌کند و اگر این مبلغ از مبالغ پرداخت شده طبق بند ۲ بیشتر باشد مابه‌التفاوت آن را به سازمان تامین اجتماعی می‌پردازد. اما اگر بیمه محاسبه شده از مبالغ پرداخت شده طبق لیست حقوق و دستمزد ماهانه کمتر باشد از این بابت مبلغی باز پس نمی‌گیرد‌.
  • ‌در پایان هر دوره مالی باید حق بیمه کل پیمان تناسب بر درآمد شناسایی شده و نرخ‌های حق بیمه مربوط محاسبه شود. در صورتی که مبلغ آن در جمع مبالغ پرداخت شده بر اساس حقوق و دستمزد کمتر باشد برای تفاوت آن ذخیره ‌لازم شناسایی می‌شود.

مهلت اعتراض به بیمه قرارداد پیمانکاری

مطابق ماده ۴۲ قانون تأمین اجتماعی «در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تأخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد می تواند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را کتباً به سازمان تسلیم نماید.

سازمان مکلف است اعترض کارفرما را حداکثر تا یکماه پس از دریافت آن در هیأت بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر سازمان قطعی و میزان حق بیمه خسارات تعیین شده طبق ماده ۵۰ این قانون وصول خواهد شد.

مطابق این ماده مهلت اعتراض پیمانکار به حق بیمه تعینی۳۰ روزپس از ابلاغ معتبر قابل محاسبه است، ابلاغ معتبر ابلاغی است که با رعایت تشریفات قانونی به عمل آمده باشد.

 

مالیات قراردادهای پیمانکاری

در قوانین و مقررات جاری مالیاتی‌، مالیات پیمانکاری به طور اخص تعریف نشده اما در موارد مختلف قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه آن می‌توان گفت مالیات بر درآمد قراردادهای پیمانکاری عمرانی و غیرعمرانی تفاوتی با یکدیگر ندارد و براساس درآمد و هزینه ثبت در حساب‌ها سود به‌دست می‌آید و ۲۵% مالیات دریافت می‌شود.
به این صورت که در پیمانکاری یک پروژه عمرانی (اگر شخص حقوقی باشد) ، هزینه‌های اجرا و اداری و پرسنلی و بیمه و… از کل درآمد کم می‌شود وسود ناخالص به دست می‌آید و ازاین سود ناخالص ۲۵درصد مالیات باید پرداخت شود.

اما اگر شخص حقیقی باشد معافیت مقرر در قانون هرساله اعلام می‌شود که پس از آن از سود ناخالص کسر می‌شود.

نرخ مالیات اشخاص حقوقی هر سال تغییر نمی‌کند و براساس قانون ۲۵درصد از سود است ولی برای اشخاص حقیقی، معافیت هرساله متغیر است.

نحوه محاسبه حق بیمه قرارداد پیمانکاری+ مالیات در قرارداد پیمانکاری

نحوه محاسبه مالیات قراردادهای پیمانکاری

به قراردادهای پیمانکاری که مبلغ آنها از یک میلیون تومان بیشتر باشد، مالیات مقطوع ۵.۵ درصدی تعلق می‌گیرد. اگر هم پیمانکار در قرارداد نقش مشاور هم داشته باشد این مقدار به ۱۰ درصد تبدیل می‌­شود. همچنین اگر قرارداد پیمانکاری، عمرانی باشد (با معیارهایی که پیشتر ذکر شد) مالیاتی به آن تعلق نمی­‌گیرد.

مثال: در یک قرارداد پیمانکاری غیرعمرانی به ارزش ۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان، با نرخ مالیات مقطوع ۵.۵ درصد، ۴.۹۵۰.۰۰۰ هزینه مالیاتی باید به حساب اداره مالیات واریز شود.

سخن آخر

نظر به اهمیت و کاربرد فراوان قرارداد پیمانکاری در صورتی که به انعقاد آن نیاز داشتید می‌توانید با بهره‌گیری از مشاوره کارشناسان حقوقی در امور تنظیم قراردادها و نظارت مستمر بر مرحله اجرای پروژه، خطرات احتمالی این گونه از قراردادها را به حداقل برسانید. شما می‌توانید از طریق قرارداد پیمانکاری موجود در بانک قرارداد وینداد این امر مهم را به خوبی مدیریت نمایید.
همچنین می‌توانید تنظیم و بررسی قرارداد خود را به تیم مجرب حقوقی وینداد بسپارید تا با تجربه وکلای خود این قرارداد را برای شما مکتوب کرده و در اختیار شما قرار دهند.

سوالات متداول

مالیات در قرارداد پیمانکاری چگونه محاسبه می‌شود؟

در قوانین و مقررات جاری مالیاتی‌، مالیات پیمانکاری به طور اخص تعریف نشده اما در موارد مختلف قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه آن می‌توان گفت مالیات بر درآمد قراردادهای پیمانکاری عمرانی و غیرعمرانی تفاوتی با یکدیگر ندارد و براساس درآمد و هزینه ثبت در حساب‌ها سود به‌دست می‌آید و ۲۵% مالیات دریافت می‌شود.

بیمه قرارداد پیمانکاری چگونه است؟

بسته به نوع قرارداد پیمانکاری، محاسبه بیمه متفاوت است برای مثال بیمه قرارداد های عمرانی مشاوره ای و عمرانی پروژه‌ای متفاوت است.

۳.۹/۵ - (۱۳ امتیاز)

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید.

guest
21 Comments
قدیمی‌ترین
جدیدترین بیشترین امتیاز
Inline Feedbacks
مشاهده تمامی نظرات
احمد بخشی زاده
احمد بخشی زاده
2 سال پیش

سلام من قرارداد مشاوره ای و نظارت با منابع طبیعی بستم، که به صورت مقطوع مبلغ ماهیانه ۳ میلیون تومن جهت نطارت و مشاوره پروژه ای عمرانی ادراره منابع طبیعی، حالا که برای مفاصا حساب مراجعه کردم، تامین اجتماعی میگه باید ۱۶.۶۷ درصد حق بیمه بدم، این در حالیه که تو قراردادم ثبت شده تامین از صندوق ملی ، فقط بابت کلمه قیمت مقطوع نوع پرواختی من رو تغییر دادن، لطفا راهنمایی بفرمایید.

کارشاس حقوقی وینداد
کارشاس حقوقی وینداد
ادمین
در پاسخ به  احمد بخشی زاده
1 سال پیش

سلام
حق بیمه مذکور مخصوص قراردادهای پیمانکاری غیرعمرانی و دستمزدی است، مشروط بر اینکه پیمانکاری با استفاده از استخدام کارگران انجام گیرد. بهتر است با مراجعه به اداره تامین اجتماعی و شکایت، موضوع را مطرح نمایید.

مجتبی کرباسیان
مجتبی کرباسیان
1 سال پیش

با سلام
شرکت ما تولیدی است که با افراد حقیقی ، قرارداد مشاوره و طراحی و ساخت بستیم میخواستم بپرسم که این قراردادها مشمول بیمه می شود و چند درصد ؟

کارشاس حقوقی وینداد
کارشاس حقوقی وینداد
ادمین
در پاسخ به  مجتبی کرباسیان
1 سال پیش

باسلام
قرارداد پیمانکاری شامل بیمه نمیگردد.
با احترام
تیم حقوقی وینداد

رضا ممتاز
رضا ممتاز
1 سال پیش

با سلام من قرارداد دستمزدی شخص حقیقی با یک شرکت بسته ام مدت قرارداد در میزان حق بیمه در هنگام دریافت مفاصا حساب داردیعنی مدت هر چه بیشتر شود مبلغ کاهش یا افزایش دارد قابل ذکر است که مبلغ قرارداد ثابت است

کارشاس حقوقی وینداد
کارشاس حقوقی وینداد
ادمین
در پاسخ به  رضا ممتاز
1 سال پیش

باسلام
سوالتان واضح نیست.
با احترام
تیم حقوقی وینداد

مانا
مانا
1 سال پیش

باسلام
ایا پیمانکار می تواند از همان 7درصد پرداختی حق بیمه ،بیمه خود را نیز رد کند؟

علی
علی
1 سال پیش

تو مثال هاتون فک کنم ضرایب رو اشتباه اعمال کردید چک بفرمایید
مثلا ضریب 1.6 از کل قرار داد سهم بیمه پیمانکاره ولی شما اول سهم بیمه کل رو حساب کردید بعد از اون 1.6 درصدش رو حساب کردید

داریوش
داریوش
1 سال پیش

با سلام و خسته نباشید
من به عنوان راننده با خودروی شخصی خود تحت نظارت یک شرکت پیمانکاری در یک ارگان دولتی مشغول به کار هستم . حالا شرکت برای انجام بیمه از دستمزد من چقدر باید کم کند ؟هرماهه به میزان 7.8% و به اضافه میزان حق بیمه تعیین شده توسط دولت 265هزار تومان از حقوق من کسر میکند . آیا میزان کسورات صحیح است ؟ با تشکر

کارشاس حقوقی وینداد
کارشاس حقوقی وینداد
ادمین
در پاسخ به  داریوش
9 ماه پیش

با سلام
مطابق قانون کار، 23 درصد از حق بیمه توسط کارفرما و 7 درصد آن از مبلغ دستمزد کارگر کم می شود.

با احترام
تیم حقوقی وینداد

حسام
حسام
1 سال پیش

با سلام
شرکت من یک قرارداد برای مونتاژ یک قطعه با یک شخص حقیقی بسته! آیا شامل بیمه میشه و من باید مفاسا حساب دریافت کنم؟

کارشاس حقوقی وینداد
کارشاس حقوقی وینداد
ادمین
در پاسخ به  حسام
9 ماه پیش

با سلام
در صورتی که قرارداد پیمانکاری منعقد شده باشد، شامل بیمه نمی شود.

با احترام
تیم حقوقی وینداد

مهدی خسروی
مهدی خسروی
1 سال پیش

سلام. من پیمان رو دادم به پیمانکار دست دوم و قرار بوده 10% به عنوان کارمزد بگیرم و کلیه هزینه های پروژه به عهده پیمانکار دوم باشه. هزینه 5% مالیات به عهده من هست یا باید پیمانکار دوم هزینه رو بده؟ باتشکر

کارشاس حقوقی وینداد
کارشاس حقوقی وینداد
ادمین
در پاسخ به  مهدی خسروی
9 ماه پیش

با سلام
با توجه به مبلغ قرارداد هر یک از پیمانکاران نسبت به مبلغ دریافتی خود ملزم به پرداخت مالیات هستند.
با احترام
تیم حقوقی وینداد

سعید
سعید
1 سال پیش

سلام من یه شرکت خصوصی حقوقق ام که کارم ساختمان سازیه الان بابت دریافت پایانکار با یه شرکت قرارداد بستم میخواستم بدونم برای بیمه و مالیات باید چقدر از قراداد رو سپرده کنم تا بعد مفاصا حساب بیاره ممنون میشم راهنمایی کنید

کارشاس حقوقی وینداد
کارشاس حقوقی وینداد
ادمین
در پاسخ به  سعید
1 سال پیش

با سلام
به صورت قانونی شما باید 5 الی 10 درصد قرارداد را برای مفاصا حساب سپرده نمایید.
با احترام
تیم حقوقی وینداد

حسین
حسین
1 سال پیش

مثال: اگر یک قرارداد پیمانکاری اجرایی به مبلغ 85.000.000 منعقد شود، حق بیمه معادل 5.610.000 تومان می­شود که از این مبلغ 89.760 تومان سهم پیمانکار و مابقی سهم کارفرما است.
در این قسمت مبلغ سهم پیمانکار 1.360.000ریال میشود

رقیه
رقیه
5 ماه پیش

سلام وقت بخیر سوالی داشتم اینکه
یک شرکت قرارداد پیمانکاری برای پروژه عمرانی بسته ،حالا سوال من اینه که در ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی به روال معمول باید ۳۰ درصد حق بیمه هر شخص رو در نظر بگیریم و لیست ارسال کنیم و درصدهای دیگه ربطی به این مورد نداره که؟ بعد از هر صورت وضعیت ۶/۶ درصد از صورت وضعیت کسر میشه ،و لیستی که ارسال کردیم به روال عادی ارسال میشه و ربطی به این درصد هه یا ۱۷ درصد و این چیزا نداره ؟ این موضوع برای من ایجاد ابهام کرده

کارشاس حقوقی وینداد
کارشاس حقوقی وینداد
ادمین
در پاسخ به  رقیه
4 ماه پیش

سلام.

حق بیمه قراردادهای پیمانکاری در طرح های عمرانی و عملیاتی مقطوعا ۶% ناخالص کارکرد به اضافه ۰٫۶% به عنوان بیمه بیکاری می باشدکه ۱٫۶% سهم پیمانکار و ۵% سهم کارفرما است.

با احترام،
تیم حقوقی وینداد.

صابر اورنگ
صابر اورنگ
4 ماه پیش

سلام من یک قرارداد پیمانکاری اجرای فونداسیون سوله بستم به صورت دستمزدی میخوام بدونم حق بیمه من چند درصد هست از من مفاصا حساب خواستن

کارشاس حقوقی وینداد
کارشاس حقوقی وینداد
ادمین
در پاسخ به  صابر اورنگ
4 ماه پیش

سلام،

با توجه به این امر که قرارداد شما جزو قراردادهای عمرانی اجرایی می باشد، جمعا 6/6 درصد ناخالص کارکرد برای حق بیمه منظور می شود که که ۱.۶ درصد آن برعهده پیمانکار و ۵ درصد برعهده کارفرما خواهد بود.

با احترام،
تیم حقوقی وینداد.

نوشته های مرتبط

قرارداد گل‌آرایی چگونه تنظیم می‌شود؟
انواع قرارداد پیمانکاری

قرارداد گل‌آرایی چگونه تنظیم می‌شود؟

قرارداد گل‌آرایی امروزه به یکی از اجزای اساسی و جدایی‌ناپذیر مراسم‌ها، جشن‌ها و همایش‌ها تبدیل شده‌است. زیباسازی و صحنه‌ آرایی در همه‌ی مراسم‌ها جزء عناصر

ادامه مطلب ...
نحوه بکارگیری بازنشستگان تامین اجتماعی به عنوان مشاور در کسب‌وکار
قرارداد کار

نحوه بکارگیری بازنشستگان تامین اجتماعی به عنوان مشاور در کسب‌وکار

بکارگیری بازنشستگان تامین اجتماعی به عنوان مشاور در کسب‌وکار، از مسائل جدیدی‌ است که بسیاری از شرکت‌ها، به خصوص شرکت‌های خصوصی با آن مواجه‌اند. دغدغه

ادامه مطلب ...
قرارداد EPC (مهندسی، تأمین تجهیزات، اجرا) چیست؟ و چه کاربردی دارد؟
قرارداد پیمانکاری ساختمان

قرارداد EPC (مهندسی، تأمین تجهیزات، اجرا) چیست؟ + کاربرد

قرارداد EPC (مهندسی، تامین تجهیزات، اجرا) یکی از قراردادهای مهم و پیچیده‌ای است که امروزه با رشد صنعت، مورد اقبال قرار گرفته است. تا مدت‌های

ادامه مطلب ...

همین حالا نمونه قرارداد پیمانکاری را دانلود کنید!

چرا با یک قرارداد پیمانکاری حرفه ای، کاری بی دغدغه را تجربه نکنید؟ همین الان آن را دریافت کنید
دانلود نمونه قرارداد پیمانکاری
همراه با آموزش ماده به ماده قرارداد
close-link
Click Me
نامحدود از خدمات وینداد استفاده کن!