آنالیز و مشاوره رایگان راه حل مشکلات حقوقی

اگر نگران سلامت حقوقی کسب‌وکار خود هستید، فقط با یک جلسه آنالیز رایگان راه حل مشکلات حقوقیتان را از ما بخواهید.

مقالات ثبت موسسه غیرتجاری

موسسه‌های غیرتجاری کلیه تشکیلات و موسساتی هستند که برای مقاصد غیرتجاری از قبیل امور علمی ، ادبی یا امور خیریه تشکیل می‌شوند. اعم از این که موسسین یا تشکیل دهندگان، قصد انتفاع داشته باشند یا خیر.  در موسسه غیرتجاری انواع فعالیت‌های انتفاعی و غیر انتفاعی صورت می‌گیرد. این موسسه‌ها در برابر ارائه خدمات کسب درآمد می‌کنند و باید به ثبت برسد. در مقالات ثبت موسسه غیرتجاری به طور کامل به نکات مربوط به موسسات می‌پردازیم.

مقالات ثبت موسسه غیرتجاری