مقالات قرارداد صادرات

بسیاری از کسب‌وکارها پس از چند سال فعالیت و به‌دست آوردن سود تصمیم می‌گیرند کالای خود را به خارج از مرزها صادر کنند. علاوه بر شناخت و آگاهی نسبت به حقوق تجارت بین الملل و قوانین مخصوص هر کشور باید حواستان به تنظیم قرارداد صادرات هم باشد. درادامه مهمترین نکات حقوقی و قانونی در مورد این موضوع را بررسی می‌کنیم.

قرارداد صادرات

انواع روش‌های صادرات

صادرات انواع و روش‌های مختلفی دارد. انتخاب روش صادرات تاثیر زیادی روی فعالیت‌ها و اقدامات صادرکننده می‌گذارد و به همین دلیل بسیار مهم است. از جمله روش‌های صادرات کالا می‌توان به صادرات مستقیم، صادرات غیرمستقیم، صادرات موقت و غیره اشاره داشت. انتخاب نوع روش صادرات تاثیر زیادی بر روی روند کار دارد و به همین دلیل، لازم تا اشخاصی که قصد صادرات دارند، با این روش‌ها به صورت کامل آشنا باشند.

قوانین صادرات

تجهیزات شامل انواع تجهیزات پزشکی، مهندسی یا هر نوع دیگری از تجهیزات باشد. به هر حال اما در این قرارداد نیز همانند سایر قراردادهای خرید و فروش باید مشخصات دقیق خریدار و فروشنده، اوصاف دقیق تجهیزات مورد معامله و سایر مفاد قراردادهای خرید و فروش قید گردد.