مقالات قراردادهای محرمانگی اطلاعات

قرارداد محرمانگی اطلاعات قراردادی است که به موجب آن طرفین با یکدیگر توافق می‌کنند که اطلاعاتی که در اختیار آن‌ها قرار گرفته است را فاش نکنند. برای مثال، ممکن است برای استخدام کارمند در شرکت، علاوه‌بر قرارداد کار، قراردادی با عنوان محرمانگی اطلاعات تنظیم شود تا از افشای اسرار تجاری شرکت و کسب و کار توسط او جلوگیری کند. نکته‌ای که در وجود دارد این است که محرمانگی اصولا به صورت یک شرط یا یک بند در ذیل قرارداد اصلی می‌آید اما اگر این موضوع برای طرفین دارای اهمیت بسیاری باشد، می‌توانند برای آن یک قرارداد مجزا تنظیم کنند. در مقالات قراردادهای محرمانگی اطلاعات به صورت کامل به بررسی این قراردادها پرداختیم که شما می‌توانید با مطالعه این مقالات اطلاعات لازم در این زمینه را کسب کنید.

قراردادهای محرمانگی اطلاعات