اشتراک وینداد، دسترسی نامحدود و کامل به خدمات حقوقی و ثبتیاشتراک وینداد، دسترسی نامحدود و کامل به خدمات حقوقی و ثبتی

اعتبار قرارداد کار

سلام وقت بخیر بین قرارداد کار موقت و معین کدام مورد اعتبار بیشتری برای کارگر دارد؟

name

زهرا بیات کارشناس حقوقی وینداد

1 سال پیش در

سلام

هردو قرارداد معتبر هستند. قرارداد کار موقت با انجام کار مشخص به پایان نمی رسد و می توانید در رابطه با مدت زمان اعتبار قرارداد با توجه به مدتی که در آن درج می نمایید، تا حدود زیادی مطمئن باشید.


با احترام

تیم حقوقی ویندادتمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به وینداد می‌باشد