یک متن قرارداد کاری باید حاوی چه بندها و شرایطی باشد؟

زمان مطالعه: 4 دقیقه
به‌روزرسانی مطلب توسط‌
یک متن قرارداد کاری باید حاوی چه بندها و شرایطی باشد؟

اگر طریقه نوشتن متن قرارداد کاری را ندانید و یک قرارداد به خوبی تنظیم و نوشته نشود، چه می­‌شود؟

این موضوع زمانی اهمیت می‌یابد که شما تصمیم به شروع کار و همکاری با یک سازمان یا شرکت را دارید، بدون شک دغدغه ذهنی شما دریافت حقوق بابت ارائه خدمات به آن سازمان است. از طرفی دیگر نیز آنچه برای یک کارفرما به عنوان فرد استخدام کننده شما مطرح است دریافت خدماتی از شماست که بابت آن به شما حق الزحمه پرداخت می‌کند.
لذا در این میان قانون به عنوان عنصری مداخله‌گر به منظور رفع این دغدغه‌ها و فراهم کردن جنبه قانونی محکم و اطمینان بخش میان روابط کارگر و کارفرما، به ایجاد ساز و کارهای قانونی از جمله تصویب قانون کار روی آورده است و اساس این رابطه مبتنی بر قانون کار و قرارداد کار است.
در ادامه مطلب مهم‌ترین نکاتی را که باید حین نگارش متن قرارداد کاری در نظر بگیرید را توضیح می‌دهیم. چنانچه نیاز به مشاوره و راهنمایی داشتید کارشناسان حقوقی می‌توانند به سوالات شما در خصوص تنظیم یا بررسی قرارداد جواب دهند.

کارگر و کارفرما در قرارداد کاری به چه کسی می‌گویند؟

قبل از اینکه به نکات یک متن قرارداد کاری بپردازیم باید کارگر و کارفرما را تعریف کنیم.
برای ارائه تعریفی از کارگر و این چه فرد یا افرادی به عنوان کارگر تلقی می‌شوند به این تعریف و نکات آن دقت کنیم:

مطابق با آنچه در ماده ۲ قانون کار آمده است كارگر از لحاظ این قانون، كسی است كه به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست كارفرما كار می‌كند.

آنچه به عنوان مهم‌ترین نکات در دل این ماده قابل توجه است شامل موارد زیر است:

 • قانون کار از واژه کسی استفاده کرده است به آن معنی که اشخاص حقیقی به عنوان کارگر شناخته می‌شوند و اشخاص حقوقی مشمول این عنوان نمی‌باشند.
 • واژه به هر عنوان در ماده ۲ معنایی عام دارد و اشاره به این دارد که انجام هر گونه فعالیتی از جانب یک کارگر اعم از فعالیت‌های یدی، فکری به درخواست کارفرما، مشمول این قانون بوده و آن فرد کارگر محسوب می‌شود.

لذا با توجه به آنچه بررسی و مطرح شد هر فردی با هر سطح سواد و تحصیلاتی تحت هر عنوان شغلی، زمانی که به دستور یا به عبارتی به تبعیت از کارفرما، انجام کاری را به عهده بگیرد و در برابر آن مزد، حقوق دریافت کند این فرد کارگر تلقی شده است و مشمول قانون کار قرار خواهد گرفت.

 یک متن قرارداد کاری باید حاوی چه بندها و شرایطی باشد؟

کارگر کیست؟

 1. کارگر شخص حقیقی است: در ماده ۲ کارگر به عنوان هر شخص حقیقی است و این مفهوم در برگیرنده افراد و اشخاص حقوقی نخواهد بود.
 2. کارگر از کارفرما حق‌السعی دریافت می‌کند: کارگر در برابر آنچه انجام می دهد حقوق و دستمزدی دریافت می کند،در واقع این ماهیت و طبیعت قرارداد کار است که کارگر در برابر ارائه خدمات به کارفرما خود باید حقوق دریافت کند.
 3. کارگر از کارفرما تبعیت می‌کند: کارگر در انجام کار از کارفرما تبعیت می کند بنابراین آن دسته از افرادی که به طور مستقل کار می کنند از کسی دستور نمی گیرند کارگر نیستند.
 4. تبعیت حقوقی در قرارداد کار وجود دارد: در قرارداد کار اصولا کارگر از کارفرما تبعیت می کند یعنی کارفرما به کارها و فعالیت های کارگر نظارت دارد البته این به آن معنی نیست که کارگر از کارفرما تبعیت فنی داشته باشد،به هر حال کارفرما در هر زمینه ای تخصص و اطلاعات لازم را ندارد تا در تمام جزئیات دخالت کند.
 5. تبعیت اقتصادی وجود دارد: کارگر از لحاظ اقتصادی تابع کارفرما می باشد و در قبال آنچه انجام می دهد مزدی دریافت می کند و برای استمرار دریافت مزد به کارفرما نیازمند است.

کارفرما کیست؟

کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی است که کارگر به درخواست او و در مقابل دریافت حق السعی برای او کار می‌کند. در واقع کارفرما فردی است که وسایل و سرمایه برای کار یک موسسه تولیدی یا خدماتی را در اختیار دارد و باید از نیروی کار دیگران استفاده کند.کارفرما طرف قرارداد کار می باشد و او از ظرفیتی برای اجرا تعهداتش در برابر کارگر برخوردار است.

شما می‌توانید همین الان قراردادهای استخدامی را از بانک قراردادهای وینداد دریافت کنید تا در آینده با مشکلات حقوقی روبرو نشوید!

قرارداد کار چیست؟

قرارداد کار مطابق با آنچه در ماده ۷ قانون کار آمده است عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.

در واقع قرارداد کار بر اساس کار میان کارگر و کارفرما منعقد و تنظیم می‌شود و تنظیم کننده روابط آن‌ها در آینده خواهد بود چرا که متن قرارداد کاری مشخص می‌کند که کارگر در برابر انجام کار مشخصی به یک شیوه مشخص و در یک زمان مشخص حقوقی را دریافت می‌کند. اگر قرارداد غیر مستمر باشد موقت است و اگر مستمر باشد، دائمی است.

چه مواردی در متن قرارداد کاری باید مندرج شود؟

مواردی که طرح آن‌ها در قراردادکاری ضروری است به شرح زیر است:

 1. طرفین قرارداد را مشخص کنید: طرفین قرارداد کار کارگر و کارفرما هستند که باید در متن قرارداد کاری نام طرفین ذکر شود و قرارداد به امضا آن‌ها برسد.
 2. تاریخ استخدام و انعقاد قرارداد را ذکر کنید.
 3. نوع قرارداد را تعیین کنید: نوع قرارداد را مشخص کنید و مطابق آن قرارداد را تنظیم کنید.
 4. مدت زمان قرارداد را تعیین کنید: در ابتدا شروع دوره کاری، اگر مدت زمانی برای کار آزمایشی تعیین شده است باید درباره آن توافق کنید.
 5. محل انجام کار کجاست: ذکر محل انجام کار در قرارداد ضروری است. در مواقعی نیز لازم است کارگر در مکان هایی متفاوت مشغول شود این موضوع نیز باید در قرارداد ذکر شود.
 6. حقوق و مزایا را مشخص کنید: حقوق کارگر باید مطابق با قرارداد و شرایط کاری او تنظیم شود چرا که پرداخت حقوق به کارگر مطابق با قرارداد کار و توافق است.
 7. به نحوه و چگونگی پرداخت حقوق و شرایط پرداخت اشاره کنید: شرایط مربوط به ساعات کار و زمان را باید در متن قرارداد مکتوب کنید.
 8. شرایط مربوط به مرخصی سالیانه را ذکر کنید.
 9. در هنگام انعقاد قرارداد کار به تعهدات طرفین در برابر یکدیگر اشاره کنید: با تنظیم قرارداد کار طرفین دارای یک سری حقوق هستند و از طرفی تکالیف و تعهداتی هم در برابر یکدیگر دارند. از جمله تعهدات کارفرما مواردی مانند پرداخت کامل حقوق، بیمه، پرداخت حق سنوات، تأمین ایمنی و سلامت کارگر،پ رداخت معوقات در پایان کار است. تعهدات کارگر هم مواردی مانند دقت در اجرای کار،اجرای دستورهای کارفرما می باشد.

نمونه قرارداد کار را از بانک قراردادهای استخدامی وینداد دریافت کنید تا تجربه ده‌ها قرارداد شکست‌خورده را تجربه نکنید!

در مورد بندهای یک متن قرارداد کاری سوال دارید؟

در خواست تنظیم قرارداد کاری و ملاحظه نکات و مندرجات این قرارداد منجر به تضمین آینده روابط کاری میان کارگر و کارفرما می‌شود. در واقع با ایجاد و ورود این چارچوب قانونی در روابط حقوقی میان طرفین این قرارداد می‌توان بدون شک بسیاری از دغدغه های طرفین را مرتفع کرد.

قرارداد کار برای جذب نیرو یکی از مهم‌ترین قراردادهای حقوقی است که باید برای امضای آن دقت کافی داشت. نکات مهم متن قرارداد کار‌ی ذکر شده در این مطلب، به صورت کامل و کافی نیست؛ بلکه باید در هنگام نگارش و عقد قراردادهای حقوقی مسائلی دیگر را نیز مدنظر داشت. کارشناسان حقوقی وینداد به عنوان یک مشاور متخصص مسائل حقوقی کسب و کارها می‌توانند این خلأ را برای شما پر کنند.

5/5 - (1 امتیاز)

مشاوره تلفنی حقوقی آنلاین

برای دریافت مشاوره تخصصی خدمات حقوقی کسب‌وکارها ( تنظیم قراردادهای دو زبانه، تنظیم اوراق قضایی، دعاوی تخصصی کسب‌وکارها، مالکیت فکری، کپی‌رایت و غیره) درخواست خود را ثبت نمایید. کارشناسان ما، با شما تماس خواهند گرفت.

دسترسی نامحدود به تمامی خدمات وینداد

دسترسی نامحدود به تمامی خدمات وینداد

guest

2 Comments
جدیدترین
قدیمی‌ترین بیشترین امتیاز
Inline Feedbacks
مشاهده تمامی نظرات
حامدمتین
حامدمتین
2 سال پیش

ممنون از زحمتی که کشیدید. ولی اگر یک قرارداد رو به صورت نمونه برای دانلود قرار می دادید خیلی عالی میشد

کارشناس حقوقی وینداد
کارشناس حقوقی وینداد
در پاسخ به  حامدمتین
9 ماه پیش

با سلام و احترام
لطفا به سایت وینداد مراجعه کرده و قسمت آرشیو قراردادها را انتخاب نموده و قرارداد کار با مدت موقت را تهیه فرمایید.
با تشکر
مجموعه حقوقی وینداد

نوشته های مرتبط