درصد تخفیف
300 هزار تومان تخفیف
|
تخفیف ویژه زمستان
تخفیف فصل زمستان
نمونه متن قرارداد کاری

نمونه متن قرارداد کاری + نحوه نوشتن قرارداد کاری

متن قرارداد کاری باید مطابق قانون و همچنین شرایط و خواسته‌های شما تنظیم شود. از این‌رو هنگام نوشتن قرارداد کاری باید علاوه بر درج خواسته‌های خود از قالب قانونی مناسبی استفاده کنید. در این بین تفاوتی ندارد که تنظیم قرارداد کاری را به عنوان کارفرما انجام می‌دهید یا شخصی که می‌خواهد استخدام شود. این موضوع […]

متن قرارداد کاری باید مطابق قانون و همچنین شرایط و خواسته‌های شما تنظیم شود. از این‌رو هنگام نوشتن قرارداد کاری باید علاوه بر درج خواسته‌های خود از قالب قانونی مناسبی استفاده کنید. در این بین تفاوتی ندارد که تنظیم قرارداد کاری را به عنوان کارفرما انجام می‌دهید یا شخصی که می‌خواهد استخدام شود.

این موضوع زمانی اهمیت پیدا می‌کند که شما تصمیم به شروع کار و همکاری با یک سازمان یا شرکت را دارید. بدون شک دغدغه ذهنی شما علاوه‌بر دریافت دستمزد، سایر حقوق و مزایا و همچنین شرایط همکاری است.

قرارداد استخدام به‌عنوان قرارداد کار شناخته می‌شود که در این مقاله ضمن معرفی کامل آن، نمونه قرارداد کاری و همچنین نحوه نوشتن قرارداد کاری را به‌طور کامل در اختیار شما قرار می‌دهیم.

متن قرارداد کاری چگونه تنظیم می‌شود؟

برای تنظیم قرارداد کاری شما باید بر اساس قانون کار عمل کنید. در ادامه یک نمونه قرارداد کاری را در اختیار شما قرار می‌دهیم تا با قالب قانونی این نوع قراردادها به‌طور کامل آشنا شوید.

نمونه قرارداد کاری

نمونه قرارداد کاری به شما کمک می‌کند تا بتوانید با توجه به شرایط همکاری خود، متن قرارداد کاری را در قالب قانونی تنظیم کنید.

بندهای قرارداد کاری

با این توضیح در یک نمونه قرارداد کار بندهای زیر باید به عنوان بندهای اصلی درج شوند.

 1. طرفین قرارداد را مشخص کنید: طرفین قرارداد کار کارگر و کارفرما هستند که باید در متن قرارداد کاری نام طرفین ذکر شود و قرارداد به امضا آن‌ها برسد.
 2. تاریخ استخدام و انعقاد قرارداد را ذکر کنید.
 3. نوع قرارداد را تعیین کنید: نوع قرارداد را مشخص کنید و مطابق آن قرارداد را تنظیم کنید.
 4. مدت زمان قرارداد را تعیین کنید: در ابتدا شروع دوره کاری، اگر مدت زمانی برای کار آزمایشی تعیین شده است باید درباره آن توافق کنید.
 5. محل انجام کار کجاست: ذکر محل انجام کار در قرارداد ضروری است. در مواقعی نیز لازم است کارگر در مکان‌هایی متفاوت مشغول شود این موضوع نیز باید در قرارداد ذکر شود.
 6. حقوق و مزایا را مشخص کنید: حقوق کارگر باید مطابق با قرارداد و شرایط کاری او تنظیم شود چرا که پرداخت حقوق به کارگر مطابق با قرارداد کار و توافق است.
 7. به نحوه و چگونگی پرداخت حقوق و شرایط پرداخت اشاره کنید: شرایط مربوط به ساعات کار و زمان را باید در متن قرارداد مکتوب کنید.
 8. شرایط مربوط به مرخصی سالیانه را ذکر کنید.
 9. در هنگام انعقاد قرارداد کار به تعهدات طرفین در برابر یکدیگر اشاره کنید: با تنظیم قرارداد کار طرفین دارای یک سری حقوق هستند و از طرفی تکالیف و تعهداتی هم در برابر یکدیگر دارند. از جمله تعهدات کارفرما مواردی مانند پرداخت کامل حقوق، بیمه، پرداخت حق سنوات، تأمین ایمنی و سلامت کارگر،پرداخت معوقات در پایان کار است. تعهدات کارگر هم مواردی مانند دقت در اجرای کار، اجرای دستورهای کارفرما است.

کارگر و کارفرما در قرارداد کار

قبل از اینکه به نکات یک متن قرارداد کاری بپردازیم باید کارگر و کارفرما را تعریف کنیم.
برای ارائه تعریفی از کارگر و این چه فرد یا افرادی به عنوان کارگر تلقی می‌شوند به این تعریف و نکات آن دقت کنیم:

مطابق با آنچه در ماده ۲ قانون کار آمده است كارگر از لحاظ این قانون، كسی است كه به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست كارفرما كار می‌كند.

آنچه به عنوان مهم‌ترین نکات در دل این ماده قابل توجه است شامل موارد زیر است:

 • قانون کار از واژه کسی استفاده کرده است به آن معنی که اشخاص حقیقی به عنوان کارگر شناخته می‌شوند و اشخاص حقوقی مشمول این عنوان نیستند.
 • واژه به هر عنوان در ماده ۲ معنایی عام دارد و اشاره به این دارد که انجام هر گونه فعالیتی از جانب یک کارگر اعم از فعالیت‌های یدی، فکری به درخواست کارفرما، مشمول این قانون بوده و آن فرد کارگر محسوب می‌شود.

لذا با توجه به آنچه بررسی و مطرح شد هر فردی با هر سطح سواد و تحصیلاتی تحت هر عنوان شغلی، زمانی که به دستور یا به عبارتی به تبعیت از کارفرما، انجام کاری را به عهده بگیرد و در برابر آن مزد، حقوق دریافت کند این فرد کارگر تلقی شده است و مشمول قانون کار قرار خواهد گرفت.

کارگر کیست؟

 1. کارگر شخص حقیقی است: در ماده ۲ کارگر به عنوان هر شخص حقیقی است و این مفهوم در برگیرنده افراد و اشخاص حقوقی نخواهد بود.
 2. کارگر از کارفرما حق‌السعی دریافت می‌کند: کارگر در برابر آنچه انجام می دهد حقوق و دستمزدی دریافت می کند، در واقع این ماهیت و طبیعت قرارداد کار است که کارگر در برابر ارائه خدمات به کارفرما خود باید حقوق دریافت کند.
 3. کارگر از کارفرما تبعیت می‌کند: کارگر در انجام کار از کارفرما تبعیت می کند. بنابراین آن دسته از افرادی که به طور مستقل کار می کنند از کسی دستور نمی گیرند کارگر نیستند.
 4. تبعیت حقوقی در قرارداد کار وجود دارد: در قرارداد کار اصولا کارگر از کارفرما تبعیت می‌کند یعنی کارفرما به کارها و فعالیت های کارگر نظارت دارد. البته این به آن معنی نیست که کارگر از کارفرما تبعیت فنی داشته باشد، به هر حال کارفرما در هر زمینه ای تخصص و اطلاعات لازم را ندارد تا در تمام جزئیات دخالت کند.
 5. تبعیت اقتصادی وجود دارد: کارگر از لحاظ اقتصادی تابع کارفرما است و در قبال آنچه انجام می دهد مزدی دریافت می کند و برای استمرار دریافت مزد به کارفرما نیازمند است.

کارفرما کیست؟

کارفرما در متن قرارداد کاری، شخصی حقیقی یا حقوقی است که کارگر به درخواست او و در مقابل دریافت حق السعی برای او کار می‌کند. در واقع کارفرما فردی است که وسایل و سرمایه برای کار یک موسسه تولیدی یا خدماتی را در اختیار دارد و باید از نیروی کار دیگران استفاده کند. کارفرما طرف قرارداد کار است و او از ظرفیتی برای اجرا تعهداتش در برابر کارگر برخوردار خواهد بود.

قرارداد کار چیست؟

قرارداد کار مطابق با آنچه در ماده ۷ قانون کار آمده است عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.

در واقع قرارداد کار بر اساس کار میان کارگر و کارفرما منعقد و تنظیم می‌شود و تنظیم کننده روابط آن‌ها در آینده خواهد بود چرا که متن قرارداد کاری مشخص می‌کند که کارگر در برابر انجام کار مشخصی به یک شیوه مشخص و در یک زمان مشخص حقوقی را دریافت می‌کند. اگر قرارداد غیر مستمر باشد موقت است و اگر مستمر باشد، دائمی است.

توجه داشته باشید که متن قرارداد در انواع مختلف آن متفاوت است. برای مثال در رابطه با نحوه بکارگیری بازنشستگان، باید قرارداد مجزایی از قرارداد کار تنظیم کنید.

جمع‌بندی

درخواست تنظیم قرارداد کاری و ملاحظه نکات و مندرجات این قرارداد منجر به تضمین آینده روابط کاری میان کارگر و کارفرما می‌شود. در واقع با ایجاد و ورود این چارچوب قانونی در روابط حقوقی میان طرفین این قرارداد می‌توان بدون شک بسیاری از دغدغه های طرفین را از بین می‌برد.

قرارداد کار برای جذب نیرو یکی از مهم‌ترین قراردادهای حقوقی است که باید برای امضای آن دقت کافی داشت. نکات مهم متن قرارداد کار‌ی ذکر شده در این مطلب، به صورت کامل و کافی نیست؛ بلکه باید در هنگام نگارش و عقد قراردادهای حقوقی مسائلی دیگر را نیز مدنظر داشت. کارشناسان حقوقی به عنوان یک مشاور متخصص مسائل حقوقی کسب و کارها می‌توانند این خلأ را برای شما پر کنند.

سوالات متداول

برای تنظیم قرارداد کاری به چه نکاتی توجه کنیم؟

این قرارداد با توجه به قانون کار نوشته می‌شود و باید تمامی شرایط قانونی مثل مشخصات طرفین، موضوع کار، میزان دستمزد و غیره در آن مشخص شود.

آیا ذکر شرایط بیمه در قرارداد کار، ضروری است؟

بله، یکی از مواردی که برای کارفرما الزام قانونی دارد، ذکر شرایط بیمه در قرارداد و همچنین پرداخت ان به سازمان تامین اجتماعی است.

4.7/5 - (3 امتیاز)
اشتراک‌گذاری
نظرات
ثبت نام
Notify of
guest

2 Comments
جدیدترین
قدیمی‌ترین بیشترین امتیاز
Inline Feedbacks
مشاهده تمامی نظرات
حامدمتین
حامدمتین
2 سال پیش

ممنون از زحمتی که کشیدید. ولی اگر یک قرارداد رو به صورت نمونه برای دانلود قرار می دادید خیلی عالی میشد

سجاد حسین زاده
سجاد حسین زاده
در پاسخ به  حامدمتین
7 ماه پیش

با سلام و احترام
شما می‌توانید از قسمت آرشیو قراردادها، قرارداد کار با مدت موقت را تهیه فرمایید.
با تشکر
مجموعه حقوقی وینداد

آنچه در این مطلب خواهید خواند

بعد از ثبت درخواست، کارشناسان حقوقی با شما تماس می‌گیرند تا جزئیات قرارداد کار و استخدام شما را در بندهای قرارداد بیاورند.

خدمات قراردادی وینداد

بعد از ثبت درخواست، کارشناسان حقوقی با شما تماس می‌گیرند تا جزئیات قرارداد کار و استخدام شما را در بندهای قرارداد بیاورند.

مقالات مرتبط

نکات تنظیم قرارداد استخدامی
مقالات قرارداد کار

5 نکته کلیدی در تنظیم قرارداد استخدامی

قرارداد استخدامی یک قرارداد حقوقی میان کارفرما (استخدام کننده) و کارگر یا کارمند (استخدام شونده) است که شرایط همکاری دو طرف را مشخص می‌کند. کسانی

انواع مرخصی کارمندان در قانون کار
مقالات قرارداد کار

انواع مرخصی کارمندان در قانون کار

موضوع مرخصی و ایجاد اوقات استراحت برای کارمندان و کارگران همواره از مهم‌ترین بخش‌های نظام کار هر کشور بوده است. در قانون کار ایران نیز