استفاده منصفانه از کپی رایت

<p>سلام</p><p>شرمنده یه راهنمایی جهت اطلاعات عمومی میخواستم</p><p>یک مقاله در سا...

ثبت ایده

سلام من یه ایده خیلی پول ساز دارم ولی از ترس اینکه کسی ایده رو بدزده یا استارت ب...