سوالات متداول محرمانگی اطلاعات

شما می‌توانید هرگونه سوال در مورد محرمانگی اطلاعات در قراردادها و روابط کاری و حرفه‌ای را از ما بپرسید تا وکلا و کارشناسان حقوقی وینداد در سریع‌ترین زمان به سوالات متداول شما به‌صورت دقیق و شفاف پاسخ دهند.

5star-rating
امتیاز 4.7 بر اساس 11,000+ نظر
سوالات متداول محرمانگی اطلاعات
پروفایل کاربر

محمد احمدی

خانوادگی

سلام وقت بخیر
برادرم وارد خانه شده و شروع به زدن با مشت به سر من کرده و پس از بهم ریختن اتاق به من به دروغ گفته که به او فحاشی کردم و بعد هم به من گفته دیه بگیر پس از گرفتن فیلم از او آیا میتوانم از او شکایت کنم و در صورت شکایت مجازات چیست؟

پروفایل کاربر

علی آریامنش

سیاسی

باسلام.ایا مجرمی که قبلا جرایم  سیاسی  داشته و به اقدام مسلحانه و غیره انجام  داده ولی پس از معرفی ب پزشکی قانونی کمیسیون پزشکی مطلوب الاختیار وی را حین ارتکاب جرم راتایید کرده و در بازپرسی قرار  منع پیگرد صادر گردید و ب روانپزشکی معرفی شده و بعد از دو ماه ترخیص می‌شود اگر همان مجرم مجددا مرتکب جرایم سیاسی گردد آیا قاضی ب جنون دائمی وی مطروحه در پرونده قبلی استناد می‌کند یا خیر و احتمال معرفی مجددش ب روانپزشکی وجود دارد یا خیر؟؟

پروفایل کاربر

فاطمه عزیزی

تجاوز

سلام من ۱۵ سالمه کسی تو خواب بهم تجاوز کرده و من و خانوادم ازش شکایتی نکردیم الان زندانه میخاستم بدونم در چه صورت بخشیده میشه و ازاد میشه حکمش چیه میشه باهم ازدواج کنیم بخشیده بشه

پروفایل کاربر

... ب...

سکس چت

سلام من توی برنامه ایرانی ایچت با یه پسر سکس چت کردم بعد وقتی فهمیدم که سکس چت جرمه سریع طرف رو بلاک کردم، و حذف دوطرفه رو نزدم، حالا امکانش رو میدم که طرف بخاطر لجبازی بخواد اذیتم کنه، اما با من چیزی نگفت بعدش که از بلاک دراوردمش، باید چیکار کنم؟ من نمیدونستم جرمه... خانوادم بفهمم میکشنم یهو ازم شکایت نکنه چی اتفاقی نمیوفته؟ مثلا شناسایی نمیکنن چون تو سرور ایرانه...

پروفایل کاربر

... ب...

سکس چت

سلام من توی برنامه ایرانی ایچت با یه پسر سکس چت کردم بعد وقتی فهمیدم که سکس چت جرمه سریع طرف رو بلاک کردم، و حذف دوطرفه رو نزدم، حالا امکانش رو میدم که طرف بخاطر لجبازی بخواد اذیتم کنه، اما با من چیزی نگفت بعدش که از بلاک دراوردمش، باید چیکار کنم؟ من نمیدونستم جرمه... خانوادم بفهمم میکشنم یهو ازم شکایت نکنه چی اتفاقی نمیوفته؟ مثلا شناسایی نمیکنن چون تو سرور ایرانه...

پروفایل کاربر

... ب...

سکس چت

سلام من توی برنامه ایرانی ایچت با یه پسر سکس چت کردم بعد وقتی فهمیدم که سکس چت جرمه سریع طرف رو بلاک کردم، و حذف دوطرفه رو نزدم، حالا امکانش رو میدم که طرف بخاطر لجبازی بخواد اذیتم کنه، اما با من چیزی نگفت بعدش که از بلاک دراوردمش، باید چیکار کنم؟ من نمیدونستم جرمه... خانوادم بفهمم میکشنم یهو ازم شکایت نکنه

پروفایل کاربر

حسن ملکی

حقوقی.ایاقولنامه ای که فروشنده باخط خودش نوشته باشدوتنهایک دخترش شاهدباشدباان قولنامه ای که درسال93دربنگاه نوشته شده وهیچیک ازورثه...

پدرم درسال93پنج تامغازش بین ماسه تابرادروسه تاخواهرتقسیم کردحالامن یک قولنامه باخط خودپدرم دارم که سال81یک مغازه رابمن فروخته وفقط تنهاشاهدم خواهرکوچکم که کوچکترین فرزندخانواده هست حالاپدرم آم مغازه ی که سال81بمن فروخته به دوتاازخواهرهای دیگریم داده .حالاپدرم توی قولنامه من قیدکرده تازنده هستم حق تصرف فروش ندارم حالاپدرفوت کرده ومغازه ازهمان اول درتصرف پدرم وبععدان به تصرف من درامده .مغازه هایی که پدرم درسال93به فرزندانش داده دربنگاه بوده وهیچیک ازبرادروخواهرهازیرقولنامه های همدیگه راامضانزریم وخبری نداشتیم وقتی پدردرقیدحیاط بوددوتاخواهرهای من که پدرم مغازه ی که بهم داده بودرابه انهاداده اقدام به دراوردنم کردن ومن جوابی بهشان ندادم وگفتم تاپدرزنده هست هیچکس حق نداردادعای حق خودش رابکندحالامن بااینهاچکارکنم وچون توی قولنامه من پدرم قیدکرده بودتازنده هستم حق تصرف فروش ندارم به همان خاطرتاحالاهیچی به برادروخواهرهایم نگفتم پدرتازه فوت کرده وخواهرای من بهم میگن مغازه ماراخالی کنتحویل بده حالامن بااینهاچکارکنم به انهابگم شمادوتاحقی نداریدتاحالاهیچی به انهانگفتم ایااینکه پدردرسال93مغازه رابه دوتاخواهرام داده انهامیتوانندخدشه ای به قولنامه من واردکنندوتنهاخواهرشاهدم برخلاف من شهادت بده وزیرشهادتش بزندوبرعلیه من شهادت بدهدایاقاضی شهادتش راقبول می کند؟پدرم متولدسال1323بود وخواهرهای من نمیتوانندبگن مثلااین پدررافریب داده وباکلک مغازه راگرفته وان موقع که درسال81مغازه رابمن داده هم کهولت سن تداشته وهیچگونه مریضی نداشته

پروفایل کاربر

حسن ملکی

حقوقی.ایاقولنامه ای که فروشنده باخط خودش نوشته باشدوتنهایک دخترش شاهدباشدباان قولنامه ای که درسال93دربنگاه نوشته شده وهیچیک ازورثه...

پدرم درسال93پنج تامغازش بین ماسه تابرادروسه تاخواهرتقسیم کردحالامن یک قولنامه باخط خودپدرم دارم که سال81یک مغازه رابمن فروخته وفقط تنهاشاهدم خواهرکوچکم که کوچکترین فرزندخانواده هست حالاپدرم آم مغازه ی که سال81بمن فروخته به دوتاازخواهرهای دیگریم داده .حالاپدرم توی قولنامه من قیدکرده تازنده هستم حق تصرف فروش ندارم حالاپدرفوت کرده ومغازه ازهمان اول درتصرف پدرم وبععدان به تصرف من درامده .مغازه هایی که پدرم درسال93به فرزندانش داده دربنگاه بوده وهیچیک ازبرادروخواهرهازیرقولنامه های همدیگه راامضانزریم وخبری نداشتیم وقتی پدردرقیدحیاط بوددوتاخواهرهای من که پدرم مغازه ی که بهم داده بودرابه انهاداده اقدام به دراوردنم کردن ومن جوابی بهشان ندادم وگفتم تاپدرزنده هست هیچکس حق نداردادعای حق خودش رابکندحالامن بااینهاچکارکنم وچون توی قولنامه من پدرم قیدکرده بودتازنده هستم حق تصرف فروش ندارم به همان خاطرتاحالاهیچی به برادروخواهرهایم نگفتم پدرتازه فوت کرده وخواهرای من بهم میگن مغازه ماراخالی کنتحویل بده حالامن بااینهاچکارکنم به انهابگم شمادوتاحقی نداریدتاحالاهیچی به انهانگفتم ایااینکه پدردرسال93مغازه رابه دوتاخواهرام داده انهامیتوانندخدشه ای به قولنامه من واردکنندوتنهاخواهرشاهدم برخلاف من شهادت بده وزیرشهادتش بزندوبرعلیه من شهادت بدهدایاقاضی شهادتش راقبول می کند؟پدرم متولدسال1323بود وخواهرهای من نمیتوانندبگن مثلااین پدررافریب داده وباکلک مغازه راگرفته وان موقع که درسال81مغازه رابمن داده هم کهولت سن تداشته وهیچگونه مریضی نداشته

پروفایل کاربر

حسن ملکی

حقوقی

پدرم درسال93پنج تامغازش بین ماسه تابرادروسه تاخواهرتقسیم کردحالامن یک قولنامه باخط خودپدرم دارم که سال81یک مغازه رابمن فروخته وفقط تنهاشاهدم خواهرکوچکم که کوچکترین فرزندخانواده هست حالاپدرم آم مغازه ی که سال81بمن فروخته به دوتاازخواهرهای دیگریم داده .حالاپدرم توی قولنامه من قیدکرده تازنده هستم حق تصرف فروش ندارم حالاپدرفوت کرده ومغازه ازهمان اول درتصرف پدرم وبععدان به تصرف من درامده .مغازه هایی که پدرم درسال93به فرزندانش داده دربنگاه بوده وهیچیک ازبرادروخواهرهازیرقولنامه های همدیگه راامضانزریم وخبری نداشتیم وقتی پدردرقیدحیاط بوددوتاخواهرهای من که پدرم مغازه ی که بهم داده بودرابه انهاداده اقدام به دراوردنم کردن ومن جوابی بهشان ندادم وگفتم تاپدرزنده هست هیچکس حق نداردادعای حق خودش رابکندحالامن بااینهاچکارکنم وچون توی قولنامه من پدرم قیدکرده بودتازنده هستم حق تصرف فروش ندارم به همان خاطرتاحالاهیچی به برادروخواهرهایم نگفتم پدرتازه فوت کرده وخواهرای من بهم میگن مغازه ماراخالی کنتحویل بده حالامن بااینهاچکارکنم به انهابگم شمادوتاحقی نداریدتاحالاهیچی به انهانگفتم ایااینکه پدردرسال93مغازه رابه دوتاخواهرام داده انهامیتوانندخدشه ای به قولنامه من واردکنندوتنهاخواهرشاهدم برخلاف من شهادت بده وزیرشهادتش بزندوبرعلیه من شهادت بدهدایاقاضی شهادتش راقبول می کند؟پدرم متولدسال1323بود وخواهرهای من نمیتوانندبگن مثلااین پدررافریب داده وباکلک مغازه راگرفته وان موقع که درسال81مغازه رابمن داده هم کهولت سن تداشته وهیچگونه مریضی نداشته

پروفایل کاربر

المیرا اوجاقی

کلاهبرداری

با سلام و احترام

بنده به دلیل نیاز مالی اقدام به نشر آگهی فروش طلا در 1- گروه واتساپی همکارانم 2- در سایت دیوار کردم -

بخشی از طلا ها را همکارانم از من خریداری کردند -
بخش دیگر طلاها در سایت دیوار فروش رفت - فردی با من تماس گرفت چند روز پشت سر هم ( شروع تماس یک دی ماه تاریخ معامله 7 دی ماه ) - بعد به توافق رسیدیم که خود فرد حضوری بیاد و معامله کنیم - خریدار با من تماس گرفت که تصادف کرده و نتونست بیاد اما کل ثمن مورد معامله را به دو تا حساب من از طریق همراه بانک و اینترنت بانک واریز کرده و عکس هر کدام را برایم فرستاده - خردیار بیان کرد که نتونستم بیام یک تپسی گرفتم بیاد طلاها را از شما بگیرد.....در این فاصله بنده به سوپر مارکت محل مراجعه کردم و کارت هایم را دادم برایم موجودی گرفت - دیدم که بله ....پول واریز شده است ...با خودم گفتم چه آدم خوبی؟ هنوز چیزی ندیده پول رو زده به حساب ....خلاصه پس از اطمینان از واریز وجه .... راننده تپسی آمد و طلا ها را دادم برد ....فردای آن روز برای انجام کار بانکی به بانک رفتم و متوجه شدم که بهدستور مرجع قضایی ، پلیس فتا حساب های بنده را مسدود کرده است ( خریدار از حساب های بانکی یک نفر شخص سوم به حساب من پول واریز کرده با استفاده از ابزار متقلبانه ) ---به پلیس فتا مراجعه کردم و فرم پر کردم - بعد به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه کردم و شکایت کردم و پرینت تمام مکالمات برنامه بله - واتساپ هم با همکارانم و هم با خریدار کلاهبردار - و تصویر رسید های واریزی و تصویر آگهی فروش طلا - استشهادیه همکارانم مبنی بر روایت طلاها و آگهی فروش و اقدام به خرید تعدادی از همکارن و مشخصات راننده تپسی را ضمیمه شکایت کردم و با دستور قاضی مجدداً برای تشکیل پرونده با مستندات موجود به پلیس آگاهی پایگاه ...مراجعه کردم .......

حالا سوال : 1- بنده معامله کردم و پول به حساب من واریز شده است ...اولاً بنده از کجا میدانستم که این پول واریزی دزدی هستش ؟
2- آیا این مستندات و مدارک را یک قاضی ملاک بی گناهی من قرار می دهد ؟
3- تکلیف این پول که در حساب من هست چه می شود ؟
4- با توجه به زمان مکالمه خریدار طلا با من ، چرا آن فرد سوم که پول از حسابش دزدیدن... دیر به مراجعه قانونی مثل پلیس فتا مراجعه کرد...

پروفایل کاربر

بهاره خانی

ابلاغیه :تصمیم نهایی،به نیابت انجام شد نیازی به حضور شما دراین دادگاه نمیباشد

میخواستم ببینم آخرین ابلاغیه برای همسرم با متن تصمیم نهایی؛
نسبت به اتهام وارده علیه آقای…..آقای …دائر بر خرید وفروش مواد مخدر وحمل مواد مخدره نیابت انجام شد
نیاز به حضور شما دراین دادگاه نمیباشد.
یعنی جی؟ با توجه به اینکه کد ملی همسرم مسدود شده..چکارباید کرد

پروفایل کاربر

نیما فرهادی

دیوان عدالت

با سلام و خداقوت
ایا دیوان عدالت اداری در صورت اثبات ممانعت از حق از سوی دستگاه اداری میتواند رای کیفری صادر نماید؟
و مجازات عدم پاسخ اظهارنامه از سوی نهاد دولتی چیست؟
باتشکر

پروفایل کاربر

نیما فرهادی

دیوان عدالت

با سلام و خداقوت
ایا دیوان عدالت اداری در صورت اثبات ممانعت از حق از سوی دستگاه اداری میتواند رای کیفری صادر نماید؟
و مجازات عدم پاسخ اظهارنامه از سوی نهاد دولتی چیست؟
باتشکر

پروفایل کاربر

.. محمدی

جرایم پزشکی

سلام مادر من باردار بود و زیر نظر پزشک زنان بود پزشک بهش گفت که اگر برای عمل بیای باید علاوه بر هزینه بیمارستان ۱۰ میلیون در مطب بدهی .حدود یک ماه پیش دکتر به مدت دو الی سه ماه به کانادا سفر کرد منشی دکتر به مادر من گفت دکتر برای عمل شما میاد در صورتی که نوزاد زودتر بدنیا اومد به دلیل پارگی کیسه آب حالا از مطب دکتر مدام با ما تماس میگیرن که دکتر پولش رو میخواد و ما مطرح کردیم که دکتر بالای سر بیمار نبود ولی اونها همچنان مصمم هستم و میگن دکتری که مادر شما را عمل کرد دکتر جایگزین بود و عمل مادر من سزارین و در بیمارستان خصوصی بود آیا میتوان جلوی این زیر میزی در مطب را گرفت؟

پروفایل کاربر

کیمیا اسدی

مدرک موقت تحصیلی

سلام وقت شما به‌خیر
من برای دریافت نامهٔ عدم کاریابی به‌جهت آزادسازی مدرک موقت تحصیلیم با یکی از موسسات کاریابی در خراسان به‌صورت تلفنی صحبت کردم (خودم تهران هستم). بهم گفتن که لازمه عکس مدرک موقت تحصیلیم رو براشون ارسال کنم. خواستم بپرسم آیا امکان کلاهبرداری یا هرگونه سواستفاده از عکس مدرک موقت تحصیلیم وجود داره یا خیر؟
متشکرم


هر سوال حقوقی داشتید از ما بپرسید. متخصص‌های ما در سریع‌ترین زمان ممکن به سوال شما جواب تخصصی می‌دهند.

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به وینداد (عدل آفرینان وینا دادگر نوین) می‌باشد