اشتغال بازنشسته تامین اجتماعی

<p>با سلام و پوزش، من در سال 1398 و پس از سی وسه سال کار با سن 57سال بازنشسته شد...

عاملیت فروش یانمایندگی انحصاری(برندمعتبر صنایع غذایی)

یک برند جا افتاده هستیم(درصنایع غذایی) اما به دلیل سیستم فروش سنتی در کرونا متضر...

کسورات قانونی در قرارداد مشاوره

<p>با سلام در قرارداد مشاوره ای کارفرما قید نموده است که کلیه کسورات قانونی بعهد...

حداکثر ساعت مجاز قرارداد مشاوره

<p>بازنشسته تامین اجتماعی هستم الان میخوام در یک شرکت خصوصی به عنوان مشاور فعالی...

3 سال پیش در قرارداد مشاوره

قرارداد مشاوره با کارمند

سلام آیا با مشاور شرکت نظیر کارمندان شرکت باید قرارداد استخدامی منعقد کرد؟

اشتغال مجدد پرسنل بازنشسته

پرسنل بازنشسته بهتر است در قالب قرارداد مشاوره فعالیت کنند یا قرارداد مدت دار؟