حدود اختیارات قراردادهای مشارکت مدنی ساخت در مقابل اشخاص ثالث

<p>با سلام</p><p>در سال 98 قرارداد پیش خرید ملک با شرکتی منعقد نمودیم که ثبت نشد...

دادخواست تقابل برای ابطال قرارداد مشارکت در ساخت

<p>سلام اینجانب با شخصی یک قرارداد با عنوان قرارداد مشارکت در ساخت مجموعه مسکونی...

سازنده ملک

سلام. آیا سازنده میتواند در زمان تحویل کلید ملک برای تخریب در مورد تجهیزات داخل....