ماده واحده ایجاد شرایط تسهیل زمینه های ادامه تحصیل دانش آموزان و دانشجویان افغانی و عراقی مقیم ایران مصوب 1388

ماده واحده ایجاد شرایط تسهیل زمینه های ادامه تحصیل دانش آموزان و دانشجویان افغانی و عراقی مقیم ایران مصوب جلسه ۶۴۶ مورخ ۳۰/۴/۱۳۸۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۶۴۶ مورخ ۳۰/۴/۱۳۸۸، و بنا به پیشنهاد کارگروه منتخب شورای عالی، ماده واحده «ایجاد شرایط تسهیل زمینه های ادامه تحصیل دانش آموزان و دانشجویان تبعه افغانی و عراقی مقیم ایران» را به شرح ذیل تصویب نمود:

ماده واحده ـ دانش‌آموزان و سوادآموزان تبعه کشورهای افغانستان و عراق که به هر نحو در ایران سکونت دارند، می‌توانند در مراکز آموزش عمومی ثبت‌نام نموده و یا ادامه تحصیل دهند.

۱به منظور برنامه ریزی برای امور آموزشی دانش آموزان و دانشجویان افغانی و عراقی در سطوح دبستان، دبیرستان و دانشگاه ها طبق ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیته ای با مسؤولیت آقای دکتر قمی و مرکب از نمایندگان شورای عالی امنیت ملی، وزارتخانه های کشور، امور خارجه، علوم، تحقیقات و فن آوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جامعه المصطفی العالمیه و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تحت نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل می شود.

۲وزارت آموزش و پرورش موظف است از طریق هماهنگی با کمیته موضوع بند ۱ فوق، اقدامات ذیل را انجام دهد:

الف صدور مجوز، حمایت و نظارت بر مدارس غیرانتفاعی موضوع این مصوبه، مطابق با نظام آموزشی کشور

ب برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزشی برای کودکان واجب التعلیم افغانی و عراقی که به صورت غیرمجاز در ایران حضور دارند.

ج تأسیس مدارس ایرانی – افغانی در داخل افغانستان.

تبصره دولت موظف است بودجه لازم برای اجرای این مصوبه را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد.

۳به منظور کاهش مهاجرت و تشویق مهاجران به بازگشت به کشورشان، نهادهای ذی ربط نسبت به مساعدت های لازم با نیروهای همسو با انقلاب اسلامی در داخل افغانستان برای راه اندازی مدارس غیرانتفاعی، اقدام می نمایند.

۴وزارتین علوم، تحقیقات و فن آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند نسبت به فراهم سازی زمینه حضور اتباع افغانی و عراقی دارای اقامت مجاز در آزمون سراسری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور همراه با:

الف دقت کامل در گزینش علمی و عمومی

ب تعیین سقف و رعایت اولویت ها و اعمال مدیریت لازم به خصوص در مسائل فرهنگی در طول تحصیل (با مشارکت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها) اقدام لازم را انجام دهند.

۵مصوبات کمیته موضوع بند ۱ فوق حسب مورد و در صورت لزوم، به تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید.

۶این ماده واحده در ۶ بند و یک تبصره در جلسه ۶۴۶ مورخ ۳۰/۴/۱۳۸۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی، به تصویب رسید.

تبصره ۱ـ کـسانی که مطابق آراء قضایی محـروم شده‌اند، از شمـول این ماده مستثنی می‌باشند.

تبصره ۲ـ اعتبار این ماده واحده از زمان تصویب به مدت دو سال خواهدبود

محمود احمدی نژاد – رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی