قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1371

قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفترداران و دفتریاران مصوب 1354.4.25

‌ماده 1 

بند 7 ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفترداران و دفتریاران مصوب 1354.4.25 حذف و کلیه کارکنان دفاتر اسناد رسمی‌مشمول قانون کار می‌گردند.

ماده 2 

لایحه قانونی راجع به حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی و نحوه تقسیم آن مصوب 1359.3.3 شورای انقلاب در خصوص کمک به کارکنان‌دفاتر اسناد رسمی لغو می‌گردد.

‌ماده 3 

پانزده درصد از حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی هرماهه به عنوان پاداش به کارکنان دفاتر اسناد رسمی پرداخت می‌گردد.
‌تبصره – آیین‌نامه نحوه توزیع پاداش به کارکنان توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب ریاست قوه قضائیه خواهد رسید.

‌قانون فوق مشتمل بر سه ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ 1371.3.10 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری