قانون تمدید مهلت اجرای قانون اجازه تعیین میزان حقوق گمركی و سود بازرگانی كالاهای وارداتی توسط دولت مصوب 1374

قانون تمدید مهلت اجرای قانون اجازه تعیین میزان حقوق گمركی و سود بازرگانی كالاهای وارداتی توسط دولت مصوب 1374,02,27

‌ماده واحده – مهلت اجرای قانون اجازه تعیین میزان حقوق گمركی و سود بازرگانی كالاهای وارداتی توسط دولت – مصوب 27 /7 /1372 – تا زمان ‌تصویب و لازم ‌الاجرا شدن لایحه تعیین حقوق گمركی كالاهای وارداتی بر اساس سیستم هماهنگ شده توصیف و كدگذاری كالا تمدید می ‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه یكهزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی ‌تصویب و در تاریخ 27 /2 /1374 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی ‌اكبر ناطق نوری