دستورالعمل چگونگی برگزاری دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار

دستورالعمل چگونگی برگزاری دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار (موضوع ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون نظام صنفی)

ماده ۱- تعاریف:

قانون: قانون نظام صنفی

اتاق ایران: اتاق اصناف ایران

اتاق شهرستان: اتاق اصناف شهرستان

اتحادیه: اتحادیه صنفی (شهرستانی، استانی و کشوری)

مرکز آموزش: مرکز آموزش اتاق شهرستان و یا مراکز آموزش مورد تایید اتاق ایران و یا کمیسیون نظارت

متقاضی: متقاضی صدور و تمدید پروانه کسب و یا مباشرین

کمیسیون نظارت: کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی شهرستان

دوره های آموزشی:

ماده ۲ شیوه برگزاری دوره:

۱- داخلی: برگزاری دوره های آموزشی توسط مرکز آموزش با همکاری اتحادیه ها.

۲- برون سپاری: از طریق عقد قرارداد یا تفاهم نامه با مراكز آموزشی.

ماده ۳ دوره های آموزشی:

شامل دوره پیش از صدور و تمدید پروانه كسب واحدهای صنفی می باشد كه براساس تکیلف مقرر در بند(ن) ماده (۳۰) قانون به منظور كسب آمادگی، ارتقا و افزایش میزان آگاهی، دانش و سطح مهارت افراد برگزار می گردد.

ماده ۴ سرفصل دوره های آموزشی:

ردیف عنوان دروس الزامی مدت زمان( ساعت)
۱ قانون و مقررات نظام صنفی ۵/۴
۲ مشتری مداری ۵/۱
۳ فقه بازار ۶
۴ خرید و فروش الکترونیکی ۵/۱
۵ قوانین و مقررات مالیاتی( مالیات بردرآمد و ارزش افزوده) ۳
۶ قانون و مقررات شهرداری ۵/۱
۷ قانون و مقررات کار و تامین اجتماعی ۳
۸ قانون و مقررات نیروی انتظامی ۵/۱
۹ قانون و مقررات بهداشت ۵/۱
        جمع کل  ۲۴

ماده۵ انواع دوره ها

۱- حضوری: با حضور متقاضی برگزار می گردد و نمره حد نصاب آن جهت قبولی در آزمون (ده) می باشد.

۲- غیر حضوری: شركت در دوره ها و كلاسها به صورت غیر حضوری(مکاتبه ایی و یا الكترونیكی) و نمره حد نصاب آن جهت قبولی در آزمون (دوازده) می باشد.

تبصره۱ غیبت بیش از یک سوم کل دوره (به دلیل موجه یا غیرموجه) به منزله ثبت نام غیرحضوری تلقی می گردد.

تبصره۲ آندسته از واحدهای صنفی که توسط مباشر اداره می گردد، مباشر مکلف به شرکت در دوره آموزشی بوده و درصورت عزل مباشر، صاحب پروانه کسب و یا مباشر جدید (قبل از عزل مباشر قبلی) مکلف به گذراندن دوره آموزشی می باشد.

تبصره۳ متقاضیان شرکت در دوره حضوری و یا غیرحضوری در صورت عدم كسب نمره حدنصاب می توانند برای دومین بار با پرداخت ۲۰ درصد هزینه در آزمون شركت نمایند.

ماده ۶ شرایط مدرسین در برگزاری دوره های آموزشی

۱- داشتن حداقل دانشنامه تحصیلی كارشناسی، مرتبط با دوره یا دروس(درصورت وجود رشته دانشگاهی مرتبط) از مراكز آموزشی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا گواهی معادل از حوزه علمیه.

۲- حداقل ۲ سال سابقه تدریس در رشته مورد نظر.

تبصره اتاق ایران مکلف است هر سال نسبت به فراخوان جذب مدرسین مطابق با شاخصهای این دستورالعمل اقدام نماید. تطبیق و تایید شرایط مدرسین به عهده اتاق شهرستان می باشد.

مقررات مربوط به آموزش:

ماده ۷ مدارك مورد نیاز متقاضیان ثبت نام دوره:

۱) معرفی نامه اتحادیه

۲) پرداخت هزینه آموزش

ماده ۸

حداكثر زمان برگزاری كلاس در هر روز ۶ ساعت (صبح و بعدازظهر) می باشد و مدرس باید در هر جلسه مطابق فرم مركز آموزش حضور و غیاب نماید.

ماده ۹ مكان برگزاری دوره های آموزشی:

۱- محل آموزشگاه علاوه بر سهولت دسترسی متقاضی باید در مکان یا طبقه مجزا و مستقل از فعالیتهای جاری اتاق بوده و حداقل دارای ۱ كلاس، ۱ اتاق امور دفتری و مدرسین، آبدارخانه و سرویس بهداشتی مجزا باشد، اتاق امور دفتری و مدرسین نباید با دیگر فعالیتها و بخشهای جاری اتاق، مشترك باشد.

۲- تعداد افراد متقاضی به صورت حضوری در یك كلاس نباید از ۳۰ نفر بیشتر باشد.

۳- وجود لوازم و وسایل كمك آموزشی مانند رایانه ، ویدئو پروژكتور، یا وایت برد ، میز و صندلی مناسب آموزش و سایر وسایل بر حسب نیاز الزامی است.

ماده ۱۰ تعرفه شركت در كلاس :

تعرفه هر نفر برای شركت در كلاس با مصوبه كمیسیون نظارت شهرستان تعیین خواهد شد و هزینه چاپ و تكثیر جزوه آموزشی و پذیرایی از متقاضی در تعرفه فوق منظور خواهد شد.

ماده ۱۱ گواهینامه پایان دوره:

پس از اتمام دوره و كسب موفقیت در آزمون، به متقاضی گواهینامه پایان دوره اعطا می گردد. گواهینامه دارای طرح یكسانی است كه توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری اتاق ایران تهیه و به سراسر كشور ابلاغ می شود.

تبصره۱ مدت اعتبار گواهی ۵ سال می باشد و در صورت تغییر رسته و یا جابجایی واحد صنفی، متقاضی نیازی به طی مجدد دوره آموزش نخواهد داشت.

تبصره ۲ گواهی صادره توسط مرکز آموزش برای اتحادیه های سراسر کشور معتبر می باشد.

ماده ۱۲ نحوه ارزشیابی:

۱- تنظیم صورتجلسه منضم به اسامی شركت كنندگان در آزمون ضروری بوده و می بایست نسخه ای از آن توسط مركز آموزش نگهداری شود.

۲- محل و زمان آزمون علاوه بر اعلام کتبی به متقاضی، حتی المقدور از طریق پست الکترونیک و یا پیام کوتاه نیز اطلاع رسانی خواهد شد.

۳- آزمون پایان دوره آموزش بصورت سوالات چهار جوابی بوده و آزمون افراد بی سواد به صورت شفاهی انجام می شود.

۴- فعالیت مراکز آموزش اتاق اصناف در سطح کشور توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری اتاق ایران بصورت سالانه ارزیابی می گردد.

ماده ۱۳

این دستورالعمل مشتمل بر (۱۳) ماده و (۶) تبصره باستناد ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه گردید.