دستورالعمل چگونگی برگزاری دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار

دستورالعمل چگونگی برگزاری دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار (موضوع ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون نظام صنفی)

ماده ۱- تعاریف:

قانون: قانون نظام صنفی

اتاق ایران: اتاق اصناف ایران

اتاق شهرستان: اتاق اصناف شهرستان

اتحادیه: اتحادیه صنفی (شهرستانی، استانی و کشوری)

مرکز آموزش: مرکز آموزش اتاق شهرستان و یا مراکز آموزش مورد تایید اتاق ایران و یا کمیسیون نظارت

متقاضی: متقاضی صدور و تمدید پروانه کسب و یا مباشرین

کمیسیون نظارت: کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی شهرستان

دوره های آموزشی:

ماده ۲ شیوه برگزاری دوره:

۱- داخلي: برگزاري دوره هاي آموزشی توسط مرکز آموزش با همکاری اتحاديه ها.

۲- برون سپاري: از طريق عقد قرارداد يا تفاهم نامه با مراكز آموزشي.

ماده ۳ دوره هاي آموزشی:

شامل دوره پيش از صدور و تمدید پروانه كسب واحدهاي صنفي مي باشد كه براساس تکیلف مقرر در بند(ن) ماده (۳۰) قانون به منظور كسب آمادگي، ارتقا و افزایش ميزان آگاهي، دانش و سطح مهارت افراد برگزار مي گردد.

ماده ۴ سرفصل دوره های آموزشی:

ردیف عنوان دروس الزامی مدت زمان( ساعت)
۱ قانون و مقررات نظام صنفی ۵/۴
۲ مشتری مداری ۵/۱
۳ فقه بازار ۶
۴ خرید و فروش الکترونیکی ۵/۱
۵ قوانین و مقررات مالیاتی( مالیات بردرآمد و ارزش افزوده) ۳
۶ قانون و مقررات شهرداری ۵/۱
۷ قانون و مقررات کار و تامین اجتماعی ۳
۸ قانون و مقررات نیروی انتظامی ۵/۱
۹ قانون و مقررات بهداشت ۵/۱
        جمع کل  ۲۴

ماده۵ انواع دوره ها

۱- حضوري: با حضور متقاضي برگزار می گردد و نمره حد نصاب آن جهت قبولی در آزمون (ده) می باشد.

۲- غير حضوري: شركت در دوره ها و كلاسها به صورت غير حضوري(مکاتبه ایی و یا الكترونيكي) و نمره حد نصاب آن جهت قبولی در آزمون (دوازده) می باشد.

تبصره۱ غیبت بیش از یک سوم کل دوره (به دلیل موجه یا غیرموجه) به منزله ثبت نام غیرحضوری تلقی می گردد.

تبصره۲ آندسته از واحدهای صنفی که توسط مباشر اداره می گردد، مباشر مکلف به شرکت در دوره آموزشی بوده و درصورت عزل مباشر، صاحب پروانه کسب و یا مباشر جدید (قبل از عزل مباشر قبلی) مکلف به گذراندن دوره آموزشی می باشد.

تبصره۳ متقاضیان شرکت در دوره حضوری و یا غیرحضوری در صورت عدم كسب نمره حدنصاب مي توانند براي دومين بار با پرداخت ۲۰ درصد هزينه در آزمون شركت نمايند.

ماده ۶ شرايط مدرسين در برگزاري دوره هاي آموزشي

۱- داشتن حداقل دانشنامه تحصیلی كارشناسي، مرتبط با دوره یا دروس(درصورت وجود رشته دانشگاهی مرتبط) از مراكز آموزشي مورد تاييد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا گواهی معادل از حوزه علمیه.

۲- حداقل ۲ سال سابقه تدریس در رشته مورد نظر.

تبصره اتاق ایران مکلف است هر سال نسبت به فراخوان جذب مدرسین مطابق با شاخصهای این دستورالعمل اقدام نماید. تطبیق و تایید شرایط مدرسین به عهده اتاق شهرستان می باشد.

مقررات مربوط به آموزش:

ماده ۷ مدارك مورد نياز متقاضيان ثبت نام دوره:

۱) معرفی نامه اتحادیه

۲) پرداخت هزینه آموزش

ماده ۸

حداكثر زمان برگزاری كلاس در هر روز ۶ ساعت (صبح و بعدازظهر) می باشد و مدرس بايد در هر جلسه مطابق فرم مركز آموزش حضور و غياب نمايد.

ماده ۹ مكان برگزاري دوره هاي آموزشي:

۱- محل آموزشگاه علاوه بر سهولت دسترسی متقاضی بايد در مکان یا طبقه مجزا و مستقل از فعالیتهای جاری اتاق بوده و حداقل داراي ۱ كلاس، ۱ اتاق امور دفتري و مدرسين، آبدارخانه و سرويس بهداشتي مجزا باشد، اتاق امور دفتري و مدرسين نبايد با ديگر فعاليتها و بخشهاي جاری اتاق، مشترك باشد.

۲- تعداد افراد متقاضي به صورت حضوري در يك كلاس نبايد از ۳۰ نفر بيشتر باشد.

۳- وجود لوازم و وسايل كمك آموزشي مانند رايانه ، ويدئو پروژكتور، یا وايت برد ، ميز و صندلي مناسب آموزش و ساير وسايل بر حسب نياز الزامي است.

ماده ۱۰ تعرفه شركت در كلاس :

تعرفه هر نفر براي شركت در كلاس با مصوبه كميسيون نظارت شهرستان تعیین خواهد شد و هزينه چاپ و تكثير جزوه آموزشي و پذيرايي از متقاضی در تعرفه فوق منظور خواهد شد.

ماده ۱۱ گواهينامه پايان دوره:

پس از اتمام دوره و كسب موفقيت در آزمون، به متقاضی گواهينامه پايان دوره اعطا مي گردد. گواهينامه داراي طرح يكساني است كه توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری اتاق ایران تهیه و به سراسر كشور ابلاغ مي شود.

تبصره۱ مدت اعتبار گواهی ۵ سال می باشد و در صورت تغییر رسته و یا جابجایی واحد صنفی، متقاضی نیازی به طی مجدد دوره آموزش نخواهد داشت.

تبصره ۲ گواهی صادره توسط مرکز آموزش برای اتحادیه های سراسر کشور معتبر می باشد.

ماده ۱۲ نحوه ارزشيابي:

۱- تنظيم صورتجلسه منضم به اسامي شركت كنندگان در آزمون ضروري بوده و می بايست نسخه اي از آن توسط مركز آموزش نگهداري شود.

۲- محل و زمان آزمون علاوه بر اعلام کتبی به متقاضی، حتی المقدور از طریق پست الکترونیک و یا پیام کوتاه نیز اطلاع رسانی خواهد شد.

۳- آزمون پايان دوره آموزش بصورت سوالات چهار جوابي بوده و آزمون افراد بي سواد به صورت شفاهي انجام می شود.

۴- فعالیت مراکز آموزش اتاق اصناف در سطح کشور توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری اتاق ایران بصورت سالانه ارزیابی می گردد.

ماده ۱۳

این دستورالعمل مشتمل بر (۱۳) ماده و (۶) تبصره باستناد ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه گردید.