قانون تفسیر ماده (13) قانون حمایت از آزادگان مصوب 1368

قانون تفسیر ماده (13) قانون حمایت از آزادگان مصوب 1368

موضوع استفساریه؛
ماده واحده ـ آیا ماده (13) قانون حمایت از آزادگان مصوب 13/9/1368 شامل حقوق و مزایای دوران اسارت همه آزادگان اعم از شاغل و غیرشاغل می‌شود ؟

نظر مجلس:
بلی، شامل حقوق و مزایای دوران اسارت همه آزادگان اعم از شاغل و افراد غیرشاغلی كه قبل از اسارت در هیچ یك از دستگاههای اجرائی « موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب 8/7/1386» شاغل نبوده‌اند، می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهارم اسفند ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/12/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی