قانون اصلاح ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی

قانون اصلاح ماده (13) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران

ماده واحده

مدت «پانزده سال» مندرج در ماده (13) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي به مدت «بيست سال» اصلاح می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ششم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصويب و در تاريخ 20 /3 /1388 به تأييد شورای نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شورای اسلامی – علی لاريجانی