قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگزده به کارگران مشمول قانون کار مصوب 1376

قانون اعطاي امتيازات ايثارگري و اشتغال در مناطق جنگي و جنگزده به كارگران مشمول قانون كار

ماده 1 

 از تاريخ لازم ‌الاجرا شدن اين قانون كليه ايثارگران مشمول قانون كار حسب مورد از امتيازات زير بهره‌مند مي‌شوند:
‌الف – حق سنوات و ارتقاي گروه تشويقي.
ب – تسهيلات ماموريت آموزشي.
پ – اعطاي امتيازات يك مقطع تحصيلي بالاتر (‌فقط براي آزادگان و جانبازان).

تبصره – شاغلان مناطق جنگي و جنگزده – موضوع تبصره (3) بند (8) بخشنامه شماره .2727‌/د مورخ 20/5/01371 سازمان امور اداري و‌استخدامي كشور – كه از تاريخ 31/6/1359 تا 29/5/1367 در اين مناطق به كار اشتغال داشته‌اند صرفا از حق سنوات تشويقي بهره‌مند مي‌شوند.

ماده 2 

 منظور از كارگران ايثارگر، جانبازان، رزمندگان با حداقل شش ماه خدمت متوالي يا نه ماه متناوب در جبهه – حسب مورد با تاييد سپاه‌پاسداران انقلاب اسلامي يا جهاد سازندگي – و اسرا، آزادگان و مفقودان جنگ تحميلي از تاريخ 31/6/1359 تا 29/5/1367 است.

ماده 3 

 مجموع مزاياي پرداختي ماهانه ناشي از اجراي اين قانون به هر كارگر، از پنجاه درصد (50%) حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي كار در‌همان سال تجاوز نمي‌كند.

تبصره – درصورتي كه مشمولان اين قانون قبلا به موجب مقررات ديگري از امتيازهاي يادشده استفاده كرده باشند، نمي‌توانند از امتيازهاي اين‌قانون بهره‌مند شوند، مگر اينكه اين قانون موجب افزايش امتيازات آنان شود كه در اين صورت تنها از امتيازات اين قانون استفاده مي‌كنند.

ماده 4

 ميزان، چگونگي و شرايط اعطاي امتيازها به مشمولان اين قانون، مطابق آئين‌نامه‌اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون‌توسط وزارت كار و امور اجتماعي با همكاري سازمان امور اداري و استخدامي كشور و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و دو تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سي‌ام آذر ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 30/10/1376 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي اكبر ناطق نوري