لايحه قانوني راجع به معافيت از پرداخت حقوق و عوارض گمركي كاغذ و شميز مورد مصرف كتابهاي درسي مصوب 1359

لايحه قانوني راجع به معافيت از پرداخت حقوق و عوارض گمركي كاغذ و شميز مورد مصرف كتابهاي درسي مصوب 1359,04,25

ماده واحده – گشايش اعتبار و ترخيص كاغذ و شميز مورد مصرف كتابهاي درسي كه توسط وزارت آموزش و پرورش براي چاپ كتاب از خارج با رعايت مقررات عمومي صادرات و واردات وارد ميشود از پرداخت حقوق و عوارض گمركي معاف است.

شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران