لایحه قانونی راجع به معافیت از پرداخت حقوق و عوارض گمركی كاغذ و شمیز مورد مصرف كتابهای درسی مصوب 1359

لایحه قانونی راجع به معافیت از پرداخت حقوق و عوارض گمركی كاغذ و شمیز مورد مصرف كتابهای درسی مصوب 1359,04,25

ماده واحده – گشایش اعتبار و ترخیص كاغذ و شمیز مورد مصرف كتابهای درسی كه توسط وزارت آموزش و پرورش برای چاپ كتاب از خارج با رعایت مقررات عمومی صادرات و واردات وارد میشود از پرداخت حقوق و عوارض گمركی معاف است.

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران