‌قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373

‌قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373,04,19با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده واحده – واحدهای سازمانی مشروحه زیر و مؤسسات وابسته به آنها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع تبصره ماده 5 قانون‌ محاسبات عمومی كشور مصوب 1366 می باشند:

– شهرداریها و شركتهای تابعه آنان مادام كه بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداریها باشد.

– بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی.

– هلال احمر.

– كمیته امداد امام.

– بنیاد شهید انقلاب اسلامی.

– بنیاد مسكن انقلاب اسلامی.

– كمیته ملی المپیك ایران.

– بنیاد 15 خرداد.

– سازمان تبلیغات اسلامی.

10 – سازمان تأمین اجتماعی.

11(الحاقی 11ˏ03ˏ1376)– فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران

تبصره (الحاقی 11ˏ03ˏ1376)– اساسنامه فدراسیونهای مذكور حداكثر ظرف مدت (3) ماه پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان تربیت بدنی به تصویب هیأت‌ وزیران خواهد رسید.

12 (الحاقی 11ˏ03ˏ1376)– مؤسسه ‌های جهاد نصر، جهاد استقلال و جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگی.

تبصره 1 (الحاقی 11ˏ03ˏ1376)– از زمان تصویب این قانون پذیرش و مدیریت هرگونه مؤسسه، شركت و عناوین مشابه و یا سهام آنان در قالب هبه، صلح غیرمعوض و یا‌بطور كلی هر عقدی از عقود، توسط جهاد سازندگی ممنوع خواهد بود مگر به حكم قانون.

تبصره 2(الحاقی 11ˏ03ˏ1376)– اساسنامه مؤسسات فوق حداكثر ظرف مدت (3) ماه پس از تصویب این قانون در چارچوب ذیل بنا به پیشنهاد جهاد سازندگی به تصویب‌ هیأت وزیران خواهد رسید:
1- تعیین تكلیف كلیه شركتهای وابسته به مؤسسات از نظر ادامه فعالیت، ادغام و یا انحلال.
2- اختیارات مجمع عمومی مؤسسات بعهده وزرای جهاد سازندگی، امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه می ‌باشد.
3 – كلیه اعضاء رسمی جهاد سازندگی در مؤسسات جهاد نصر، توسعه و استقلال و شركتهای وابسته، به مؤسسات و شركتهای مذكور منتقل می‌ شوند‌ و وضعیت استخدامی آنان با حفظ سنوات قبلی خدمت، تغییر وضعیت می ‌یابد.
4- سود مؤسسات در چهارچوب وظایف قانونی جهاد سازندگی به مصرف خواهد رسید.
5- خودكفا بودن مؤسسات از نظر مالی.
6- قابلیت واگذاری سهام تقویم شده شركتهای وابسته به مؤسسات به كاركنان مؤسسات شركتهای وابسته و ایثارگران جهاد سازندگی.
7 – كلیه اموال و داراییهای امانی جهاد سازندگی نزد این مؤسسات و شركتهای وابسته پس از قیمت گذاری به صورت اجاره به شرط تملیك 10 ساله به‌ آنان منتقل می ‌شود.
‌وجه حاصل از اقساط اجاره به شرط تملیك به خزانه واریز و معادل صد درصد (100%) آن در بودجه سالیانه منظور و در اختیار جهاد سازندگی قرار‌ خواهد گرفت تا جهت اجرای طرحهای عمرانی مصوب جهاد سازندگی ترجیحاً توسط مؤسسات و شركتهای وابسته مذكور هزینه شود.

13– شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

14– كتابخانه حضرت آیت ‌الله مرعشی نجفی (‌قم)

15– جهاد دانشگاهی

16– بنیاد امور بیماریهای خاص

17 – سازمان دانش‌ آموزی جمهوری اسلامی‌ ایران

18 – صندوق بیمه روستاییان و عشایر

19 – صندوق تأمین خسارت‌های بدنی

20 – سازمان تعاونی مصرف كادر نیروهای مسلح (اتكا)

تبصره 1 – كمكهای دولت برای امور رفاهی و معیشتی كاركنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته لشكری و كشوری كه در لوایح بودجه سنواتی و یا سایر قوانین و مقررات مربوطه پیش بینی می شود، از طریق سازمان اتكا به كاركنان و بازنشستگان لشكری و كشوری ذی نفع واگذار و عرضه می گردد.

تبصره 2 – سازمان اتكا برابر اساسنامه ابلاغی سال 1393 كه به تصویب فرماندهی معظم كل قوا رسیده است، اداره می شود.

21 – كمیته ملی پارالمپیك جمهوری اسلامی ایران

22 – صندوق نوآوری و شكوفایی

23 – صندوق كارآفرینی امید

‌تبصره 1 – مؤسسه وابسته از نظر این قانون واحد سازمانی مشخصی است كه به صورتی غیر از شركت و برای مقاصد غیرتجارتی و غیرانتفاعی توسط یك یا چند مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی تأسیس و اداره می‌شود و به نحوی مالكیت آن متعلق به یك یا چند مؤسسه یا نهاد عمومی غیر‌دولتی باشد.

‌تبصره 2 – اجرای قانون در مورد مؤسسات و نهادهای عمومی كه تحت نظر مقام ولایت فقیه هستند با اذن معظم‌ له خواهد بود.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز یك‌ شنبه نوزدهم تیرماه یكهزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و‌ در تاریخ 29 /4 /1373 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌ اكبر ناطق نوری