آیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور به دانشگاه ها، موسسه های آموزش عالی و مراکز پژوهشی داخل مصوب 1389

آیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور به دانشگاه ها، موسسه های آموزش عالی و مراکز پژوهشی داخل

زمان تصویب – زمان ابلاغ: 1389/9/29 – 1389/10/4

مقدمه

این آیین‌نامه با توجه به تجارب حاصل از اجرای آیین‌نامه‌های قبلی به‌ منظور تسهیل، تشویق و ترغیب به بازگشت دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد (آموزش حضوری) و دکتری (آموزش حضوری یا نیمه‌حضوری) به داخل کشور و امکان ادامه تحصیل آنان در دانشگاه‌ها، مؤسسه‌های آموزش‌عالی و مراکز پژوهشی داخل تدوین گردیده است.

الف) تعاریف

ماده 1- واژه‌های استفاده شده جهت اختصار به‌شرح ذیل می‌باشد:

1-1- آیین‌نامه: آیین‌نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور به دانشگاه‌ها، مؤسسه‌های آموزش‌عالی (دولتی و غیردولتی) و مراکز پژوهشی داخل کشور.

2-1- وزارت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

3-1- مؤسسه: دانشگاه، مؤسسه آموزش‌عالی یا مرکز پژوهشی دارای مجوز از شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و یا وزارت.

4-1- شورا: شورای انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور به مؤسسه‌های داخل کشور

5-1- کمیته: کمیته منتخب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری.

6-1- دانشجو: دانشجوی دارای تابعیت ایرانی شاغل به تحصیل در یکی از دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش‌عالی خارج از کشور.

7-1- مأمور: کارمند رسمی دولت، عضو هیأت علمی و دانشجوی بورسیه که از طرف وزارت علوم، سازمان مستقل دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مربوط با حکم رسمی به‌ترتیب جهت مأموریت‌های محوله، فرصت مطالعاتی و تحصیل، به خارج از کشور اعزام می‌شوند.

ماده 2- شورا: شورا متشکل از 12 نفر به‌شرح زیر است:

–            معاون دانشجویی وزارت (رییس شورا)؛

–            مدیر کل امور دانشجویان داخل (دبیر شورا)؛

–            معاون آموزشی وزارت یا نماینده تام‌الاختیار ایشان (حداقل مدیر کل)؛

–            مدیر کل بورس و امور دانشجویان خارج؛

–            مدیر کل امور دانش‌آموختگان؛

–            رییس مرکز همکاری‌های علمی و بین‌المللی وزارت علوم؛

–            رییس دانشگاه آزاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار ایشان؛

–            رییس دانشگاه پیام‌نور یا نماینده تام‌الاختیار ایشان؛

–            رییس دانشگاه جامع علمی- کاربردی یا نماینده تام‌الاختیار ایشان؛

–            نماینده تام‌الاختیار سازمان سنجش آموزش کشور؛

–            دو نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، با انتخاب و حکم رییس شورا.

تبصره- جلسات شورا با حضور حداقل هفت نفر از اعضای شورا رسمیت می‌یابد.

ماده 3- کمیته: متشکل از 5 نفر به‌شرح ذیل است:

–            معاون دانشجویی وزارت؛

–            مدیر کل حوزه وزارتی؛

–            معاون آموزشی وزارت؛

–            معاون فرهنگی اجتماعی وزارت؛

–            رییس سازمان سنجش آموزش کشور.

ب) شرایط انتقال

ماده 4- شرایط عمومی

1-4- معتبر بودن دانشگاه مبدأ از نظر اداره‌کل امور دانش‌آموختگان وزارت.[1]

تبصره- انتقال از دیگر دانشگاه‌های خارجی که مورد تأیید وزارت ذی‌صلاح آن کشور باشد، فقط برای دوره‌های کاردانی و کارشناسی و به مؤسسه‌های پیام‌ نور، علمی کاربردی، غیردولتی- غیرانتفاعی و آزاد اسلامی امکان‌پذیر است.

2-4- نداشتن منع قانونی برای ادامه تحصیل از نظر مقررات آموزشی وزارت و خدمت وظیفه عمومی.

3-4- نداشتن بیش از یک‌ سال وقفه تحصیلی در زمان تسلیم تقاضا.

4-4- دارا بودن مدارک تحصیلی مقاطع قبلی مورد تأیید مراجع ذی‌صلاح.

تبصره 1- در صورتی‌که مدارک تحصیلی مقاطع قبلی در خارج از کشور اخذ شده باشد، مدارک دیپلم و پیش‌دانشگاهی باید توسط وزارت آموزش و پرورش تأیید و مدارک مقاطع بالاتر باید توسط اداره‌کل امور دانش‌آموختگان وزارت، ارزشیابی گردد.

تبصره 2- دانشجویانی که با دیپلم 3 ساله متوسطه در هر یک از دانشگاه‌های خارج از کشور مشغول به تحصیل شده‌اند، برای انتقال و ادامه تحصیل در هر یک از مؤسسه‌های داخل، دارا بودن و ارائه مدرک پیش‌دانشگاهی یا پایه چهارم دوره متوسطه (مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش) الزامی است و چنانچه مدرک مذکور پس از ورود به دانشگاه مبدأ نیز اخذ شده باشد، بلامانع است.

ماده 5- شرایط اختصاصی

1-5- دوره‌های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته): گذراندن حداقل 12 واحد درسی اصلی با میانگین کل حداقل 12 از 20 یا معادل آن.

2-5- دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته: گذراندن حداقل 6 واحد درسی اصلی (غیر از واحدهای جبرانی) با میانگین کل حداقل 14 از 20 یا معادل آن.

3-5- دوره‌های کارشناسی ارشد پیوسته و دکترای حرفه‌ای دامپزشکی: گذراندن حداقل 30 واحد درسی اصلی با میانگین کل حداقل 13 از 20 یا معادل آن.

4-5- دوره دکترای تخصصی: ثبت ‌نام و اشتغال به تحصیل حداقل دو نیم ‌سال تحصیلی به‌صورت حضوری یا نیمه‌ حضوری در دانشگاه مبدأ و دارا بودن گزاش پیشرفت تحصیلی.

ج) تقاضای انتقال

ماده 6- نحوه ارائه تقاضا

دانشجویان متقاضی واجد شرایط در کلیه مقاطع تحصیلی، اعم از دانشجویان اعزامی، با هزینه شخصی و همسر و فرزندان مأمور می‌توانند تقاضای انتقال و مدارک مورد نیاز (که شرح آن در شیوه‌نامه اجرایی الحاقی ذکر گردیده) را از طریق تکمیل تقاضانامه اینترنتی[2] ارائه نمایند.

تبصره 1– متقاضیان بایستی مؤسسه‌هایی را برای انتقال پیشنهاد نمایند که:

– رشته تحصیلی آنان در همان مقطع تحصیلی در آن مؤسسه وجود داشته باشد.

– متناسب با وضعیت تحصیلی (معدل و محل اخذ مدارک تحصیلی مقاطع قبلی، معدل و تعداد واحدهای گذرانده در دانشگاه مبدأ) و همچنین سطح دانشگاه مبدأ (با توجه به جداول شماره 1 و 2 شیوه‌نامه الحاقی) باشد.

– جزو نزدیک ترین موسسه ها به محل سکونت دائمی (خود یا والدین) در داخل کشور باشد.

تبصره 2- متقاضیان انتقال دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری در صورت داشتن پذیرش از مؤسسات داخل در اولویت انتقال خواهند بود.

ماده 7- زمان ارایه تقاضا

ارایه تقاضا پس از اخذ گواهی و ریزنمرات رسمی از دانشگاه مبدأ امکان‌پذیر است و برای انتقال در هر نیم‌سال تحصیلی، باید حداکثر تا یک ماه قبل از شروع آن نیم‌سال تحصیلی تقاضا ارائه شود.

د) پردازش تقاضای انتقال

ماده 8- نحوه بررسی و رسیدگی به تقاضاها

پس از تشکیل پرونده برای متقاضیات انتقال (متقاضیانی که تقاضای خود را از طریق تکمیل تقاضانامه اینترنتی و یا به وزارت ارائه می‌نمایند) در دبیرخانه شورا[3]، اعتبار دانشگاه مبدأ و مدارک تحصیلی دانشجو مورد بررسی قرارگرفته و پرونده جهت تصمیم‌گیری و تعیین دانشگاه مقصد در شورا مطرح می‌گردد.

تبصره 1- تقاضای دانشجویانی که شرایط آنها با این آیین‌نامه تطبیق ندارد و دارای شرایط خاص باشند به تشخیص رییس شورا در کمیته قابل ‌طرح، بررسی و تصمیم‌گیری می‌باشد.

تبصره 2- تقاضا فقط برای همان مقطع تحصیلی که دانشجو در دانشگاه مبدأ مشغول به تحصیل بوده و یا مقاطع تحصیلی پایین‌تر (در صورت عدم منع قانونی مانند مقررات نظام وظیفه برای آقایان)، قابل‌بررسی است.

تبصره 3- بررسی تقاضا با ارایه تصویر مدارک تحصیلی قابل انجام است لیکن در صورت موافقت با انتقال در زمان ثبت‌نام، ارائه اصل مدارک تحصیلی دانشجو با مهر “صحت صدور و تعلق” توسط نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل تحصیل تأیید رسمی شده، الزامی می‌باشد.

تبصره 4- در صورتی‌که رشته تحصیلی دانشجو در هیچ‌یک از مؤسسه‌های داخل کشور وجود نداشته باشد تقاصا برای انتقال به رشته‌های مشابه یا مرتبط با واحدهای گذرانده دانشجو در دانشگاه مبدأ و به نزدیکترین مؤسسه به محل سکونت دائمی ‌دانشجو در ایران قابل‌بررسی خواهد بود.

تبصره 5- در صورتی‌که دانشجو متقاضی تغییر رشته هم زمان با انتقال باشد، تقاضا فقط برای تغییر رشته به یکی از رشته‌های تحصیلی مشابه و یا رشته تحصیلی مرتبط با واحدهای گذرانده قابل ‌بررسی می‌باشد.

تبصره 6- مؤسسات مورد تقاضای دانشجو برای انتقال، بایستی همتراز با سطح دانشگاه مبدأ و همچنین متناسب با وضعیت تحصیلی دانشجو باشد و در هر صورت شورا حتی‌المقدور با در نظرگرفتن محل سکونت دائم دانشجو یا والدین نسبت به تعیین نزدیک‌ترین مؤسسه که از نظر علمی و هم‌ترازی تطبیق داشته باشد برای انتقال اقدام می‌نماید.

تبصره 7- تقاضای دانشجویان دوره دکتری برای انتقال به مؤسساتی که پذیرش اخذ نموده باشند، در اولویت بررسی خواهد بود.

تبصره 8- انتقال دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی که درخواست خود را مستقیما به مؤسسه موردنظر ارایه می‌نمایند، در صورت موافقت مؤسسه، از نظر وزارت بلامانع است.

ه) شهریه

ماده 9- میزان شهریه تحصیلی دانشجویان انتقالی پرداخت شهریه تحصیلی به‌شرح جدول ذیل خواهد بود:

نوع مؤسسه وضعیت دانشجو شهریه تحصیلی
مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد دکتری
دانشگاه‌های برتر[4] دانشجوی با هزینه شخصی مطابق شهریه مصوب هیأت امنای دانشگاه بر اساس مصوبه هیأت امنای مؤسسه پذیرنده
همسر یا فرزند مأمور حداکثر تا 2 برابر شهریه نوبت دوم
سایر دانشگاه‌های دولتی همه دانشجویان (اعم از همسر و یا فرزند مأمور و دانشجوی با هزینه شخصی) برای مقاطع کاردانی، کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) حداکثر تا 2 برابر شهریه نوبت دوم و برای مقطع کارشناسی ارشد حداکثر 1/5 برابر شهریه نوبت دوم
دانشگاه‌های پیام‌نور، جامع علمی کاربردی و سایر دانشگاه‌های وابسته دانشجوی با هزینه شخصی حداکثر تا 2 برابر شهریه سایر دانشجویان داخل پذیرفته‌شده در مؤسسه از طریق آزمون[5]
همسر و یا فرزند مأمور برابر شهریه سایر دانشجویان داخل پذیرفته‌شده از طریق آزمون[6]
مؤسسه‌های غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی همه دانشجویان (اعم از همسر و یا فرزند مأمور و دانشجوی با هزینه شخصی) برابر شهریه دانشجویان پذیرفته‌شده از طریق آزمون
واحدهای بین‌المللی دانشگاه‌ها در مناطق آزاد همه دانشجویان (اعم از همسر و یا فرزند مأمور و دانشجوی با هزینه شخصی) برابر شهریه مؤسسه پذیرنده

تبصره 1- در صورت موافقت با انتقال همسر و یا فرزند مأمور به هر یک از دانشگاه‌های برتر و یا دانشگاه‌های دولتی 50٪ شهریه (حداکثر به‌میزان شهریه نوبت دوم) توسط دانشجو و 50٪ باقیمانده توسط وزارت به مؤسسه پرداخت می‌شود.

تبصره 2- پرداخت 50٪ شهریه مندرج در تبصره 1 برای مواردی‌که مؤسسه مستقیما نسبت به پذیرش و انتقال آنان اقدام می‌نماید، منوط به ارسال گزارش پذیرش و ثبت ‌نام آنها به دبیرخانه شورا می‌باشد.

تبصره 3- استفاده از تسهیلات شهریه برای همسر و یا فرزند مأمور (ذکر شده در تبصره 1) در صورتی امکان‌پذیر است که شروع به تحصیل آنان در دانشگاه‌های خارج از کشور در زمان مأموریت یا فرصت مطالعاتی و یا تحصیل همسر و والدین بوده و تقاضای انتقال دانشجو نیز حداکثر 6 ماه پیش یا پس از اتمام مأموریت مأمور یا اتمام تحصیل دانشجوی بورسیه ارایه شود.

و) ارزشیابی و تطبیق واحدهای گذرانده دانشجو

ماده 10

ارزشیابی و معادل‌سازی واحدهای درسی: معادل‌سازی و تطبیق واحدهای درسی بر عهده مؤسسه می‌باشد و مؤسسه موظف است حداقل 30٪ واحدهای اصلی دانشجویان انتقالی دوره‌های کاردانی و کارشناسی که در دانشگاه مبدأ با حداقل نمره 12 گذرانده را معادل‌سازی نماید.

تبصره- دانشگاه‌های برتر ملزم به رعایت این امر نمی‌باشند.

ماده 11- محاسبه سنوات

سنوات دانشجو صرف‌نظر از تاریخ شروع و طول زمان تحصیل در دانشگاه مبدأ، صرفاً متناسب با واحدهای معادل‌سازی وی محاسبه و منظور می‌گردد و میانگین نمرات واحدهای معادل‌سازی‌شده آنها نیز در میانگین کل منظور می‌گردد.

ز) نظارت بر حسن اجرای انتقال

ماده 12- انتقال و ثبت ‌نام دانشجویان توسط مؤسسه

مؤسسه موظف است نسبت به ثبت‌نام دانشجویانی که با حکم انتقال توسط شورا به مؤسسه معرفی می‌شوند اقدام نماید و گزارش ثبت ‌نام کلیه دانشجویان انتقالی اعم از دانشجویانی که با حکم شورای انتقال معرفی می‌شوند و دانشجویانی که مؤسسه رأساً نسبت به انتقال و ثبت‌نام آنان اقدام می‌نماید را حداکثر تا 2 ماه پس از ثبت ‌نام به دبیرخانه شورا ارسال نماید.

ماده 13- لازم‌الاجرا بودن تصمیم‌ها و احکام صادره از طرف شورا

کلیه مصوبات، بخش‌نامه‌ها و احکام انتقال صادره در مقاطع مختلف تحصیلی توسط شورا یا کمیته، برای همه مؤسسات لازم‌الاجرا می‌باشد. هرگونه تخلف از آیین‌نامه یا عدم‌اجرای مصوبات و احکام انتقال، تخلف اداری محسوب و وفق مقررات عمل می‌شود. همچنین درخصوص تمدید و یا اعطای مجوزها، تسهیلات و هرگونه خدمات به مؤسسات، ابتدا عملکرد آنها درخصوص چگونگی اجرای آیین‌نامه بررسی و سپس تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

ماده 14

فرایند و گردش کار این آیین‌نامه براساس شیوه‌نامه اجرایی الحاقی می‌باشد. این آیین‌نامه در 14 ماده و 18 تبصره در تاریخ 89/9/29 با تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسید و از تاریخ تصویب به مدت 4 سال لازم‌الاجرا می‌باشد. ضمناً از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، کلیه آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های قبلی انتقال فاقد اعتبار می‌باشد.

جدول شماره 1- اعتبارسنجی دانشگاه‌های خارج از کشور برای انتقال دانشجویان ایرانی به داخل

(موضوع تبصره 1 ماده 6 آیین‌نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور به دانشگاه‌ها، مؤسسه‌های آموزش‌عالی و مراکز پژوهشی داخل کشور)

گروه‌بندی دانشگاه‌های

خارج از کشور

 

دسته‌بندی کشورها

دانشگاه‌های معتبر گروه 1*[7] دانشگاه‌های معتبر گروه 2* دانشگاه‌های معتبر گروه 3* دانشگاه‌هایی که صرفاً برای انتقال به داخل معتبرند [8]
دسته 1: آلمان، آمریکا، اتریش، اسپانیا، انگلستان، استرالیا، ایتالیا، ایرلند، بلژیک، پرتغال، چین، دانمارك، روسیه، زلاندنو، ژاپن، سوئد، سوئیس، فرانسه، فنلاند، کانادا، نروژ، هلند تقاضای انتقال برای دانشگاه‌های گروه‌های “الف”، “ب”، “ج” و “د” داخل کشور (مطابق جدول 2) قابل‌بررسی است. تقاضای انتقال برای دانشگاه‌های گروه‌های “ب”، “ج” و “د” داخل کشور (مطابق جدول 2) قابل‌بررسی است. تقاضای انتقال برای دانشگاه‌های گروه‌های “د” داخل کشور (مطابق جدول 2) قابل‌بررسی است.
دسته 2: امارات، اوکراین، ایسلند، ترکیه، بلاروس، کره، مالزی، مجارستان، ونزوئلا، هندوستان، یونان، آفریقای جنوبی، هنگ کنگ، اردن، بحرین، سودان، سوریه، عراق، عربستان، عمان، قبرس، قطر، کویت، لبنان، مصر، یمن، الجزایر، لیبی، مراکش تقاضای انتقال برای دانشگاه‌های گروه‌های “ب”، “ج” و “د” داخل کشور (مطابق جدول 2) قابل‌بررسی است تقاضای انتقال برای دانشگاه‌های گروه‌های “ج” و “د” داخل کشور (مطابق جدول 2) قابل‌بررسی است
دسته 3: جمهوری‌های تازه استقلال یافته (مستقل مشترک‌المنافع)، اندونزی، پاکستان، فیلیپین تقاضای انتقال برای دانشگاه‌های گروه‌های “ج” و “د” داخل کشور (مطابق جدول 2) قابل‌بررسی است

*انتقال دانشجو از دانشگاه‌های مادر یا معتبر گروه 1 کشورهای دسته 2 به دانشگاه‌های گروه “الف” داخل کشور در برخی از رشته‌ها براساس توانمندی علمی دانشگاه مبدأ و همچنین معدل و وضعیت تحصیلی دانشجو به تشخیص شورا امکان‌پذیر است.

* انتقال از دانشگاه‌های کشورهایی که نامشان در جدول فوق نیامده و موردتأیید وزارت ذی ‌صلاح آن کشور باشد فقط به دانشگاه‌های گروه “د” امکان‌پذیر است.

*موافقت با انتقال دانشجو مستقیما توسط هر یک از دانشگاه‌های داخل، مطابق آیین‌نامه اما خارج از چارچوب جدول فوق نیز بلامانع است.

جدول شماره 2- گروه‌بندی دانشگاه‌های داخل کشور صرفاً جهت انتقال دانشجویان ایرانی از دانشگاه‌های خارج از کشور

(موضوع تبصره 1 ماده 6 آیین‌نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور به دانشگاه‌ها، مؤسسه‌های آموزش‌عالی و مراکز پژوهشی داخل کشور)

گروه الف گروه ب گروه ج گروه د
اصفهان اراک آیت‌اله بروجردی مؤسسات غیرانتفاعی (بجز موارد مندرج در گروه ب و ج)
الزهرا ارومیه ایرانشهر دانشگاه‌های آزاد اسلامی (بجز موارد گروه ب و ج)
تبریز بوعلی سینا همدان ایلام دانشگاه‌های پیام‌نور (بجز موارد گروه ج)
تربیت مدرس بیرجند بجنورد مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی
تربیت معلم تهران (کرج) بین‌المللی امام خمینی قزوین بناب
تهران تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان تربت حیدریه
شهید بهشتی تربیت معلم آذربایجان و سبزوار جهرم
شیراز تفرش خوانسار
صنعتی اصفهان خلیج‌فارس بوشهر دامغان
صنعتی امیرکبیر رازی کرمانشاه زابل
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی زنجان سیستان و بلوچستان
صنعتی شریف سمنان صنعتی ارومیه
علامه طباطبایی شاهد صنعتی بابل
علم و صنعت ایران شهر کرد صنعتی بیرجند
فردوسی مشهد شهید باهنر کرمان علوم دریایی و دریانوردی چابهار
هنر تهران (کرج) شهید چمران اهواز علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین
صنعتی سهند تبریز، صنعتی شاهرود، صنعتی شیراز فسا
علوم اقتصادی کازرون
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و ساری کردستان
فنی مهندسی گلپایگان گلستان
قم گنبد کاوس
کاشان لرستان
گیلان محقق اردبیلی
مازندران مراغه
واحدهای بین‌المللی دانشگاه‌ها ملایر
هرمزگان نیشابور
هنر اصفهان، هنر اسلامی‌تبریز ولی‌عصر رفسنجان
یزد یاسوج
تربیت دبیر شهید رجایی غیرانتفاعی سوره، ارشاد دماوند، خاتم، شیخ بهایی، خیام، سجاد، شمال (آمل)، رجاء قزوین، شهید اشرفی اصفهانی، محدث نوری، امام رضا (ع)، علوم و فنون مازندران
صنعت آب و برق شهید عباسپور آزاد اسلامی واحدهای مرکز شهرهای بزرگ (بجز موارد گروه ب)
غیرانتفاعی علم و فرهنگ پیام‌نور- واحدهای تهران و مرکز شهرهای بزرگ
آزاد اسلامی (واحدهای: علوم تحقیقات تهران، تهران شمال، تهران جنوب، تهران مرکز، کرج، قزوین، خوراسگان، نجف‌آباد، اراک، تبریز، مشهد و شوشتر)

شیوه‌نامه اجرایی انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاههای خارج از کشور به دانشگاهها موسسه‌های آموزش عالی و مراکز پژوهشی داخل کشور

الف- نحوه ارائه تقاضا:

دانشجویان متقاضی انتقال پس از مطالعه آیین‌نامه و حصول اطمینان از دارا بودن شرایط انتقال (مطابق ماده مواد 4 و 5 آیین‌نامه) می‌توانند تقاضای خود را به همراه مدارک لازم حداکثر تا یک ماه قبل از شروع هر نیمسال تحصیلی به یکی از دو روش زیر ارائه نمایند:

1- ارائه از طریق تکمیل تقاضانامه اینترنتی

در این روش دانشجو می‌تواند بدون نیاز به مراجعه حضوری، ضمن تکمیل تقاضانامه مذکور به آدرس: www.msrt.ir/sites/ddstu/enteghal.aspx مدارک لازم را نیز اسکن و همراه تقاضانامه ارسال نماید. در تقاضانامه فوق دانشجو می‌بایست با توجه به:

– سوابق تحصیلی خود (محل تحصیل و میانگین کل نمرات مقاطع تحصیلی قبلی و فعلی).

– اعتبار دانشگاه و کشور محل تحصیل مقطع فعلی

– محل سکونت خود یا والدین در ایران

– و جداول 1 و 2 منضم به آیین‌نامه و مفاد تبصره 1 ماده 6 آیین‌نامه

نسبت به انتخاب و پیشنهاد حداقل 1 و حداکثر 9 موسسه در داخل کشور جهت انتقال اقدام نماید. در این صورت شورا پس از بررسی سوابق تحصیلی و مدارک ارسالی دانشجو، نسبت به تعیین موسسه در داخل جهت ادامه تحصیل دانشجو اقدام می‌نماید. (چنانچه موسسه‌های پیشنهادی دانشجو متناسب با سوابق تحصیلی قبلی و فعلی وی باشد شورا از بین موسسه‌های پیشنهادی دانشجو و در غیر این صورت با نظر اعضا نسبت به تعیین موسسه اقدام می‌نماید).

2- ارائه تقاضا مستقیما به موسسه موردنظر

با توجه به مفاد تبصره 8 ماده 8 آیین‌نامه، کلیه موسسات اعم از دانشگاههای دولتی، غیرانتفاعی، پیام‌نور، آزاد اسلامی و جامع علمی کاربردی می‌توانند راسا نسبت به پذیرش و انتقال دانشجویان متقاضی انتقال اقدام نمایند و در صورت موافقت هر یک از این موسسات با انتقال دانشجو نیاز به استعلام یا مجوز از وزارت علوم برای انتقال و ثبت‌نام دانشجو نمی‌باشد. بنابراین متقاضیان انتقال می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی و یا تماس با هر یک از موسسات موردنظر و آگاهی از نحوه پذیرش آنها نسبت به ارائه تقاضای خود اقدام نمایند. (موسسات موظفند مطابق مفاد ماده 12 آیین‌نامه گزارش ثبت نام کلیه دانشجویان انتقالی اعم از دانشجویانی که با حکم شورای انتقال معرفی می‌شوند و یا دانشجویانی که موسسه راسا نسبت به انتقال و ثبت نام اقدام می‌نماید را حداکثر تا 2 ماه پس از ثبت‌نام، به دبیرخانه شورا[9] مستقر در اداره کل امور دانشجویان داخل ارسال نمایند).

با توجه به تبصره 2 ماده 6 آیین نامه‌، به دانشجویان دوره دکتری اکیدا توصیه می‌شود تقاضای خود را از این طریق (مستقیما به دانشگاه موردنظر) ارائه نمایند.

ب- مدارک موردنیاز

1- تصویر مدارک تحصیلی دانشگاه مبداء:

– برای مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد: گواهی ثبت‌نام و اشتغال به تحصیل و اتمام حداقل یک نیمسال تحصیلی بصورت حضوری در دانشگاه مبدا، کارنامه و کد نمرات (تعیین کننده ارزش نمرات یا ارزیابی دانشگاه از واحدهای اخذ شده دانشجو) که از طرف دانشگاه مبداء در خارج از کشور در سربرگ رسمی و با مهر و امضای دانشگاه صادر گردیده و به تایید سفارت و یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور رسیده باشد.

– برای دانشجویان دوره دکتری: گواهی حضور، ثبت‌نام و اشتغال به تحصیل حداقل دو نیمسال تحصیلی در دانشگاه مبدا و گزارش استاد راهنما مبنی بر میزان پیشرفت تحصیلی و موضوع رساله دانشجو که به تایید سفارت و یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور رسیده باشد.

2- تصویر مدارک معتبر همه مقاطع تحصیلی قبلی (چنانچه مدارک مدکور در خارج از کشور اخذ شده باشند، مدارک تا پیش‌دانشگاهی باید در وزارت آموزش و پرورش قسمت مدارس ایرانیان خارج از کشور تایید و یا معادل‌سازی و مدارک دانشگاهی نیز باید در اداره کل امور دانش‌آموختگان وزارت علوم ارزشیابی شده باشد).

3- تصویر صفحات گذرنامه (شامل صفحات دارای مشخصات، صفحات دارای ویزای زمان تحصیل و مهر ورود و خروج ایران و کشور محل تحصیل در زمان تحصیل که تعیین کننده زمان و میزان حضور دانشجو در آن کشور باشد).

4- تصویر شناسنامه و کارت ملی

5- تصویر مدارک دال بر وضعیت نظام وظیفه (مخصوص آقایان)

6- تصویر احکام شروع و پایان ماموریت والدین یا همسر (مخصوص فرزندان و یا همسر مامورین دولت و یا اعضای هیئت علمی که برای فرصت مطالعاتی عزیمت نموده‌اند جهت استفاده از تسهیلات شهریه موضوع تبصره‌های 1 تا 3 ماده 9 آیین‌نامه)

7- تصویر احکام شروع و پایان بورسیه تحصیلی والدین یا همسر (مخصوص فرزندان و یا همسر دانشجویان بورسیه جهت استفاده از تسهیلات موضوع تبصره‌های 1 تا 3 ماده 9 آیین‌نامه)

لازم به ذکر است به تقاضاهایی که مدارک آنها ناقص باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

[1]- اطلاعات اعتبار دانشگاه‌های مورد تأیید از نظر این اداره کل در کتاب” نظام ارزشیابی مدارک تحصیلی خارج از کشور” در پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت به آدرس: http: //www.msrt.ir/sites/Grad_Dept/bppk.aspx موجود می‌باشد.

[2]- به آدرس: www.msrt.ir/sites/ddstu/Lists/List3/NewForm.aspx

[3]- مستقر در اداره کل امور دانشجویان داخل

[4]- دانشگاه‌های برتر هر دو سال یکبار توسط وزارت تعیین و اعلام می‌گردد.

[5]- دانشگاه‌های وابسته‌ای که از سایر دانشجویان پذیرفته‌شده از طریق آزمون شهریه دریافت نمی‌نمایند حداکثر تا دو برابر تعرفه دانشجویان پذیرفته‌شده در دانشگاه‌ها و مؤسسات غیردولتی

[6]- دانشگاه‌های وابسته‌ای که از سایر دانشجویان پذیرفته‌شده از طریق آزمون شهریه دریافت نمی‌نمایند حداکثر به میزان تعرفه دانشجویان پذیرفته‌شده در دانشگاه‌ها و مؤسسات غیردولتی

[7]- نام این دانشگاه‌ها به تفکیک کشورها در کتاب ارزشیابی مدارک تحصیلی خارج از کشور به آدرس:

http://www.msrt.ir/sites/Grad_Dept/book.aspx موجود می باشد.

[8]- دانشگاه‌هایی هستند که نام آنها در کتاب ارزشیابی مدارک تحصیلی خارج از کشور نیامده ولی از نظر وزارت ذی‌صلاح همان کشور مورد تأیید می‌باشد.

[9] به آدرس: تهران شهرک قدس خیابان خوردین، خیابان هرمزان، نبش پیروزان ساختمان وزارت علوم طبقه چهارم